cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Naszych obowiązków wobec naszych Aniołów Stróżów

2012-10-03 17:10:51, komentarzy: 0

GUARDIAN ANGEL

Naszych obowiązków wobec naszych Aniołów Stróżów

GREAT rzeczywiście jest nasz dług wdzięczności do naszego Anioła Stróża za jego niestrudzoną troskę przetargu oraz w naszym imieniu. Dopiero wchodzimy wieczności poznamy liczbę świadczeń, które przychodzą do nas przez swoją agencję od pierwszej chwili naszego istnienia. Z Tobiaszem, powinniśmy zatem wołać w najgłębszej wdzięczności: "Jakie zarobki podamy go, lub co może być godnym jego korzyści?"
[Tob. 12: 2].

Bernard mówi nam, że jesteśmy winni naszego Anioła Stróża, głęboki szacunek dla jego obecności, ufności w Jego miłości i mocy, aby chronić nas, i wdzięczności za wielkie korzyści, którą obdarza nas. "Zawsze pamiętaj, że jesteś w obecności swojego Anioła Stróża", zachęca on swych uczniów. "W miejscu, które może być w jakiejkolwiek tajemnicy wgłębienie można ukryć, pomyśl o swoim Aniołem Stróżem. Nigdy nie w obecności swojego Anioła, czego nie zrobiłby w mojej obecności."

Wielka godność i świętość świętych aniołów sprawia obowiązek czci niezbędnym dla nas. Przed wielcy ziemi, ludzie są bardzo skromny i taktowny, ale godności ziemskich królów i książąt jest nieporównywalnie mniejsza niż najniższa od Aniołów. Dlatego należy zawsze przeprowadzić się pobożnie i skromnie przed naszego świętego Anioła, powstrzymując z każdego słowa, gestu lub działań, które mogłyby nie podobają lub smucić nasz niebiański przyjacielem i przewodnikiem. To ciągłe pamiętanie o obecności naszego świętego Anioła jest również doskonałym sposobem przezwyciężenia pokusy.

Jeśli naprawdę kochamy naszego Anioła Stróża, nie możemy nie mieć bezgraniczne zaufanie do jego potężnym wstawiennictwem u Boga i mocną wiarę w jego chęć nam pomóc. To będzie nas inspirować często wywołać jego pomoc i ochronę, szczególnie w czasie pokusy. Poprosi nas również poprosić swojego adwokata w wielu problemów, które stoją przed nami, zarówno w sprawach wielkich i małych. Wielu świętych sprawiło, że praktyka nie podejmowania jakichkolwiek działań bez uprzedniego doradztwa szuka ich Anioła Stróża. Te słowa, które Bóg kieruje do ludu Izraela, nasz Anioł Stróż także kieruje do nas: "Wezwij mnie we wszystkich potrzebach, w wszystkich niebezpieczeństw i pokus, będę chronić i pomóc, a Twoja modlitwa przyczyni się do mojej chwały."

Przede wszystkim zawdzięczamy naszym wiernym Anioła Stróża najgłębszą wdzięczność za niezliczone korzyści on obdarza nas. Jak młody Tobias, my też są przytłoczeni ciągłych świadczeń przez naszego dobrego Anioła. Zawsze i wszędzie, że stoi po naszej stronie, pięknie nas chroni, uprzejmie ostrzega nas i usilnie napomina nas. W żaden sposób nie możemy lepiej okazać naszą wdzięczność, niż posłusznie po jego napomnienia i pokazano przetargową synowskie nabożeństwo w jego stronę.

Nabożeństwo do Matki anioł stróż

W uznaniu jego służby miłości, powinniśmy praktykować nabożeństwo wezwania do naszego Anioła Stróża, i żyć w miłości znajomości z nim. Każdy dzień naszego życia powinien być dzień nabożeństwa do niego i dziękczynienia za jego cudowny nam dobroć.

Następujące wskazówki mogą być pomocne w praktyce tego nabożeństwa: Po przebudzeniu rano, powitać poświęconą księciu Nieba, który trzymał zegarek wierną przy boku, gdy ty spałeś, podziękować mu i poprosić go, aby towarzyszyć i chroni przez cały dzień. Podczas ubierania, pokazać szacunek dla jego obecności przez skromność. Na początku modlitwy, błagać, aby oświecić, rady i chronić, tak że na zakończenie dnia, może z radością zaoferować swoje trudy Bogu.

Po wyjściu z domu, a zwłaszcza gdy dzieje się w podróż, zaoferować mu przyjazną zaproszenie towarzyszyć. Kiedy strajki zegar, wypowiem wytrysk takich jak "Mój Anioł drogiego Guardian, pomóc mi w godzinie mojej śmierci", lub "O błogosławiony Anioła, kocham cię i chcę cię kocham bardziej." A w nocy, podziękować mu za jego ochrony oraz wielu usług świadczonych on tak chętnie. W ten sposób, każdy dzień może być wydatkowana w miłości towarzystwa z drogiego Angel, i można śmiało liczyć na jego pomoc w każdej sytuacji, szczególnie w godzinę śmierci.

Kolejną praktyką, które będą miłe dla naszego Anioła Stróża, to wybrać jeden dzień tygodnia, aby go uczcić w szczególny sposób, oferując specjalne modlitwy, pomoc w Mszy Świętej i przyjmowania Komunii Świętej na jego cześć, itp. wtorek, który jest przeznaczony do aniołowie mogą być trafnie wybrane do tego celu. Zwłaszcza na naszej urodziny i na rocznicę naszego chrztu powinno się uczcić nasz anioł stróż. Niektóre osoby mają piękny zwyczaj dawania tak dużej sumy w jałmużnę, jak żyli rok czy oferowanie tak wielu aktów cnoty czy aktów pobożności. W tych dniach szczególnie powinniśmy podziękować naszemu Świętego Anioła za wiele łask roku przyznano nam i błagać go, by wykonywać swój święty urząd kuratora, aż do śmierci i nie pozwala nam odejść z tego życia bez otrzymania ostatnie sakramenty.

Nasz Ojciec Święty, papież Pius XI, na audiencji udzielonej grupie dzieci, zachęcał do praktykowania gorące nabożeństwo do swoich Aniołów Stróżów, powołując ich na początku i na końcu każdego dnia i często w ciągu dnia. "W tym", Ojciec Święty powiedział, "można naśladować to, co Papież naprawdę Na początku każdy dzień jego życia, a co wieczór na koniec dnia, on wywołuje swego Anioła Stróża,. I często powtarza te modły w trakcie dnia, zwłaszcza gdy sprawy stają się bardzo skomplikowane i trudne, co często się zdarza. i chcemy powiedzieć także, jako dług wdzięczności do naszego Anioła Stróża, że ​​mamy zawsze czułem Ourselves wspierana przez niego w pewien podziwu sposób. Często czujemy i dostrzec, że nasz anioł jest blisko nas, gotowy do pomocy, aby pomóc ys. I to każdy Anioł Stróż nie jednakowo dla każdego z was. "

Pobożny duchowy pisarz Boudon, którego inspirujące książki, Nabożeństwo do dziewięciu chórów anielskich, mamy często konsultowane w przygotowaniu tego mało pracy, daje następującą sugestię czcząc naszego Anioła Stróża: "Wybierz więc czasami jedną czwartą godzina, pół godziny, godzinę lub więcej, a emeryturę od siebie, rozmawiać na wypoczynek z dobrym Aniołem. Stawaj na kolana przed nim plackiem na ziemi pod ----- za dobrze jest od czasu do czasu przyjęcia tej praktyki kiedy sam, zapytaj swego przebaczenia dla niewdzięczność; błagać swoje święte błogosławieństwo, powiedzieć wszystko, co dobre serce skłoniłyby jeden do powiedzenia znajomego wierną i kochającą Porozmawiaj z nim w jednym czasie swoich potrzeb, swoich nędznych słabości, z pliku. pokusy, o swoich słabościach, w innym. boskiej miłości ----- i świętych dróg, które prowadzą do Boga, rozmawiać z nim czasami dotyczące przestępstw, które mężczyźni popełniają przeciwko ich Sovereign Pana Jezusa i Jego Najświętszej Matki, czasem , należy rozważyć szczegółowo obowiązki jesteś pod nim, jego dobroć dla ciebie, jego piękno, jego doskonałości, jego wspaniałych cech. postępować z nim jak z ojcem rodzaju, jak w kochającej matki, brata, przyjaciela prawda nieporównywalne, gorliwy miłośnik, czujny pastor, charytatywnych przewodnik, świadkiem twoich tajemnic najważniejszych nauczył lekarz leczyć wszystkie swoje dolegliwości, adwokat, potężnym obrońcą i współczujący sędzią powołać go w tych wszystkich znaków, w innych co twoja miłość wam podpowie. Będą służyć jako tak wielu czynników, które pozwoli Ci przekazać swój czas bardziej przyjemnie niż stworzeń na ziemi. "

Czcząc strażnikami Inne

Oprócz praktykowania nabożeństwa przetargu do naszego Anioła Stróża, powinniśmy również przyjąć chwalebne praktyki cześć Aniołów Stróżów innych. Kiedy spotykamy osoby o naszej znajomości, powinniśmy w tym samym czasie, że ich powitać, również pięknie pozdrawiać ich Anioła Stróża. Można to zrobić za pomocą wewnętrznej aktu, bez przyciągania wypowiedzenia. Albo możemy zrobić dobre intencje i odnowić ją od czasu do czasu, że tak często jak to ktoś salute, mamy cel w tym samym czasie, by pozdrowić jego anioł święty. Wkrótce to się bardzo łatwo nam zapamiętać te święci aniołowie, i otrzymamy wiele błogosławieństw od nich.

Pozwól nam często czczą Anioła Stróża naszego patrona i podziękować mu za jego dokonaniu dużo dla uświęcenia swojej duszy. Powinniśmy również na cześć Aniołów Stróżów naszych rodziców, naszych sióstr i braci, naszych krewnych i przyjaciół, których Aniołowie często czynią nas usługi, które nie otrzymają od naszego Anioła, być może z powodu jakiejś korzyści dla dusz naszych drogich te z dobrze robimy je.

Szczególny szacunek powinien być również wypłacane Książąt Nieba, którzy strzegą Jego Świątobliwość, biskupi, zwłaszcza biskup diecezji, w której mieszkają, i inne osoby, które przewodniczy Kościołowi. Prośmy Strażników anioł duchownych, aby pomóc im, że może uda im się nawiązać panowanie Jezusa Chrystusa w sercach wiernych, powierzonych ich opiece, że mogą one zniszczyć imperium szatana i otrzymać światło i siłę niezbędną utrzymanie dyscypliny święty w swoich krajach. Miejmy również często czci Aniołów Stróżów naszych spowiedników i dyrektorów duchowych, błagając te dobre Anioły inspirować ich z takich rad, jak mają charakter dostosowujący się do Boskiej woli.

Guardian Angels kraju, państwo, miasto, diecezja i parafia, w których żyjemy są również zasługuje na naszą cześć miłości i wdzięczności. Powinniśmy często i szczerze polecam do tych aniołów świętych miejsca powierzonych ich opiece oraz, a my dziękujemy za minionym ochrony, także prosić ich aresztować ich modlitwom potok występku i rozpusty, które tak głośno domaga zemsty oraz w celu uniknięcia gniew Najwyższego, sprowokowany przez wiele przestępstw popełnionych przeciwko nim.

Ponadto, niech nam cześć Aniołów Stróżów z pogan, heretyków i niewiernych, i od czasu do czasu pójść na duchu z nimi rozmawiać i wyrazić ubolewanie z naszych serc na niewiarę tych, nad którymi mają ładunek. Dla niestety, daleko od dziękując aniołów ich miłości i troski, te biedne niewierni nawet nie wiedzą, że są wspierani przez nich!

Kiedy wchodzimy do kościoła lub innego miejsca, gdzie liczba osób są montowane, nie dajmy nie pozdrowić wszystkich obecnych Aniołów Stróżów. Kiedy idziemy przez zatłoczone ulice miasta lub miejscowości, kontemplujemy wewnętrznie aniołów, którzy towarzyszą cały ten tłum. Kiedy jesteśmy w podróży, pamiętajmy, że wszystkie miasta lub miasta przechodzimy przez zawierać jak najwięcej Aniołów Stróżów, ile jest mieszkańców, i daj nam wysłać im miłości pozdrowienia od naszego serca. Te Niebiańskie Princes będzie przychylnie traktować zaszczyt pokażemy je i będzie ograniczało się nam zwrot, na Anioły są nieporównywalne w ich wdzięczności.

Przy zachowaniu festiwal świętego, to jest godne pochwały praktyka tworząc zamiar honorowania jednocześnie Świętego Anioła, który był jego opiekunem poniżej. Nie musimy pomnożyć nasze nabożeństwa na tym koncie, ale tylko się zamiar honorowania Świętego Anioła przez wszystkich dobrych uczynków, które wykonujemy na cześć świętego. W ten sposób możemy zachować na święta wielu Aniołów w ciągu roku. W ten sposób zyskujemy przychylność tych wszystkich duchów niebieskich i ściągać na siebie najsłodsze błogosławieństwami Paradise.

Jeśli zatem pielęgnować przyjaźń Aniołów, będziemy rzeczywiście będzie błogosławiony, na żadnym ziemskich przyjaciół może rywalizować z nimi w dobroci, w mocy i miłości. St Denis, który napisał większość inspirująco świętych aniołów, zachwycony, przyjmując tytuł "Philangelus", to jest "Przyjaciel od Aniołów".
Weźmy sobie do serca rady papieża św Leona Wielkiego: "Uczyń przyjaźni z aniołami świętymi", a my znaleźliśmy się w nich najbardziej kochające towarzyszy w naszym ziemskim wygnaniu, naszych mistrzów
przeciw złości i wściekłości z diabłów, nasi adwokaci w tronem Boga i naszych sympatycznych kompanów w szczęściu i chwale bez końca roku w całej wieczności.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!