cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Św. MichałArchanioł Patron Parafii w Przeczycy

2012-02-10 15:12:07, komentarzy: 0
Św. MichałArchanioł Patron Parafii w Przeczycy

Stary Testament wspominał Michała jako jednegoz najpotężniejszych duchów, niebieskiego wodza Izraela, którytemu ludowi towarzyszy (Dn 10, 13 i 21; 12, 1). Jeszcze bardziejakcentują jego znaczenie starotestamentowe pisma niekanoniczne,takie jak Księga Henocha, Apokalipsa Barucha, ApokalipsaMojżesza itd. Michał jest w tych pismach archaniołem, jednym zczterech najpotężniejszych duchów, księciem aniołów,obdarzonym przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba;on to składa ofiarę na niebieskim ołtarzu ŚwiętegoŚwiętych. Jest zarazem aniołem sprawiedliwości i sądu, aletakże aniołem łaski i zlitowania. W Apokalipsie św. Jana, Michał prowadzianiołów do zwycięskiego boju z szatanem. Również wewczesnochrześcijańskim piśmiennictwie (Tertulian, Orygenes,Hermas, Didymus itd.) uchodzi za księcia aniołów, archanioła,któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły.Wstawia się za ludźmi u Boga. Jest aniołem luduchrześcijańskiego. Stoi u wezgłowia umierających, a potemtowarzyszy duszom w drodze do nieba. Z tymi właśnie funkcjamizłączył się jego patronat nad kościołami, kaplicamicmentarnymi, a w w. XII także wyobrażenie z wagami doodmierzania dobrych uczynków. Poczynając od VI w. Michałuchodzi za wodza-pogromiciela aniołów zbuntowanych, którzystali się szatanami. W tym czasie istniało już wiele dowodówliturgicznej czci archanioła. Najsławniejszą budowląpoświęconą czci archanioła Michała stał się kościół iklasztor na Mont-Saint-Michel pod Avranches, dokąd w r. 966przybyli benedyktyni. Z czasem imię Michała weszło takze domodlitw mszalnych (przy poświęceniu kadzidła) oraz do liturgiizadusznej. Św. Michał Archanioł był patronem parafiiprzeczyckiej od początku jej istnienia (od ok. 1312 r.) do czasuzbudowania obecnego kościoła i umieszczenia w wielkim ołtarzuCudownej Figury Matki Bożej Przeczyckiej. W 1908 r. W czasiekonsekrowania kościoła Bp przemyski Józef Sebastian Pelczar naprośbę parafian znienił tytuł z sw. Michała na wezwanieMatki Bożej Wniebowziętej. Odpust ku czci Św. MichałaArchanioła obchodzi parafia w niedzielę przed 29 września.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!