cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Magia Aniołów - praktyka

2012-02-06 15:40:56, komentarzy: 1

Magia Aniołów - praktyka

Przywołanie Aniołów światła:

Duchowe światy, światy ducha,
ześlijcie na mnie Wasze światło.
Niech
boskie słowo, chrzest siły
wpłynie w moje serce niczym
uleczające
doświadczenie.
Chce być odtąd wiernym
i odważniejszym sługą prawdy.

Anioły światła możesz przywoływać zawsze i we wszystkich sytuacjach, mogą one objawiać ci się na co dzień, aby cię wspierać, towarzyszyć ci, pomagać...
Nie ma żadnym granic.

5 ARCHANIOŁÓW

Archanioły są gońcami wysłanymi przez Boga, niosą wsparcie duchowe, pomoc i miłość. Są opiekunami ludzkości, każdy z nich ma specjalne zadania. Gdy zaakceptujemy ich obecność, to tak jakbyśmy zapraszali niezwykłe cudo, by zagościło w naszym sercu.

 

METATRON

Król Archaniołów, najbardziej ziemski z całej piątki znany jako kanclerz nieba, kronikarz księgi życia i wszystkich uczynków. Przez jakiś czas był człowiekiem. Źródło wielkich łask, miłości i twórczości. Jest pomostem między Bogiem i ludźmi. Jego zadaniem jest popierać życie. Pomaga poznać prawdę, znaleźć sens i miarę we wszystkim, co robimy, równowagę i harmonię. Wspiera czyniących dobro, pomaga, gdy chcemy dać z siebie wszystko. Uwalnia od nałogów.

 

MICHAEL

Anioł prawa, sprawiedliwości, wojownik, którego moc rozjaśnia ciemność, samotność i negatywne nastawienie. Dodaje sił, pomaga znaleźć nasze wewnętrzne światło. Prowadzi będących w potrzebie, obdarza cierpliwością. Wspiera, gdy jesteśmy osamotnieni. Patron policjantów, żołnierzy, cudzoziemców i podróżujących.

 

GABRIEL

Jego imię oznacza: 'Bóg jest moją siłą!' Niesie przekaz braterstwa, miłości i wolności. Pomaga wyrażać prawdę w sposób otwarty i szczery. Wspomaga intuicję. Jest nośnikiem słowa Bożego. Patron małych dzieci i naszego wewnętrznego dziecka, czyli każdego z nas. Niesie dobrą radę, współczucie, pomaga w problemach zdrowotnych.

RAFAEL

Strażnik życia w raju. Anioł wiedzy i opatrzności. Przekazał Mojżeszowi księgę z ziołami leczniczymi. Leczy ciało, umysł i duszę, niesie ulgę w cierpieniu. Wspomaga proces uzdrowienie i zdolności uzdrowicielskie, ukazuje drogę samodzielnego uleczenia, odnalezienia energii uniwersalnej w przyrodzie. Gdy mamy z nim dobry kontakt, otwieramy przed nim serce, prowadzi nad do właściwych ludzi, przewodników duchowych. Uczy, jak być szczęśliwym i pójść ścieżką zdrowia.

URIEL

'Boskie światło błyszczy od wewnątrz. Jestem zawsze pełen światła, miłości i wiedzy' - mówi o sobie. Pomaga zrozumieć nasz głos wewnętrzny i iść jego drogą. Został wysłany przez Boga, by powiadomić Noego o potopie. Anioł ratunku, pomaga zrozumieć przepowiednie, zwalczać tremę, dodaje odwagi.

Trzej Wielcy Książęta

są to 3 Archanioły: Michał, Gabriel i Rafał

ŚW. MICHAŁ (Michael)

Był uczestnikiem wielkiej bitwy, do której doszło, gdy upadłe anioły wymówiły posłuszeństwo Bogu. To Michał zawołał: 'Któż jak Bóg' i natychmiast, wsparty przez inne anioły strącił Szatana i jego legiony w czeluście piekielne.

Odwołujemy się do niego w chorobie, a szczególnie w godzinie śmierci, jego pomoc jest potrzebna, kiedy Szatan przeprowadza swój ostatni atak na odchodzącą duszę, by ściągnąć ją do piekła.

Kiedyś odmawiano specjalną modlitwę do św. Michała, z błaganiem o pomoc:

'Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą ochroną,
niech Bóg go zgromi, pokornie o to prosimy,
a Ty, o wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, z pomocą Boską strąć do piekła.
Amen.'


Modlitwę należy odmawiać żarliwie, z wielkim oddaniem i zaufanie. Należy się skupić na tym co się mówi.

Wszyscy kiedyś umrzemy i musimy być gotowi na nieprzejednane ataki diabła w chwili, gdy dusza opuszcza ciało. Możemy być pewni, że św. Michał przyjdzie nam z pomocą, gdy będziemy tego potrzebować.

Powtarzaj często modlitwę:
'Cudowny św. Michale, Książę Niebieskiego Dworu, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci.'

ŚW. GABRIEL
Nosi zaszczytny tytuł 'Anioła Wcielenia Syna Bożego', bo to jego wybrał Bóg na ambasadora, który przekazał ludziom najważniejsze nowiny.

Najważniejszą misją św. Gabriela było przekazanie Maryi Dziewicy wiadomości od Najświętszej Trójcy o tym, że została wybrana na Matkę Syna Bożego.

Za każdym razem, gdy odmawiamy 'Zdrowaś Maryjo', niech będzie naszym zamiarem ofiarowanie Jej wszystkich łask i radości, które św. Gabriel ofiarował podczas Zwiastowania:, '...łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami...' Czyńmy to jeszcze pełniej i uroczyściej za każdym razem.

Gdy trzy razy dziennie odmawiamy 'Anioł Pański', wypełniamy serce Maryi ogromną radością, a Ona obdarza nas łaskami.

Przyjemnością i chwałą napełniamy Archanioła Gabriela, powtarzając z miłością jego słowa które przyniósł od Świętej Trójcy.

Kiedyś będziesz odmawiał 'Zdrowaś Maryjo' i 'Anioł Pański', czyń to w jedności ze św. Gabrielem. Oddajmy Archaniołowi największy honor, a on pomoże nam odmawiać z większą żarliwością i miłością te modlitwy, które dotąd być może klepaliśmy bezmyślnie. Archanioł Gabriel stanie się naszym Wielkim Przyjacielem.

ŚW. RAFAŁ
Jego imię oznacza 'zdrowie lub lekarstwo Boga'.

Jest łaskawym duchem, który z życzliwą troską pomaga podróżującym bezpiecznie powrócić do domu. Dlatego, nie zapominajmy poprosić o jego wsparcie za każdym razem, gdy wyruszamy w podróż, a także w chorobie, gdyż potrafi cudownie uleczyć.

Skąd są Anioły

Anioły zostały stworzone w czasie powstawania świata, zanim pojawił się człowiek. Nie od razu miały możliwość ujrzenia Boga. Przedtem zostały poddane próbie. Anioły mają wolną wole i tak jak ludzie mogą decydować co zrobią.

W czasie owej próby przeważająca większość pozostała wierna Bogu i od razu została przyjęta przed Jego Oblicze. Niektórzy z tych wiernych aniołów, zawsze są przy bogu. Należą do niech: Serafini, Cherubini i Trony. Podobno nigdy nie zstępują na ziemię.

Inni, cieszący się również obecnością Boga, służą ludziom. Są to Panowania, Mocarstwa i Zwierzchności. Kierują oni większymi sprawami we wszechświecie. Bezpośrednią troskę nad ludźmi sprawują: Aniołowie, Archaniołowie i Księstwa.

Niestety wielu aniołów nie przeszło próby (odpadł co trzeci). Zniszczył ich grzech dumy oraz to, że stawali własną wolę wyżej niż Boską. W chwili swego upadku, zostali strąceni do piekła. Ich niezwykła natura, intelekt i wola zachowały pierwotną siłę i moc, lecz ich miłość i świętość zmieniły się w nieprzejednaną złośliwość i nienawiść. Nie mogąc atakować Boga, skierowali wszystkie złe uczucia na ludzi. Upadłe anioły nie należały wszystkie do jednego chóru, a z różnych. Zgrzeszyli nawet co z najwyższych i najświetniejszych chórów. Stali się demonami, aniołami mroku, gotowi zrobić bardzo wiele by zgubić ludzkie dusze.

Kto zajmie miejsce po upadłych aniołach? Nawet z najwyższego chóru?
Człowiek współdziałający z łaską Bożą i wyniesiony na wyżyny świętości może zasiąść na tronie po upadłym Serafinie lub Cherubinie. Nasza ludzka natura jest słabsza od tej, którą mają książęta nieba. Jednak łaska uświęcająca czyni nas godnymi by móc zasiąść wokół tronu Boga.

Jak wiele jest Aniołów?

Obok nas jest zawsze nasz ANIOŁ STRÓŻ, inne Anioły i Archanioły służą pomocą wielu ludziom. To dlatego, że mogą być w wielu miejscach jednocześnie. Jest to możliwe, gdyż poruszają się szybciej niż ludzka myśl. Ilość Aniołów jest tak duża, że nie da się ich policzyć. Tak jak nie można policzyć gwiazd na niebie, czy ziaren piasku.
Istnieją 3 wielkie hierarchie, a każda z nich ma 3 chóry, co daje razem 9 chórów.
Dzielą się one na Serafinów, Cherubinów, i Trony, które stoją najbliżej Tronu Boga. Drugą hierarchią tworzą: Panowania, Mocarstwa i Zwierzchności. Trzecią: Księstwa, Archaniołowie i Aniołowie. Im wyższy chór, tym więcej w nim aniołów, dlatego Serafini przewyższają liczebnością wszystkich aniołów.

Anielska inteligencja i wola

Anioły są nie tylko doskonali w swym pięknie i potężni w swej sile, ale też pełni wiedzy i mądrości. Sposób ich rozumowania jest zupełnie inny od ludzkiego. Człowiek musi się wszystkiego uczyć, zajmuje mu to dużo czasu. Mozolnie zapamiętuje wszystkie prawdy, podobnie jak ludzkie ciało posuwa się do przodu krok za krokiem. Inteligencja anielska obejmuje od razu całość zagadnienia. Widząc pewną zasadę, widzi wszystkie jej konsekwencje; widząc prawdę, przewiduje jej wszystkie aspekty.

Aniołowie posiadają całą naturalną wiedzę, gdyż spoglądają w głąb Ziemi i oceanów. Wiedzą więcej o zdrowiu i medycynie niż wszyscy lekarze na świecie, więcej o gwiazdach na niebie niż astronomowie będą wiedzieć kiedykolwiek. Wszystkie nauki są im znane. A Bóg napełnia ich inteligencję ogromnym oceanem nadprzyrodzonego światła.

Anielskiej woli również nie można porównać z ludzką. Gdy Anioł czegoś chce, nigdy się nie cofa. Pragnie z całych sił i nic nie może tego zmienić. Jego decyzje są pewne i nieodwołalne, gdyż posiada wszelkie informacje, co do tego, czego pragnie. W tym co robi nie ma sprzeczności ani konfliktów; tłumi wszelkie przeciwności z nieodpartą siłą.

Co robią Anioły

Ogromne zastępy Aniołów służą Bogu w Niebie i nam tutaj na Ziemi. Ich działalność w stosunku do ludzi jest nieustanna. Każdego dnia są obok nas, choć ich nie widzimy, ani nie słyszymy. Są gotowe pomóc w każdej chwili, gdy tylko o to poprosimy. W nagłym wypadku, np przy zagrożeniu życia Anioł Stóż może interweniować i pomóc swojemu podopiecznemu, nie czekając na jego prośbę. Nie zawsze tak jest, zwykle wtedy gdy misja na Ziemi danego człowieka nie powinna zostać przerwana. W innym przypadku zaopiekuje się odchodzącą duszą.

Aniołowie pomagają nam w każdej chwili, chronią od nieszczęść i wszelkiego zła. Bóg oddał nas pod anielską opiekę: '...bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień' (Ps 91,11-12)

Co mogą dać ci Anioły?

Anielska hojność nie ma granic. Ciągle szukają sposobów by pomagać ludziom. Rzadko jednak umiemy dostrzec ich intencje. Co nam przeszkadza dostrzec anielskie znaki, usłyszeć szepty? Są to nasze wady, złe uczynki... Starajmy się być lepszymi, a wtedy usłyszymy szept Anioła, dostrzeżemy jego znak.
Jeśli potrzebujesz pomocy poproś o pomoc Anioła. Jeśli nie wiesz, który z nich mógł by ci pomóc poproś swojego Anioła Stróża, który jest z tobą od początku i zawsze chętnie da ci to czego potrzebujesz. Ale daj mu szansę i poproś. Żaden Anioł sam z siebie nie pomaga, bo nie może bez zgody człowieka ingerować w jego życie. Prośba nic cię nie kosztuje, a możesz uzyskać pomoc, której potrzebujesz. Oczywiście w wyjątkowych wypadkach Anioł przychodzi z pomocą nie proszony, zwykle jest to Anioł Stóż.

Anielska pomoc

Boże jeśli nie możesz dać mi czego chcę,
naucz mnie cieszyć się tym co mam.


Zanim zwrócisz się do Anioła z jakąkolwiek prośba, dobrze się zastanów co to ma być. Co jest dla ciebie, lub kogoś innego ważne. Anioły pomagają tylko wtedy, gdy nasze prośby w żaden sposób nie będą krzywdzić innych ludzi. Pomyśl, sprawdź który anielski opiekun mógł by ci pomóc w danej sprawie. Jeśli nie wiesz, którego wybrać, zwróć się do swojego Anioła Stróża. Znajdź spokojne miejsce, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał, możesz włączyć relaksacyjną muzykę, zapal świeczkę (może być związana z kolorem konkretnego Anioło, ale jeśli nie wiesz jaki to kolor, wybierz białą). Pomódl się, lub medytuj w ciszy i skupieniu. Wszelkie negatywne myśli zostaw za sobą. Nie musisz znać konkretnej modlitwy, wystarczy zwracać się do Anioła własnymi słowami.

Odpowiedź na twoje prośby może się pojawić szybko, później, lub wcale (jeśli się nie pojawi, może to oznaczać, że nie jest ci to, o co prosisz przeznaczone). W przypadku braku odpowiedzi, na twoją prośbę, może się pojawić inna informacja. Anioł zaprowadzi cię do miejsca, gdzie będzie ktoś, kto ci pomoże. Jeśli Anioł nie może spełnić twojej prośby, pomoże ci po prostu w inny sposób. Doda ci otuchy. Anioły nie zostawiają bez pomocy tych, którzy zwracają się do nich z prośbami.
Pamiętaj, by podziękować Aniołowi za okazaną pomoc i wsparcie.

Archanioły na każdy dzień

niedziela - Archanioł Michael (Michał)

kolor niebieski
Archanioł ten opiekuje się podróżnymi, ochrania tego, kto się do niego zwraca o pomoc, a także jego dzieci i bliskie osoby. Ułatwia też przeprowadzki, przemieszczanie się.
Najlepiej zwracać się do niego w niedzielę, ale można i codziennie.
Po modlitwie do Archanioła Michaela wyobraź sobie, że otaczasz osoby, które chcesz ochronić anielską mocą, obłokiem niebieskiego koloru..


poniedziałek - Archanioł Jophiel (Jofiel)

kolor żółty
Można zwracać się do niego o pomysł, natchnienie, inspirację, pomoc w rozwiązywaniu problemów.


wtorek - Archanioł Chamuel

kolor różowy
Zwracamy się do niego, aby uzdrowić związki, stosunki w związku, małżeństwie, pracy, rodzinie, przyjaźni.


środa - Archanioł Gabriel

kolor biały
Czuwa nad naszym rozwojem duchowym. Można prosić go o pomoc, kiedy czujemy się zagubieni, nie wiemy jaka jest nasza ścieżka życiowa, co jest nam pisane.


czwartek - Archanioł Rafael (Rafał)

kolor zielony
Rafael zajmuje się uzdrawianiem duszy, ciała i umysłu, stąd zieleń - kolor uzdrawiania.
Po modlitwie do Archanioła przeprowadzamy wizualizację - wyobrażamy sobie promień zielonego światła skierowany na organ, który wymaga uzdrowienia.


piątek - Archanioł Uriel

kolor purpurowy
Przynosi spokój, czuwa nad rozwojem psychicznym, spokojem, wprowadza zgodę między ludźmi.


sobota - Archanioł Zadkiel

kolor fioletowy
Jego interwencja oczyszcza wszystko i ze wszystkiego. Fiolet to barwa, za pomocą której można usunąć nawet negatywną karmę.

Święto Aniołów Stróżów

 

ale już dziś w wigilię tego święta, można zwracać się do swojego Anioła Stróża

Święto Archaniołów

Ale już dziś, w wigilię tego święta można zwracać się z prośbami do wybranego Archanioła.

Anielska w ezoteryce

Widzimy niewidzialne i słyszymy niesłyszalne dzięki aniołowi o imieniu MUMIAH (72). Nasza intuicja zostaje wzmocniona, podobnie jak wrażliwość i jasność wewnętrznego widzenia. Jasnowidzenie oraz jasno słyszenie umożliwia dokonywanie cudownych uzdrowień, postrzegania przyczyn chorób. Działania Mumiaha wspiera ARIEL (46) także specjalista od jasnowidzenia, pozwalający dostrzec w lustrze duszy naszą prawdziwa istotę. Marzenia wyśnione pod opieką Ariela mogą stać się rzeczywiste w niedalekiej przyszłości, gdyż anioł ten uczy śnić proroczo.
Drzwi do postrzegania nieświadomego otwiera SITAEL (3), przekazujący nam duchowe energie z najwyższych planów. Jest on pierwszym z kilku przewodników w życia zaprzeszłe, wskazując ścieżki zrozumienia celu i naszego przeznaczenia.
Rozwijając duchowość korzystamy z pomocy LAUVIAHA (17), który swoimi działaniami wspiera nas również w przezwyciężeniu karmicznych obciążeń, rozpuszczaniu ich tu i teraz poprzez rozumienie spotykających nas doświadczeń. Jest on również nauczycielem pracy z energią i umiejętności jej odczuwania. Podopieczni Lauviaha mają objawienia podczas snu. Jego imiennik - LAUVIAH (11) będący w chórze Cherubinów, pozwala na dojście do planu wyższego metalu i tam, z jego pomocą, wykorzystać wcześniej rozwinięta intuicję oraz premonicję. Dzięki temu pomaga zrozumieć cel i sens obecnej inkarnacji, a co za tym idzie świadomie podejmować dalsze kroki na ścieżce duchowego rozwoju.
Zrozumienie rytuałów i idei kultów przyniesie nam opieka i pomoc HAAMIAHA (38). Ten anioł pomaga znaleźć duchowego mistrza, który będzie czuwał nad kolejnymi etapami inicjacji. Właściwe stosowanie rytuałów z kolei pomoże podczas egzorcyzmów, w czym możemy prosić o wsparcie także MIHAELA (48), jak i transformowania agresywnych energii w miłości poprzez umiejętność panowania nad wewnętrznym ogniem. Pomocna w stosowaniu rytuałów egzorcyzmów służy również CAHETEL (8), mistrz ochrony przed złymi duchami i uczynkami, a także klątwami. Podobne uzdolnienia ochronne od złych oczu i uroków posiada REIYEL (29).
HAHAIAH (12) obdarza swoich podopiecznych cennym darem umiejętnego i prawidłowego odczytywania proroczych snów, sprzyjający tez w ujawnieniu wewnętrznej osobowości. Jako anioł wojownik uczy kierowania energią zgodnie z regułami wschodnich sztuk walki, głoszącymi zasadę nieagresji, wykorzystywania energii przeciwnika i skutecznej obrony w miejsce impulsywnego ataku.
Właściwe zrozumienie równowagi pomiędzy duchem a materią otrzymamy od LEUVIAHA (19), chroniący nas przed negatywnymi siłami, płynącymi z astralu.
Wewnętrzna mądrość przekaże nam NITH-HAIAH (25). On tez przyczyni się do głębokiego poznania ezoteryzmu jako całości, będąc jednocześnie skutecznym obrońcą przed złymi czarami. To także kolejny anioł egzorcysta. Ma on jednak jedną szczególna umiejętność: demaskuje fałszywych mistrzów i pseudo wtajemniczonych. Ponadto opiekuje się ludźmi obdarzonymi darem mediumizmu. Talenty mediumiczne chroni także ACHAIAH (7), pilnując, aby ludzie obdarzeni tak unikatowymi uzdolnieniami, by nie popadli w pułapki niskiego astralu i nie stracili poczucia świadomości tu i teraz.
Reiyel chroni przed niewidzialnymi, jak i widzialnymi nieprzyjaciółmi. Zbliżony zakres oddziaływania ma DAMABIAH (65), dodatkowo chroniący przed klątwami i rozwijający wrażliwość na duchowe doznania. Jego praca sprzyja oczyszczaniu naszych uczuć, uspokojeniu wewnętrznych huraganów. W pracy nad opanowaniem emocjonalnego morza Damabiaha wspiera MANAKEL (66), anioł Wiedzy Dobra i Zła. On uświadamia funkcjonowanie Boskich Reguł i Praw Kosmicznych w zegarze dziejów. On pomorze zrozumieć w pełni cel inkarnacji każdego człowieka.
W studiach nad ezoteryką wspomaga nas HAHAHEL (41), a NEMAMIAH (57) przyczynia się do szybkiego podniesienia poziomu wibracji i faworyzuje studia kosmicznej astrologii. Do niego także należy zwrócić się prośba o ułatwienie kontaktów z Aniołami, gdyż pomaga on dostosować się wibracyjne do ich poziomu energii oraz zrozumieć ich przesłania.
Ogółem nauk ezoterycznych zajmuje się także NANAEL (53), anioł specjalizujący się w medytacji i technikach relaksacyjnych.

Pomoc anielska w pracy i finansach

Wszystkie możliwe strategie sukcesu są obszarem działania HEKAMIAHA(16). Jako nauczyciel w obszarach dotyczących pracy i pieniądza, aktywnie wspiera wszystkich poszukujących nowej pracy, lub powracających do aktywności zawodowej.

Pomaga otworzyć się na wszystkie płynące do nas sygnały, analizować je i reagować na nie spontanicznie w celu jak najszybszego wykorzystania pojawiających się okazji i zbiegów okoliczności.

Dlatego pracuje nad rozwojem intuicji oraz zaufaniem do samego siebie wszystkich sowich podopiecznych. Uczy ich czytania subtelnych sygnałów i pewnej elastyczności w reagowaniu na nie.

 

W poszukiwaniu pracy pomoże również KHAVAQUIAH(35), trener silnej woli i optymizmu. On radzi nam, by działać, z radością i ufnością, skutecznie bez cienia wątpliwości, w zgodzie z samym sobą. Znalezione z jego pomocą miejsce pracy będzie zatem spełniało nasze wyobrażenia o umiejętnościach i predyspozycjach.

 

Z każdej trudnej sytuacji życiowej pomaga wyjść ANIEL(37). On ma zdolność przełamywania zaklętego kręgu rachunków i należności przekraczających możliwości spłacenia. Tylko on może z dnia na dzień odmienić życie proszącego, stosując często niekonwencjonalne i niezwykłe metody. Jest impulsem do zmian, iskrą, która na nowo rozpala wolę aktywnego działania, źródłem cierpliwości i wytrwałości w poszukiwaniu nowych rozwiązań.

 

Pieniądze ze spadków, darów i nagród rozdaje RAHAEL(69), podobnie jak KHAVAQUIAH. Podopieczni tego anioła niespodziewanie stają się właścicielami fortun...

 

Aniołem we wszystkich prośbach dotyczących pieniędzy jest POYEL(56).

Rozwija kreatywność i umiejętność świadomego śnienia, a w konsekwencji pomaga wcielać w życie najśmielsze marzenia.

 

Źródłem inspiracji i twórczego podejścia do życia jest NEMAMIAH(57). Specjalizuje się w rozwijaniu i odkrywaniu nowych technik i technologii. On wspiera wcielenie w czym najbardziej niesamowitych pomysłów i wdrażanie nowych niekonwencjonalnych rozwiązań. pomaga naukowcom i ich mecenasom tworzyć z zyskiem, szczodrze obdarowując bogactwem. Dzięki tak twórczemu podejściu do życia ułatwia awans zawodowy, mimochodem niemal rozwiązując troski materialne i znajdując nowe źródła finansowania.

 

Swobodnym przepływem gotówki sterować potrafi MUMIAH(72). Jego księżycowa natura pomaga zachować płynność i niezależność finansową.

Przyciąganie Aniołów

Ja zachęcić Anioła do wizyty?Anioły dobrze się czują w miejscach czystych (materialnie i duchowo), lubią kwiaty, muzykę, świece, kadzidełka. Jak też mają swoje ulubione zapachy. Każdy Anioł ma swój zapach, w zależności od grupy anielskiej do której należy.


I tak:

 • SERAFINY: zapach fiołków, róży, jaśminu, orchidei;

 • CHERUBINY: zapach róży, jaśminu, orchidei, lilii;

 • CNOTY: zapach polnych kwiatów i róż;

 • MOCE: zapach sosny, cytrusów, bursztynu;

 • POTĘGI: zapach kadzidła, mirry;

 • TRONY: zapach lawendy, rozmarynu, eukaliptusa;

 • KSIĘSTWA: zapachy "słodkie", takie jak fiołek, róża, bursztyn;

 • ARCHANIOŁY: zapach polnych kwiatów, sandałowca, mirry, benzoesu, liści laurowych;

 • ANIOŁY: zapach owoców, jaśminu.

  Skrzydła, blask i aureola

Anioły są najczęściej przedstawiane ze skrzydłami. Jest to bardzo stare wyobrażenie. Skrzydła są symbolem szybkości, z którą anioły są w stanie się poruszać.

Anioły mogą przybierać różną wielkość, wygląd zewnętrzny, sposób objawiania się, formę i drganie, a także dopasowywać się do każdej sytuacji - tak, aby człowiek uzyskał uzdrawiający dostęp do tych sił i mógł je przyjmować. Mogą objawiać się w typowej anielskiej postaci, ale również jako zwierzęta, rośliny, dźwięki, barwy i tony. Potrafią ucieleśnić wszystkie uleczające cechy boskości. Anielskie skrzydła są symbolem szybkości, zdolności do przemian, związku z Ziemią, rozszerzonej świadomości.

Skrzydła, świetlisty blask i aureola są cechami charakterystycznymi anioła i stanowią jego jednoznaczny znak rozpoznawczy.

Obecność Anioła

Nikt, kto zobaczył anioła lub nawiązał z nim kontakt, nie wątpił ani przez chwilę, ża ma do czynienia właśnie z nim. Wrażenia ze spotkania z aniołem nie da się pomylić z niczym innym. Dla kontaktu z aniołem charakterystyczne są ciepło i światło

//i nagle dotknęło mnie światło/ przepłynęło przez mnie ciepło/ strumień energii dodał mi odwagi/ czułem, jak unoszę się do góry/ przeszła mnie świętość i wypełniła mnie/ przepłynął przez mnie strumień nieskończonej miłości i wdzięczności//;

Wszyscy, którzy doświadczyli kontaktu z aniołem, mówią o cieple, dobroci, miłości i promieniującym, iryzującym świetle o świetlistej barwie lub o odżywczym promieniującym, nadziemskim, białym, czystym połysku.

Obecność anioła wypełnia człowieka radością, głęboka czcią i wielkim szczęściem. Anioły objawiają się po to, aby nas umocnić i podnieść na duchu. Przynoszą pomoc, przesłania, promienie nadziei, wyroki itd. Kiedy materializują się, ich światło promieniuje szeroko, ponieważ nie są związane z żadną formą i dlatego mogą ukazywać się w dowolnej postaci. Są wolne. Ich promieniowanie jest przepełnione miłością i dobrem.

Kiedy przybywa anioł, ludzie często czują ciepło, spokój, bezpieczeństwo, ufność. Niekiedy możemy doznać wzruszenia tak silnego, że łzy same płyną.

Po czym poznać...?

Po czym można rozpoznać działanie aniołów?

Powoli, delikatnie i z miłością przesyłają swoje światło. Otaczają nas swoją świetlistą substancją, prowadzą w nieprzebyte czasy. Im bardziej się na nie otwieramy, tym bardziej rozwija się w nas światło. Obecność aniołów przynoś ci radość, pociechę, nadzieję, harmonię, uzdrowienie, ochronę i mądrość.

Niewidzialny, świetlisty ślad aniołów pozostawia w nas zawsze spokój i ukojenie. W ich obecności czujemy i wiemy, że wszystko jest dobre, takie jakie jest i że wszystko stanie się dobre. Czujemy błogosławieństwo boskości. Anioły uwznioślają nasz byt.

Kiedy anioły działają...?

Kiedy Anioły działają w sposób najsilniejszy?

Anioły działają nieustannie i w każdym czasie. Przybywają, kiedy są przywołane lub zaproszone, kiedy człowiek pozostaje w świetle boskości, pozostaje w harmonii z Bogiem i ma do wypełnienia wyższą misję lub to, do czego został powołany.

Anioły działają najsilniej w nadzwyczajnych sytuacjach oraz podczas różnego rodzaju ćwiczeń duchowych. Ich oddziaływanie jest szczególnie odczuwalne w święte dni świąteczne, takie jak Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc, święto Michała Archanioła oraz we wszystkich przełomowych momentach życia człowieka, np podczas narodzin, rocznic urodzin, ślubów, egzaminów, procesów sądowych, podróży, śmierci i we wszystkich sytuacjach, które służą dalszemu rozwojowi.

Anioły

Niektórzy uważają je za bardzo dobrego przyjaciela, inni za niewidzialnego opiekuna, cennego przewodnika lub nawet za gwiazdę przewodnią, świetlną i bezosobową energię, bezpośrednie połączenie z Wyższa Siłą do której możemy odwoływać się w trudnych chwilach.


Każdy z aniołów posiada własną osobowość, usposobienie oraz możliwości. Nie jest obojętne na jakim etapie rozwoju się znajdujemy oraz co w danym momencie mamy do zrobienia. W określonej sytuacji zwykle potrzebna jest nam pomoc konkretnego anioła, który zajmuje się daną dziedziną.

Rozwiązanie karmicznych więzi

Jeśli chcesz się uwolnić od karmicznych więzi, zwróci się o pomoc do Aniołów. Rytuał (choć nie jest to właściwe słowo), dzieli się na 3 części.

 

Anioły fioletowego ognia, oczyśćcie mnie, wybawcie mnie, prowadźcie mnie w nowe wymiary. Pokażcie mi drogę, pokażcie mi moją misję, pokażcie mi mój plan, wg którego idę przez życie. Jestem gotów. Zadziałajcie teraz. Dziękuję.

Anioły złotego promienia, otoczcie mnie światłem zrozumienia. Jestem gotów przyjąć przesłanie duchowego królestwa. Przyślijcie mi odpowiedź na pytanie, które zadaje moje serce. Prowadźcie mnie! Kierujcie mną! Pomóżcie mi! Dziękuje.

Anioły kryształowego promienia, przybądźcie, zacznijcie działać w moim życiu. Oczyśćcie moje uczucia. Zabierzcie wszystko, co mnie zatrzymuje, zabierzcie wszystko, co mnie ogranicza. Anioły białego promienia, przystąpcie do działania! Jestem gotów!

Zadkiel pomoże zrozumieć własną karmę

Zrozumienie własnej karmy nie jest łatwe, ale możliwe. ZADKIEL pomoże ci w tym, ale tylko wtedy, kiedy poprosisz go o pomoc.

Pomocne będzie ćwiczenie z fioletową energią Zadkiela, którą przesyłamy do wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych przeszkód, które nie pozwalają nam być szczęśliwymi i wolnymi w Bogu.

Z wizualizuj Archanioła Zadkiela i Jego Anioły, kierujących fioletowe światło do wszystkich komórek twego ciała oraz do sytuacji, która jest istotą tej wizualizacji. Wyobraź sobie fioletowy płomień, jako gigantyczną gąbkę ścierającą wszelki ból, cierpienie, ograniczenie.

Powtórz 3 razy:
Jam Jest Fioletowym Płomieniem i tylko przed Światłem Boskim chylę czoła.
Jam Jest Fioletowym Płomieniem wszechmocnej siły Wszechświata.
Jam Jest Fioletowym Płomieniem Światła Bożego nieustannie świecącymi.
Jam Jest Świętą Mocą Boga uwalniającą wszelkie ograniczenia.


Można prosić Archanioła Zadkiela i Jego Anioły, aby skierowały wiązkę fioletowego płomienia na wszystko, co robimy, abyśmy go zawsze czuli.

Jeśli to ćwiczenie będziemy wykonywać 3 razy dziennie p o15 minut, to po kilku tygodniach nasze życie odmieni się. Poczujemy się bardzo lekko, nasz umysł będzie jasny, zaczniemy odnosić sukcesy w życiu.

Wyprowadzanie sił mroku

Rytuał wyprowadzania sił mroku w kierunku światła

 

Zacznij od analizy działania mrocznej siły, którą odczuwasz obok siebie. Skąd jest? Od kiedy odczuwasz ubytek energii? W jakiej części ciała czujesz jej działanie? Czym lub kim mogłaby być?

 

Kiedy dotarłeś już tak daleko, wykonałeś też niezbędne przygotowania, które uważasz za ważne (np. okadzanie), rozpocznij rytuał.

 

Przyciągnij krąg ochronny i otocz się ochroną powłoką, otul się (w duchu) ochronną skorupą z błękitnego, srebrnego lub złotego światła. Namaluj w powietrzu (we wszystkich czterech kierunkach) swój znak ochronny, swoją sigillę. Przywołaj swojego Anioła Stróża lub swój osobisty chór aniołów.

 

Są różne możliwości przyciągania kręgu ochronnego:

 • Wyprostuj rękę, której używasz do pisania, z wysuniętym do przodu palcem środkowym i wskazującym. Wyobraź sobie, jak z koniuszków twoich palców wypływa złociste światło. Obróć się wokół własnej osi zgodnie z ruchem wskazówek zegara az do doświadczenia uczucia, ze krąg ochronny jest gotowy - w celu otwarcia kręgu ochronnego obróć się w przeciwnym kierunku.

 • Możesz tez zbudować krąg ochronny, z kamieni, do którego środka udasz się wtedy, kiedy będziesz chcieć przeprowadzić rytuał.

 • Możesz sobie w końcu także po prostu wyobrazić, jak otacza cię krąg ochronny.

Kiedy poczujesz się bezpiecznie, rozpocznij rytuał, jeśli jednak wciąż odczuwasz brak dostatecznego przygotowania, poproś przyjaciela lub przyjaciółkę o podtrzymanie dla ciebie kręgu ochronnego lub udzielenie ci wsparcia w ćwiczeniu.

Wsparcie Mitzraela Zapora przed astralnymi agresorami.

 

Jest to rytuał związany z MITZRAELEM. Należy on do Chóru Archaniołów.

 

Wsparcie tego anioła jest niezwykle potrzebne. Mitzrael osłabia moc astralnych bytów, wzmacniając tym samym moc pozytywnych energii.

 

Modlitwa do Mitzraela zabezpiecza nasze biopole przed nieproszonymi istotami.

 

Usiądź wygodnie w kręgu utworzonym z siedmiu zapalonych białych świec ustawionych w miseczkach wypełnionych ziemią (Mitzrael jest archaniołem żywiołu Ziemi).

 

Odetchnij kilka razy, a potem wyobraź sobie, że płomienie świec zaczynają tworzyć wokół ciebie i nad tobą świetlisty parasol, który chroni twoją aurę oraz przegania z ciebie ciemne energie.

 

Cały czas powtarzaj inwokację:

 

Pan uwolnił mój umysł z niemocy i napełnił go światłem poranka.

 

Rób to tak długo, aż poczujesz spokój i przepełniające cię światło.

 

Wtedy podziękuj aniołowi za ochronę i zgaś świece.

 

Rytuał można powtarzać zawsze, gdy odczuwasz potrzebę oczyszczenia się i zabezpieczenia.

Wsparcie Cassiela

Anioł Cassiel uważany jest za Anioł Śmierci, Końca.

 

Rytuał


Każdy kto zwraca się do anioła Cassiela o wsparcie, otrzymuje od niego wewnętrzną siłę, która nie zna przeszkód. Zaczyna widzieć cel oraz ma chęć by ciężka pracą ten cel osiągnąć. Cassiel obdarza nas wewnętrzną dyscypliną i daje wiarę w powodzenie naszych starań.

Najlepiej podłączyć się pod energię anioł Cassiela poprzez specjalną afirmację.
Siadamy wygodnie, dłonie składamy jak do modlitwy lub krzyżujemy je na persach, zamykamy oczy, głęboko kilka razy oddychamy przeponą (tak, aby lekko zakręciło nam się w głowie), i mówimy z przekonaniem:

Posiadam dar wewnętrznej wiary, cierpliwości, pewności i dyscypliny. Mogę wybrać
moje cele oraz mam chęć i możliwość, by je osiągnąć. Pracuję dla dobra swojego i
świata i mam ważną pracę do wykonania. Nie boję się wierzyć w moją
wewnętrzną siłę ani w moc zmieniania rzeczywistości. Amen.

Na koniec nie zapomnijmy podziękować Cassielowi za uwagę.

I jeszcze jedno:
z im większym przekonaniem będziemy mówić afirmację, im bardziej będziemy wierzyć w to, że przedstawia ona faktyczny stan rzeczy, tym więcej energii Cassiela otrzymamy.
Dlatego osoby niewierzące we własną siłę, dla których słowa afirmacji brzmią obco, muszą często je powtarzać, raz za razem, aby stały się ich słowami - dopiero wtedy poczują napływ prawdziwej energii.

Przyśpieszenie zmian

Ten rytuał jest związany z Aniołem Światła JABAMIAHEM. Możemy go prosić o optymizm, zdolność akceptowania zmian, rozwój duchowy, intuicje, pomoc w uwalnianiu się od nałogów, powrót do zdrowia.

Rytuał przyśpieszenia zmian

Jeśli czujesz, że twoja sytuacja wymaga jak najszybszych zmian, możesz poprosić anioła o pomoc.


Weź 2 świece: pomarańczową i czerwoną.
Symbolizują one energię, siłę oraz optymizm i służ do przyciągania pozytywnych zmian w każdej sferze naszego życia.

 • Najpierw zapal świecę pomarańczową i powiedz: Ta świeca symbolizuje pozytywne zmiany w ... (wymień dziedzinę życia, w jakiej chcesz zaprowadzić zmiany, np. zdrowie, finanse, uwolnienie od nałogów, etc.)

 • Następnie zapal świecę czerwoną i powiedz: Ta świeca symbolizuje energię, która jest mi potrzebna do przyśpieszenia zmian.

 • Teraz poproś Anioła Jabamiaha o potrzebną siłę, wytrwanie, optymizm i mądre zaakceptowanie zmian, które nadejdą. Nie zapomnij na koniec podziękować Aniołowi za pomoc.

Świece powinny dopalić się do końca. Resztki, zawinięte w chusteczkę higieniczną, wyrzuć do kosza.

Rytuał można przeprowadzać w jakikolwiek dzień o dowolnej porze, ale przeprowadzony we wtorek podczas nowi nabiera większej mocy.

Wzmacnianie silnej woli

Związany z Aniołem Remielem,


Rytuał wzmacniający silną wolę


przeprowadzamy we wtorek, przy wzrastającej fazie księżyca.

 • Na czerwonej kartce papieru "narysuj solą" cyfrę 1.

 • Otocz go kręgiem z octu winnego

 • Po obu stronach cyfry 1, w kręgu, postaw jedną niebieską i jedną czerwoną świecę. Zapal je.

 • Poproś Remiela o odwagę i silną wolę. Poczuj się przywódcą NUMER 1. Wyobraź sobie, że doprowadzasz do celu projekt lub marzenie, które odkładałaś/eś na później. Poczuj twórczą energię czerwonej świecy i ochronną energię świecy niebieskiej.

 • Podziękuj Aniołowi Remielowi za obecność i opiekę.

 • Świece mają dopalić się do końca.

 • Resztki świec, sól i kartkę papieru zawiń w folię i wyrzuć do śmieci.

  Obfitości

Rytuał ten najlepiej przeprowadzić w czwartek.

 • Przygotuj, jedną świecę zieloną i jedną złotą.

 • Skup się na swoim celu, zapal świece i powiedz: "Drogi Aniele Sachielu, jestem bogaty(a) duchowo; jestem pełen(na) radości i nieskończonych możliwości, które istnieją wokół mnie; z wiarą i optymizmem proszę o... (tu wyjaw swoją prośbę). Dziękuję za wysłuchanie i pomoc."

 • Chwilę potrwaj w ciszy, wyobrażając sobie swój cel osiągnięty i otocz go zielonozłotą energią świec.

 • Świece nie muszą dopalić się do końca. Ten sam rytuał można powtarzać co czwartek , używając tych samych świec.

 • Dobrze też jest w dniu rytuału podzielić się z kimś potrzebującym - chociażby symbolicznie - tym, co już mamy.

 • To, co dajemy z serca, nie z obowiązku ("bo tak wypada") wróci zwielokrotnione.

Anielskie talizmany

Są to przedmioty, najczęściej jest to biżuteria lub medalion, które anioły napełniają swoją mocą. Są wykonywane przez ludzi, którzy wprowadzają przez siebie anielską siłę w dany przedmiot i 'zapieczętowują' ją w tym przedmiocie.

 

Najczęściej przedmiot ten jest zaopatrzony w anielską sigillę. Jeśli jest naładowany, wtedy zawiera tę samą energię co anioł i pomaga człowiekowi rozwijać tę siłę, utrzymywać ją i zgodnie z nią działać.

wykonywanie sigilli cz3

Kiedy twoja sigilla jest już gotowa, musi przejść aktywację.

 

 • Zapal świece i uspokój się wewnętrznie.

 • Poproś anioła, którego przywołałeś, o aktywowanie sigilli swoim światłem

 • Poproś o jego błogosławieństwo i wyobraź sobie, jak linie sigilli powoli naładowują się anielskim światłem.

 • Kiedy światło pokarze ci się w określonej barwie, możesz namalować pieczęć w tym samym kolorze.

 • Jeśli zostały ci przekazane jakieś szczególne symbole lub znaki, spróbuj również włączyć je w sigillę.

 • Kiedy masz uczucie, ze aktywacja została zakończona, podziękuj aniołom na swój własny, ulubiony sposób.

Teraz możesz zacząć ozywać sigilli.

 • możesz ja np. umieścić na jakimś przedmiocie;

 • namalować trzy razy w powietrzu podczas rytuału;

 • zastosować do ochrony swojego pomieszczenia (wymaga to ćwiczenia);

 • wygrawerować na pierścieniu;

 • nakreślić na swojej aurze lub kogoś chorego (TYLKO za zgodą tej osoby);

 • pobłogosławić niż podarunek;

Za pomocą tego znaku (sigilli) zatrzymywana jest energia przywoływanego anioła. Kiedy czujesz, ze ta energia powinna ulec zmianie, wtedy pozbywasz się sigilli - przekaz ją Ziemi (zakop), Ogniowi (spal) lub Wodzi (wrzuć do rzeki);

Wykonanie sigilli cz2 - okrąg sigilli

 1. skopiuj i wydruku okrąg sigilli

 2. zaznacz kółkiem pierwszą literę imienia anioła

 3. prowadź ołówek przez wszystkie kolejne litery danego imienia; np M-I-C-H-A-E-L;

 4. kiedy dotrzesz do ostatniej litery, możesz zakończyć linię małą, poprzeczną kreską lun zostaw ją otwartą;

 

Sigilla jest gotowa po połączeniu wszystkich liter po kolei, za pomocą ciągłej linii. kiedy litery się powtarzają, możesz je pominąć.

Do właściwego wykonania sigilli potrzebna jest cierpliwość i spokój. Jeśli chcesz mieć sigillę bez ostrych zakończeń linii, zaokrąglaj je. Jeśli odczuwasz potrzebę możesz wrysować sigillę w okrąg lub zaokrąglić ją w pewnych miejscach, a w innych zostawić ostre. Zawsze podążaj za wewnętrznym głosem serca.

Wykonanie sigilli cz1

Anielska sigilla jest najczęściej malowana w kolorze sfery przywoływanego anioła, w okręgu (symbolu Ziemi) z trójkątem pośrodku (symbole przybierania formy). Używane są tez dalsze symbole i liczby odpowiadające aniołom, które wspierają i wzmacniają to, co ma być osiągnięte za pomocą amuletu.

Im większe jest nasze zaangażowanie w przygotowanie sigilli, tym większa będzie jego moc.

Zanim namalujesz anielską sigillę powinieneś mieć wyobrażenie tego, co chcesz powołać na świat, ponieważ nie na próżno mówi się: 'Zastanów się dobrze nad tym, czego sobie życzysz, ponieważ możne się to spełnić.'

Przygotowanie i wykonanie

Pomyśl, co chcesz urzeczywistnić. Zrób kilka krótkich notatek. Odmów modlitwę, w wyniku której aniołowie pobłogosławią twoją prośbę i w której poprosisz o to aby mógł ci się objawić anioł, którego siła jest odpowiednia dla urzeczywistnienia tego życzenia.

Ważne by wykonaniu sigilli oddać się całym sercem i poświęć temu całą swoją uwagę. Zastanów się wcześniej dokładnie co chcesz uzyskać dzięki sigilli.

Przed przystąpieniem do pracy możesz pomedytować. Wycisz się, oddychaj głęboko, i poproś Anioła lub Anioły, którego/których chcesz umieścić na sigilli, aby wprowadziły cię w tę pracę.

Czym są sigille?

Sigilla z łacińskiego sigillum, co oznacza pieczęć. Anielska pieczęć to nie to samo co zwykła pieczęć, stąd sigilla.

 

Sigilla jest graficzną formą wyrażenia idei i tego, co się nią wiąże. Nie robi się jej tak jak zwyczajną pieczęć, wymaga pewnego przygotowania.

 

Sigilla - 'żywe słowo pisane', które jest naładowane niebiańską siłą i zawiera jej działanie: anielska sigilla jest pieczęcią, która jest strzeżona i pilnowana przez samego Anioła. Tworzy się ja by objawić anielską siłę.

Sigille mogą być namalowane, wyszyte, wygrawerowane i na rożne inne sposoby przymocowane na pierścionku, relikwii, przedmiocie przynoszącym szczęście, części garderoby, kratce papieru. Anielskie sigille mogą być również malowane w powietrzu palcem lub magicznym przedmiotem (np kryształem, magicznym mieczem, rytualnym sztyletem), aby oddać w opiekę anioła rytuał, zebranie lub przemówienie. W ten sposób siła anioła i jego pożądana właściwość są zawsze obecne i aktywne, a jego energia jest uzupełniana i zatrzymywana. Przez taki przedmiot działa wówczas czyta forma energii boskiego źródła.

Anielskie sigille

Anielski amulet
Aniele, aniele przybądź tu,
naucz mnie światowych czarów.
Pozwól mi połączyć się ze swoją siłą,
nie pozwól mi zaprzeczyć swojemu światłu mądrości,
pozwól mi rozumieć światło świata,
pozwól mi widzieć przez siebie boskość.

Rady Aniołów cz3

 1. ANAEL radzi unikać podejmowania pochopnych decyzji, powstrzymywać emocje i nie chronić się za woalem smutku, frustracji, izolacji i zbytniej nerwowości, bo wszystko może zakończyć się bardzo niepomyślnie.

  18. CASSIEL radzi poddać się wyrokom losu, nakazom wynikającym z plany karmy. Przyjąć ze zrozumieniem zdarzenia, sytuacje i zmiany, na które nie mamy wpływu, gdyż są to warunki zawarte w naszej umowie karmicznej. A nie uznawanie tych warunków to walka z wiatrakami.

  19. ELEMIAH radzi unikać emocji, które mogą zniszczyć uczucia, zburzyć miłość i zaufanie. Przestrzega przed roztrwonieniem daru miłości karmicznej.

  20. MITZRAEL radzi nie szukać nowych doświadczeń i podbojów w sferze uczuciowej. Przestrzega szukania szczęścia poza związkiem karmicznym, nawiązywaniem romansów, kontaktów i flirtów, gdyż może to zakończyć się bardzo źle dla miłości karmicznej.

  21. JEIALEL radzi unikać łatwych pokus, przelotnych flirtów, romansów i kontaktów. Nauczyć się odróżniać prawdziwą miłość od zauroczenia.

  22. RAZIEL radzi zachować szczególną ostrożność w relacjach z krewnymi, gdyż kłopoty które mogą się pojawić mogą zrobić sporo zamieszania w relacjach rodzinnych.

  23. NATHANIEL radzi zachować ostrożność w wysłuchiwaniu i powtarzaniu pomówień, plotek, oskarżeń i fałszywych informacji. W przeciwnym razie mogą się pojawić kłopoty i stracimy przyjaciół.

  24. ANANCHEL radzi swoje decyzje, wybory i dzieła poddać pod ocenę świata zewnętrznego, wypracować w sobie zdolność samooceny, bez przesadnej skromności i krytykanctwa.

  Rady Aniołów cz2

 1. METATRON radzi nie lekceważyć poczucia dysharmonii i pojawiających się drobnych niedogodności lub kłopotów, gdyż mogą przeszkodzić w budowaniu azylu dla szczęścia, miłości i radości.

  10. NITH-HAIAH radzi uparcie i wytrwale dążyć do sukcesu. Wyzbyć się lenistwa, bierności i odkładania spraw na jutro. Zwalczać nieudolność, niewiarę we własne możliwości i oskarżania innych za własne błędy.

  11. JABAMIAH radzi nie zamartwiać się z powodu nieobiektywnej krytyki. Nie słuchać rad osób, których celem jest wprowadzenie w błąd i osłabienie woli działania, lub przeszkadzanie w osiągnięciu sukcesu.

  12. MAHASIAH radzi nie ulegać emocjom, podszeptom nieżyczliwych lub niekompetentnych osób. Działać rozważnie i mieć za doradcę własny rozum i wiedzę. Pamiętając o uczciwości, skromności i obiektywnej prawdzie.

  13. MELAHEL radzi unikać podejmowania pochopnych decyzji, sprawy uczuciowe traktować bardzo poważnie i z wyczuciem, by nie zranić bliskiej osoby. Walczyć o własne szczęście i nie popadać w frustracje, unikać niesprawiedliwych i przedwczesnych ocen, jeśli nie chcemy by nad nami pojawiły się ciemne chmury a wraz z nimi kłopoty.

  14. VEHUIAH radzi zachować umiar w podejmowaniu ważnych decyzji. Nie poddawać się przeciwnościom, które mogę się pojawić z powodu błędnych decyzji oraz ludzkiej złośliwości.

  15. JELIEL radzi zachować umiar w kontaktach z ludźmi, unikać stresujących spotkań towarzyskich, które mogą przyczynić się do popełniania błędów, z których trudno się będzie wyplątać.

  16. SACHIEL radzi zachować rozwagę i kierować się zdrową logiką. Nie popadać w uzależnienia i nie stosować ryzykownych posunięć.

  Rady Aniołów cz1

 1. MICHAŁ radzi odrzucić emocje, malkontenctwo, frustracje, nadwrażliwość, uprzedzenia, poczucie krzywdy oraz chęć zemsty. Bo tylko wtedy możemy pokonać trudności przeciwdziałać złu.

  2. RAFAŁ
  radzi zaufać osobom kompetentnym, zarówno w medycynie konwencjonalnej, naturalnej jak i w bioterapii. Zaleca prowadzić higieniczny tryb życia. Zachować spokój i umiar w korzystaniu z używek. Zaleca zwolnić tempo w pogoni za uciechami świata oraz nadmierną chęcią bogacenia się. Wartości materialne nie powinny stać ponad innymi wartościami, bo finał może być bardzo smutny.

  3. GABRIEL
  radzi zachować równowagę ducha, słuchać głosu intuicji i nie popadać w przedwczesną euforię. Unikać przeceniania niespodziewanych i nagłych wydarzeń i wiadomości. Zawsze sprawdzać wiarygodność przychodzących informacji i być przygotowanym na ewentualną pomyłkę, fałsz lub celowe kłamstwa.

  4. URIEL
  radzi zachować ostrożność w podejmowaniu ważnych decyzji oraz podczas dokonywania wyborów, zwłaszcza w sferze uczuciowej i zawodowej a głównie w miejscu pracy. Bo te wybory będą decydować o przyszłym sukcesie.

  5. ARIEL
  radzi nie trwonić daru wolności i prawa do samostanowienia. Nauczyć się podejmować podejmować decyzje z rozwagą oraz unikać wykorzystywania daru wolności do niewłaściwych celów, zamiarów i działań. Zadbać o to, aby nie popaść w nowe uzależnienia, bo było by porażką.

  6. SEHEIAH
  radzi wykorzystać pojawiające się możliwości natychmiastowego przystąpienia do pracy nad swoją intuicją i rozwojem duchowym pod bacznym okiem doświadczonego ezoteryka. Przestrzega przed nawiązywaniem kontaktów z pseudo szamanami i niedouczonymi nauczycielami.

  7. REMIEL
  radzi zachować wstrzemięźliwość w osądzaniu siebie i swoich bliskich. Nie rozliczać ich, ani siebie, gdyż sroga ocena nie pomoże w rozgrzeszaniu przeszłości. Należy się skupić na czynieniu dobra by nie popaść w tarapaty.

  8. JEZALEL
  radzi unikać konfliktów i sytuacji stresujących, które ciągle będą się pojawiały. Należy szukać pozytywów nawet wtedy, gdy jest smutno i źle. Uśmiechać się do życia, żeby nie popaść w depresję, radować się pięknem nawet wtedy, gdy go nie umiemy go dostrzec.

  Anioł doskonałości

Odpowiada mu Trzecie Oko, czakra czoła - kolory: fioletowy do żółtego. Jest nazywany 'Mistrzem' i faktycznie jest osobistym mistrzem człowieka, który pomaga mu w rozwijaniu duchowych wymiarów bytu i ich otwieraniu. Mistrz przesyła duchowe mądrości, jak również światło przemiany i nieustannego wzrostu.

 

Anioł nauki 'Nauczyciel', pomaga w tym, aby stopniowo pojmować prawdziwe znaczenie, tych nauk, rozwijać je i pozwalać im zaistnieć w postaci wiedzy.

Anioł komunikacji

Temu aniołowi odpowiada czakr gardła - kolory: wszystkie odcienie błękitu. Jego energia moze być zarówno męska, jak i kobieca i jest często nazywany 'Małym' lub 'Małą'. Ona/on objawiają się pod postacią dziecka, aby człowiek nabrał do nich zaufania. Jednak w rzeczywistości jest to wysoko rozwinięta istota, której widok oślepiłby i onieśmielałby człowieka, gdyby pojawiała się w swojej prawdziwej formie.

 

Anioł komunikacji pośredniczy w przekazywaniu radości, lekkości, beztroski i niefrasobliwości. Pod jego przewodnictwem doświadczenia i wydarzenia losowe kierowane są na właściwe tory (ważne dla duchowego rozwoju). Z jego pomocą odbywa się komunikacja ze wszystkim, co istnieje. Mała/Mały przesyła jednak tez lekkość bytu, aby człowiek mógł oddać się swojemu losowi, był mu posłuszny i zmieniał go w fazach objawienia. Rozwija przez to powoli boskość swojego bytu. Podczas praktyk z tą wyższą istotą anielską nadrzędnym zadaniem jest ukierunkowanie na swoje wnętrze, wycofanie się zewnętrznego świata i wsłuchanie się w ciszę.

Anioł uzdrowienia

Jego energia odpowiada zewnętrznej czakrze serca - kolor zielony przechodzący w turkusowy. Bywa też nazywany 'Wewnętrznym lekarzem'. Jest aktywną siłą serca, która pomaga ludzkiej duszy w odrodzeniu, samodoskonaleniu i pracowaniu nad sobą, dzięki czemu możliwe jest uleczenie, uzdrowienie, błogosławieństwo oraz wtajemniczenie w rozwój duszy. Kiedy człowiek aktywnie z nim współpracuje, anioł uzdrowienia przeprowadza operacje i procesy lecznicze. Największą siłą uzdrawiająca, która możne przesłać jest słoneczne, optymistyczne usposobienie: 'Wewnętrzny lekarz' bywa często bardzo zabawny. Ludzie, którzy pozostają z nim w kontakcie, często dysponują jego zdolnościami uzdrawiającymi, które działają przez nich samych.

Anioł troski pełnej miłości

Jest najczęściej kobieca, świetlista siła, której odpowiada wewnętrzna czakra serca - kolor różowy do czerwonego. Nazywana jest tez 'Siostra uzdrowienia'. Modli się o zdrowie duszy, miłość i zaufanie człowieka do samego siebie, świata i boskości. Przesyła światło i nadzieję oraz siłę, z której człowiek możne tworzyć wciąż na nowo. Przynosi choremu światło duszy oraz zaopatruje go w miłość i opiekę, aby znów mógł zacząć świecić energią, która potrafi aktywnie działać poprzez ludzi.

Aniol nauki

Odpowiada mu czakra splotu słonecznego - kolor żółty. Ten anioł jest tez nazywany 'Nauczycielem'. Sferą jego działania jest centrum woli i władzy. Anioł nauki daje człowiekowi wskazówki i kieruje nim. Jest zawsze obecny, gdy człowiek wypełnia wolę Boga i przesyła mu boską mądrość. Przekazuje informacje, które człowiek często interpretuje jako głos wewnętrzny, podszepty intuicji. Pokazuje mu, jak możne wcielać wiedzę duchową w codzienność. Jeśli człowiek aktywnie z nim współpracuje, wówczas możne bezpośrednio otrzymać mądrość boskości i wcielać ja w życie: działa ona przez niego we wszystkich sferach. Jeśli człowiek nie jest dostatecznie zaopatrzony w siły, wykazuje małą aktywność, wtedy mogą rozbudzić się w nim inne siły, opanować go, manipulować nim i przez to centrum wysyłać całą jego energię.

Obecność ciemnych sił najwcześniej można odczuć w okolicy żołądka: poprzez splot słoneczny wnikają one w układ energetyczny człowieka i kiedy zaczynają działać, odczuwalny jest tam ubytek energii. W tym przypadku można wezwać do pomocy anioły np. przez modlitwę.

Anioł Stróż

Jego energia odpowiada czakrze związków i relacji - kolor pomarańczowy. Anioł Stróż jest najbardziej znanym aniołem w całej grupie aniołów osobistych. chroni człowieka w jego relacjach ze światem, innymi formami życia i Bogiem. Jego zadaniem jest chronienie człowieka i nieustanne towarzyszenie jego duszy tak długo, jak długo jest to zgodne z planem Bożej Opatrzności. Prowadzi tez człowieka w sfery duchowe, a po śmierci przenosi jego dusze w sferę, która odpowiada jej drganiu.

Ponieważ Anioł Stróż potrafi poruszać się na wszystkich płaszczyznach i sferach bytu, jego siła należny do najbardziej kreatywnych. Jego pomoc i ochrona często przybywają nieoczekiwanie i w bardzo nietypowych formach. Anioł Stróż pomaga człowiekowi wejść w kontakt ze światem, najczęściej poprzez wyraz twórczy. Kreatywność jest językiem uniwersalnym i formą wyrażania się światła.

Anioł podstawy

Jego energia odpowiada czakrze podstawy (korzenia) - kolor czerwony. Nazywany jest też 'Chemikiem' lub 'Alchemikiem'. Zaopatruje ciało i kieruje wszystkimi jego funkcjami. Troszczy się o utrzymanie ciała w dobrym stanie, nadzoruje wszystkie procesy, które przechodzi ono podczas swojego rozwoju. 'Chemik' sprawuje pieczę nawet nad chemią ciała. Kto współpracuje z nim w sposób świadomy, możne celowo zrobić coś dobrego dla swojego organizmu i wesprzeć świątynię duszy swoimi krokami rozwojowymi. Kiedy człowiek poznaje nowe rzeczy i rozwija swoje wewnętrzne zmysły np. jasnowidztwo, wizjonerstwo, telepatię; wówczas anioł podstawy reguluje na nowo jego ciało, nastawia je na nowy odbiór. Anioł podstawy aktywuje w człowieku siły, które pobudzają go do działania.

Anioły Osobiste

Każdemu człowiekowi towarzyszy nie jeden, a cała grupa anielska wraz z własnym chórem anielskim. Aniołowie są strażnikami sił odżywczych boskiego źródła. Odżywcza energia bazowa jest kierowana, chroniona, podtrzymywana i umacniana przez siedem aniołów. Pełnią one za każdym razem inne funkcje i zadania.

Grupa aniołów lub chór anielski pracują nad siedmioma rożnymi odżywczymi płaszczyznami energetycznymi, siedmioma głównymi centrami energii, które zaopatrują ludzi w energię świetlną.

Aura otaczająca każdego człowieka tworzona jest przez grupę aniołów osobistych. Jasnowidze i wizjonerzy potrafią dostrzec kolory aury. Dzięki pewnym ćwiczeniom można się tego nauczyć. Proces ten, w zależności od posiadanych predyspozycji, możn

« powrót

Dodaj nowy komentarz

 • Elżbieta 0:01, 29 czerwca 2012

  Bardzo ładna strona, bardzo dużo przydatnych dla mnie informacji i ćwiczeń. Dziękuję :) Elżbieta

  Odpowiedz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!