cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Rytuał oczyszczający przedNowenna

2012-02-06 16:21:48, komentarzy: 0

ANIOŁY


Rytuał oczyszczający przedNowenna

 • Na trzy dni przed rozpoczęciem Nowenny odmawiaj codziennie siedem psalmów pokutnych (Ps. 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142).

 • Nie pij alkoholu, nie jedz mięsa. Zalecana wstrzemięźliwość seksualna.

 • Każdego wieczora umyj całe ciało w wannie z dodatkiem święconej wody.

 • Wyjdź z wanny, zapal poświęconą świecę i przez kilka minut kontempluj tekst z Księgi Wyjścia, roz. 6 wer. 2 "Jam jest JAHWE".

 • Łącz się ze wszystkimi Aniołami, mówiąc "Hymn Aniołów".

Sposób odnawiania Nowenny 9-dniowejdo swojego Anioła

 • Nowennę rozpocznij od I Kwadry Księżyca (Księżyc rosnący - nów).

 • Wybierz stałą godzinę, w której będziesz się modlić.

 • Zapal poświęconą świecę.

 • Zwróć się twarzą w stronę Ziemi Świętej (południowy-wschód).

 • Pozdrów Boga JAHWE, wszystkie dzieła, które stworzył, wszystkie zastępy Aniołów oraz Anioła, z którym chcesz nawiązać kontakt i rozpocznij modlitwę.

 • Każdego dnia po zakończeniu modlitwy odmów dowolny psalm wielbiący Boga.

 • Możesz odmówić swoje prywatne modlitwy, które lubisz.

Hymn Aniołów - uwielbienie Boga
(od niego zaczynaj każdą modlitwę do Aniołów, bypołączyć się z nimi duchowo)

"Święty, Święty,Święty Pan Bóg Zastępów, / Pełne są Niebiosa i Ziemia ChwałyTwojej. / Hosanna na wysokości. / Błogosławiony, który idzie wImię Pańskie. / Hosanna na wysokości."

Modlitwa doAnioła Stróża
"Święty, Święty, Święty..."(Hymn Aniołów)
Bądź pozdrowiony, mój Stróżu Aniele, któregoPan Zastępów powołał, abyś na tym i na tamtym świecieprzychodził mi z pomocą. Ty dla świętego imienia Boga, któryjest JAHWE, przybyłeś jako mój anielski brat i przyjaciel. Oto ja(tu wymień swoje imię) oddaję się Tobie pod całkowitą opiekęoraz ufam, że będziesz chadzał moimi drogami i wskazywał miprawdziwy kierunek. Osłaniaj mnie swymi skrzydłami przedwidzialnymi i niewidzialnymi siłami zła, a we właściwym czasieostrzeż mnie. Wierzę, że zastąpisz mi drogę, jeśliby ktokolwiekmiał przeze mnie cierpieć, a łzy jego miały być moimbrzemieniem. W mądrości swojej oświecaj mnie, w słabości mojejumacniaj mnie i pocieszaj. A ja usłucham głosu Twego i słodkieimię Twoje będę nosić w sercu swoim.
Amen

Modlitwa do Anioła Uzdrowienia

O, świętyAniele HABUBUHIAHU, ja (tu wymień swoje imię) wzywam Cię przezświęte imię Wiekuistego i Wszechogarniającego, który jestJAHWE, przybądź do mnie z wysokości Niebios i uzdrów mnie.Tobie Pan Zastępów dał moc leczenia chorych na ciele i duszy.Zechciej, proszę, przyłożyć swą anielską dłoń i zdejmij zemnie to brzemię choroby, które mnie nawiedziło, a miejsce tonapełnij boskim Światłem Twego uzdrowienia. Odnów też duszęmoją i zbolałe serce oraz wszystko, co we mnie jest chore.Pozostań ze mną i nigdy mnie nie opuszczaj, gdyż imię Twojezapisane jest w sercu moim. Bądź błogosławiony wśródwszystkich zastępów Niebieskich, bo podnosisz chorych z boleścii zsyłasz im zbawienną rosę.
Amen

Modlitwa do Anioła Mądrości
(nauka, rozum,oświecenie)


O, święty Aniele LELAHELU, którego PanZastępów napełni wiedzą i mądrością, ja (tu wymień swojeimię) wzywam Cię, przez Jego święte imię, które jest JAHWE,abyś przeniknął mnie boskim światłem i blaskiem Jegopromieni. Proszę, niech dotknięcie Twej anielskiej dłonirozjaśni mój umysł i obudzi chęć do nauki. Niech otworzą sięme oczy na widzenie, a uszy na słuchanie. Niech się wytężyumysł na dalekie myślenie i niech rozbudzą się ukryte w nimtalenty. Ty, który rozwiązujesz języki bojaźliwych i otwieraszoczy niewidzących, proszę Cię, chroń mnie od wszelkiejniewiedzy, błędów i pomyłek. Daj mi poznać prawdę, którazaprowadzi mnie na świetlistą drogę, będącą drogowskazem dlainnych. Zstąp z wysokości Niebios, aby mnie oświecić. Wielkiejest imię Pana i wielkie są Jego dzieła. On jest światłościąświata, a wszyscy, którzy są Nim napełnieni, nie chodzą wciemnościach.
Amen

Modlitwa do Archanioła Haniela o powrót ukochanej osoby

O bardzo święty Archaniele HANIELU, którego imiępachnie jak najsłodszy kwiat z rajskiego ogrodu Pana, ja (tuwymień swoje imię) wzywam Cię przez Jego święte imię, którejest JAHWE, wysłuchaj mnie. Proszę Cię, przywołaj do mnie nanowo mojego mężą (moją żonę) i połącz nas nierozerwalnymwięzem, którego nic nie będzie w stanie rozdzielić. Kocham go(ją) i pragnę, aby do mnie powrócił(a). Podnieś swój ognistymiecz i odetnij wszystkie powiązania łączące mojego męża(moją żonę) z siłami zła, które go (ją) oplotły. Uczyńto, proszę Cię, a ja zrobię wszystko, by odmienić serce swojei zrobić w nim przybytek dla miłości, w której Bóg będziemiał upodobanie. Ty, Archaniele HANIELU, jesteś odblaskiemMiłości Boga, proszę Cię zatem dla Miłości JAHWE wysłuchajmnie, a ja będę wielbić hojność Twoją i błogosławićświęte imię Jego.
Amen

Modlitwa do Archanioła Haniela - o utrzymanie daruwzajemnej miłości

O, bardzo święty ArchanieleHANIELU, którego imię pachnie jak najsłodszy kwiat z rajskiegoogrodu Pana, ja (tu wymień swoje imię) wzywam Cię przez Jegoświęte imię, które jest JAHWE, abyś mnie wysłuchał. Spraw,aby Pan - sam będący Miłością - sprowadził dla mnie miłośćprawdziwą i szczerą. Niech do duszy tego, który będzie ze mną,nie wkradnie się żadne zło mogące zakłócić naszą radość.Daj nam nowe serca, aby biły zgodnym rytmem nowego życia ipołącz je na wieki. Niech Twój święty i ognisty mieczprzetnie dotychczasowe niepowodzenia, a źródłem wszelkiegodobra niech będzie Boży Duch. Osłoń nas swoimi anielskimiskrzydłami od błędów i pomyłek. Jeśli w zamysłach Bożychkobieta i mężczyzna zostali dla siebie stworzeni, proszę Cię,Archaniele HANIELU, patronie miłości, wybierz dla mnie istotę ipostaw ją przede mną, a ja w radości mojej wielbić będę ibłogosławić imię Twoje.
Amen

Modlitwa do Anioła Poyela
o pieniądze, bogactwo ipracę


O, święty Aniele POYELU, ja (tu wymień swojeimię) wzywam Cię przez moc imienia Pana Zastępów, który jestJAHWE, zechciej odmienić moje życie i poprawić moją sytuacjęmaterialną, aby nie była dla mnie udręką. Spraw, abym otrzymał(wykonywał) pracę przynoszącą mi radość oraz dobre i godziwezarobki. Ty jesteś Aniołem udzielającym obfitości dóbrziemskich ze skarbca Obfitości Pana. On sam powiedział:"Proście, a będzie Wam dane". Więc proszę i wołam:Niech się otworzą nade mną Niebiosa, a hojność Panaprzyniesie zbawienie. Albowiem On, JAHWE, jest BogiemWszechmogącym i nie ma takiej rzeczy, której nie mógłbyuczynić.
Amen

Modlitwa do Anioła Imaniaha o ratunek i pomoc w nagłejpotrzebie

O, Święty Aniele IMAMIAHU, wzywam Cię,przez Moc świętego imienia Pana Zastępów, BogaWszechpotężnego, który jest JAHWE, abyś przybył do mnie napomoc w mojej ważnej sprawie...
Proszę Cię, wyciągnij domnie zbawienną dłoń, bo w słabości swojej i ziemskiej niemocynie mogę niczemu podołać. Proszę Cię, niech Pan skieruje namnie swoje oblicze i niech się wypełnią słowa, którepowiedział:
"Wzywaj mnie w dzień utrapienia, a wyrwęCię..." Boże, Ojcze mój, Ty jesteś moim Bogiem, ja (tuwymień swoje imię) wzywam Cię teraz Mocą Twojego imienia,usłysz moje wołanie! Niech powstaną Potęgi Mocarne i ZastępyNiebios. Niech rozstąpią się chmury obłoków, a nade mnąwzejdzie słońce sprawiedliwości. Podaj mi, Aniele IMAMIAHU, swązbawienną dłoń, gdyż w Tobie położyłem swoją nadzieję iufam, że tak się stanie.
Amen

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!