cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Nasze Aniołów Stróżów, Naszych najlepszych przyjaciół

2012-10-03 17:09:41, komentarzy: 0

GUARDIAN ANGEL

Nasze Aniołów Stróżów,
Naszych najlepszych przyjaciół

     

    
"Zobacz, że nie gardzili żadnym z tych małych, bo Ja powiadam wam, że ich aniołowie w niebie zawsze znajduje się w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie."

    
----- Mateusza 18: 10


Czy wiesz, kto jest najlepszym i najwierniejszym przyjacielem? Jest to jeden, którego sam Bóg umieścił na swojej stronie jako towarzysz życia ----- księcia z Jego własnym Sądu Niebieskiego ----- twój Anioł Stróż. Bóg w swej dobroci powierzył mu prowadzenie i ochronę przez życie i prowadzić bezpiecznie do wiecznego domu.

Od samego początku swojego istnienia, twój Anioł Stróż jest zaniepokojona o Ciebie. Cieszył się, gdy urodzili się w świecie, tak jak dobry raduje matki nad narodzinami dziecka. Od dnia swojego chrztu, stał zawsze droższe do Anioła Stróża, coraz bardziej kochany przez niego. Dzień i noc patrzył w swoim uchwycie. Wyprowadził was jak miała swoje pierwsze kroki. Troszczył się o ciebie z najbardziej delikatną miłością, gdy niebezpieczeństwo zagraża. On zmartwił, kiedy popełnił grzech, jak gdyby on sam otrzymał największą szkodę, a on zostawił ci spokoju, dopóki nie stał się pojednać z Bogiem przez dobrą spowiedź. On patrzył, i modlił się z tobą w godzinach niebezpieczeństwie. On cieszył się z tobą w dzień prosperity. W dniu swojej Pierwszej Komunii Świętej był attendant bridal duszy. Tak często, jak otrzymali Chleb Aniołów w stanie łaski, on cieszył się towarzyszyć do Świętego tabeli. On to, który modlił się dla ciebie specjalnie kiedy ręka biskupa namaścił cię jako żołnierz Chrystusa w sakramencie bierzmowania.

Twój Anioł Stróż jest najlepszym doradcą. Szczególnie będzie wspierać młodych chłopców i dziewcząt w wyborze powołania. On cię osłonić pośród niebezpieczeństw świata. Jeśli zadzwonisz na niego, on pomoże ci znaleźć towarzysza życia, którego Bóg przeznaczył dla ciebie. On zawsze pozostanie w twojej stronie, abyście wiernie i sumiennie wypełniać obowiązki swojego stanu życia.

Jeśli Bóg powołał was do życia zakonnego lub kapłaństwa świętego, Twój Anioł Stróż będzie cię chronić przed pokusami świata i pomóc zachować dziewiczo, ofiarować je Bogu przy ołtarzu przez Twoje święte śluby lub oferta Najświętszego Ciała Chrystusa z rąk i ust niesplamionego świętych jako kapłan Najwyższego.

W skrócie, twój Anioł Stróż jest twoim towarzyszem we wszystkich okolicznościach życia ----- znajomego w dobrym, jak i złe dni. Będzie pewnego dnia pomóc w bardzo specjalny sposób ----- kiedy wchodzi w życie ostatniego konfliktu. Wtedy będzie walczył z tobą i dla ciebie, dopóki nie wygrał bitwę i twoje serce jest w spoczynku. Ale nawet wtedy nie będzie zostawić cię tam, gdzie każdy ----- inne, nawet najlepsze z przyjaciółmi, musi opuścić ----- na progu wieczności. Kiedy światło z ziemi znika i jasność błysków wieczność na ciebie, twój Anioł Stróż zaprezentuje swoją duszę przed trybunałem Boga i wiernie bronić swoją przyczynę. Co więcej, jeśli wymagają oczyszczania w płomieniach czyśćcowych, Twój święty Anioł będzie odwiedzić i pocieszyć. On przyniesie przed tronem Boga dobre uczynki, które są wykonywane dla ciebie na ziemi, a on sam będzie wstawiać się za tobą. Wreszcie, gdy twój czas oczyszczenie jest zakończony, będzie radością przynoszą słowa swojego zwolnienia z płomieniach czyśćcowych i doprowadzi cię do błogiego Królestwa Niebieskiego. Ale skorzystać dzięki obecności tego niebiańskiego towarzysza, musisz być posłuszny Jego natchnieniom i nie odwracaj się od tego świętego Anioła, który jest przewodnikiem a obrońcą.

Motywy Confidence i Wdzięczności

Co wysoka wartość musi mieć nasze dusze w oczach naszego Ojca Niebieskiego, że On zleca książąt Jego wiecznego Królestwa, Jego zaufanych, aby chronić nas, towarzyszy nam wszędzie, tak, aby mieć nas w ich rękach! Co nowy motyw wiary w Jego miłości i troski ze strony ojca! Co silnym bodźcem do wdzięczności dla naszego dobrego Pana i Boga! Jeśli król z tego świata było wysłać jednego ze swoich głównych dworzan na zły temat, który był wędrownym daleko od ojczyzny wśród wielu niebezpieczeństw, z poleceniem, aby kierować biednego wędrowca do swego pałacu oraz chronić i osłaniać go, czy takie narażać znaleźć słów, aby wyrazić swoją wdzięczność księciu jego sercu? A jednak jest to tylko słaba reprezentacja dobroci Króla Nieba na nas biednych dzieci mężczyzn, którzy pokutują w tym łez padole. Starajmy się więc oddać cześć, honor i wieczną dziękczynienia Najwyższemu za to, że dał nam anioła jako opiekuna i przewodnika do Królestwa Niebieskiego.

Dowody biblijne

Niezliczone fragmenty Pisma Świętego wyraźnie mówić o istnieniu i ochroną świętych aniołów. W Księdze Wyjścia [23: 20 - 22], Bóg obiecuje Mojżeszowi ochrony anioła na pustyni, mówiąc: "Oto Ja posyłam mego anioła, który pójdzie przed tobą, i zachowam cię w twojej podróży, i przynieść . cię do miejsca, które przygotowaliśmy Zważaj na niego, i usłyszeć jego głos, i nie sądzę, że jest jednym należy contemned:. bo nie przebaczy, gdy żeś zgrzeszył, a imię moje jest w nim Ale jeśli pójdziesz usłyszeć jego głos, i zrobić wszystko, co mówię, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i dotknie ich, że dotknie cię. " Ten piękny tekst może wszyscy się do siebie, podróżując przez pustynię świata na drodze do naszego domu w niebie. Ale musimy także wysłuchać napomnienie, które ona zawiera.

Patriarcha Jakub wyróżnione jego wnukowie do ochrony swego świętego Anioła: "Anioł, który delivereth mnie od wszystkich plag, pobłogosław tych chłopców." [Zob. Gen. 48, 15-16]. Księga Tobiasza daje wzruszającą uwagę usługi świadczone przez Archanioła Rafała do młodego Tobiasza i jego troski o młodego człowieka i jego rodziców. Król Dawid często wspomina wiernego ochronę świętych aniołów w jego Psalmów. W piękne słowa pełne pociechy i nadziei, mówi o każdym z nas: "On dał mu opłatę anioły nad tobą, aby cię strzegł w wszystkie sposoby twoich na rękach nosić cię będą:. Abyś nie uraził swej nogi kamień ". [Ps. 90: 11-12].

Podobnie, Pismo Święte Nowego Testamentu wielorakich odniesień do świętych aniołów. W jednym przypadku, Nasz Pan sam powiedział do swoich uczniów: "Zobacz, że nie gardzili żadnym z tych małych, którzy:. Bo powiadam wam, że ich aniołowie w niebie zawsze znajduje się w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie" [Matt. 18: 10]. Paweł często odnosi się do nich w swoich Listach. Kiedy grozi katastrofą, zachęcał swoich towarzyszy podróży, z obietnicą, że nie będzie żadnej straty życia wśród nich, mówiąc: "Dla Anioła Bożego, którego jestem, i któremu służę, stanął przy mnie tej nocy, mówiąc: Nie bój się, Paul ... Bóg dał ci wszystko ich, że żagiel z tobą. " [Dz 27, 23-24].

Nauczanie Ojców

Biblijne odniesienia potwierdzając istnienie ochrony Anioły można by mnożyć w nieskończoność. Dla tych, cytowany dodamy świadectwa różnych Ojców Kościoła na poparcie samego nauczania:

"Sublime jest godność duszy" pisze św Jerome, "dla siebie duchem opiekuńczym jest mianowany od początku jego istnienia."

"Anioły mają dbać o nas, biednych pielgrzymów", pisze Augustyn, "mają litość nad nami, i na polecenie Boga, że ​​przyspieszy nam z pomocą, abyśmy i my może kiedyś dojść do naszej wspólnej ojczyzny". Najbardziej wzruszająco mówi o nieustannej opiece, które rozciąga się na nas:. "Anioły i wyjdzie u nas, o ich oczy zawsze stała na nas i na wszystko, co robimy Jeśli zatrzymamy się nigdzie, zatrzymują również, jeśli mamy wychodzić na spacer, ponoszą one nam firmę, jeśli podróż do innego kraju, są za nami, idź gdzie będziemy, drogą lądową lub morską, są zawsze z nami ... "

"Bracia", napomina Święty Bernard, "make aniołowie znajomych. Podaruj im radość poprzez poufne odwołania do nich, i uczcić je przez modlitwę, ponieważ są zawsze w pobliżu, aby pocieszyć i chronić." Znowu pisze, "jakkolwiek słaby, możemy być czemukolwiek smutną naszą kondycję, i jakkolwiek wielkie niebezpieczeństwa, które nas otaczają, pod ochrony tych Strażników mamy się czego bać! Gdy dolegliwości lub pokusy straszyć Cię, błagam pomocy tego, który czuwa nad tobą, który prowadzi was, którzy succors Cię we wszystkich Twoich potrzeb. "

Marvelous Dobroć Aniołów

Wspaniałe jest dobroć Aniołów w nie odmawiając obdarzyć ich opiekę nad tymi, którzy popełniają nawet powszedni przestępstw przeciw Stwórcy, biorąc pod uwagę wiedzę, jakie posiadają nieskończonej wielkości Boskiego Majestatu, który obraził w ten sposób. Jak niesamowite, a następnie, aby zobaczyć, że nie porzucają nawet te nędzne osób, które żyją w grzechu śmiertelnym, którzy depczą nogami Krew Boga-człowieka i są winni jego śmierci! Z niesamowitą życzliwością nadal pilnować te nieszczęsne dusze i nie szczędzić wysiłków w doprowadzeniu ich do pokuty i pojednania z Bogiem Wszechmocnym.

Ale miłość do świętych aniołów idzie dalej niż to: oni rozszerzyć swoją opiekę także do pogan, do heretyków, niewierzących i bałwochwalców, i ich ochrona nie jest bez wielu dobrych wyników. Jest to opinia Tomasza z Akwinu, że nawet Antychryst ma Anioła Stróża, który powstrzyma go od zła, które w innym przypadku. Tak więc wszyscy ludzie, niezależnie od jego podły i nędzny mogą być, bez jednego wyjątku, są wspierane przez świętych aniołów. A jednak, niestety, jak mało wdzięczności czy te niebiańskie duchy otrzymują za ich troski o przetargu! Jak mało miłość nie otrzymują w zamian za bezgraniczną miłością!

Specjalne Guardians

Każdy wiek i stan życia ma swoje specjalne Aniołów Stróżów. Niemowlęta mają swoich Aniołów Stróżów, którzy utrzymania ich przed niebezpieczeństwem i strzegły swojej niewinności. Często mówi się, że żadne dziecko nie będzie osiągnąć dojrzałość, gdyby nie to dla ochrony swojego Anioła Stróża. Stwierdzenie to znajduje potwierdzenie w niezliczonych przypadków tajemniczej ochrony małych dzieci.

Istnieją Anioły pobierane z opieką nad młodzieżą, szczególnie tych narażonych na niebezpieczeństwo
złych obyczajów. Istnieją Anioły animowania gorliwością, miłością i devotedness osób zaangażowanych w nauczaniu młodzieży. Istnieją Anioły z duchownych, którzy inspirują je z zapałem do głoszenia Słowa Bożego. Istnieją Anioły misjonarzy, którzy chronią ich w niebezpieczeństwie i je wspierać w trudach życia misyjnego. Istnieją Anioły niewiernych i pogan, którzy nieustannie wstawia się za nimi, że ich serca mogą otwierać się na światło łaski. Istnieje Aniołowie tych, którzy podróżują w powietrzu, po ziemi i przez wodę, aby chronić je przed niebezpieczeństwem kolizji, pożaru i wybuchu, i doprowadzić je bezpiecznie do miejsca przeznaczenia. Istnieje Kurator Anioły umierają chorzy, którzy pocieszają je i wstawia się za nimi, że nie może stracić swoje zalety przez niecierpliwość. Istnieją Anioły, którzy pomagają ci w agonii śmierci, wzmacniając, zachęcając i broniąc ich przed atakami z piekielnego wroga.

W opinii St Clement, Grzegorz Wielki, Orygenes i innych świętych pisarzy, każdy kraj, każde miasto, każda miasto i wieś, a nawet każdej rodziny, ma specjalne Anioła Stróża. Wierząc mocno, że każdy kraj ma swoją własną Anioła Stróża, St Francis Xavier powołał się na Anioła Stróża każdego kraju i miasta, w których głosił świętej Ewangelii, a kiedy opuścił jedno miejsce do głoszenia wszędzie, nigdy nie udało mu się pochwalić na ochronę aniołowie nowe zbory, że wygrał z wiarą.

Podobnie, ołtarze, kościoły, parafie, diecezje i instytucje religijne mają swoje Aniołów Stróżów. Każdy Kościół ma swoje specjalne Anioły w celu zabezpieczenia go przed profanacją, a każdy ołtarz ma tysiące Aniołów adorować Boga nieba i ziemi, że ukryty w Najświętszym Sakramentem.

Świętego Michała Archanioła jest czczony jako ducha Stróża całego Kościoła katolickiego, tak jak był Strażnikiem wybranych osób Starego Testamentu. Uważa się również, że był specjalny Strażnik Naszego Pana w czasie Jego ziemskiego życia i że teraz on jest Strażnikiem Wikariusza Chrystusa na ziemi, Ojca Świętego. Ten święty Archanioł objawił św Eutropius że jest także Strażnik Najświętszego Sakramentu.

Według zeznań zdobytych Baronius historyka, Anioły chronione kościoły Konstantynopola i pałac cesarza przeciwko atakom arian. To samo odnosi się, że historyk, gdy Sasi wprowadzony kościół św Bonifacego, były odpychane przez dwóch wojowników anioł, który ukazał się w cudownej urody i siły. Anioł chroniony Ambrożego i jego Kościoła, kiedy cesarzowa Justina zażądał on da w ręce arian bazylikę na przedmieściach Mediolanu.
Bł. Piotr Faber, znany misjonarz Towarzystwa Jezusowego i towarzysz św Ignacy, jej założyciela, przyniósł wiele dusz do Boga poprzez jego dzieło ewangelizacji w Niemczech. Podczas podróży po diecezji urodzin, otrzymał niezliczone pociech od Aniołów Stróżów z kilku parafii. Na powtarzanych wielokrotnie otrzymywał najbardziej wyczuwalne i przekonujące dowody ich ochrony. Czasami te anioły święte zachowały go z furią na heretyków, czasem oddane dusze bardziej łagodne i posłuszne, aby otrzymywać od niego doktryny zbawienia.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!