cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Hierarchie Aniołów

2012-02-06 13:39:02, komentarzy: 0

Hierarchie Aniołów 

  

SERAFINY -termin ten jest pochodną hebrajskiego serach -parzący, spalający (hebr. seraphim - dosł. płomienni, ogniści); istoty sześcioskrzydłe. Serafiny są gorejące miłością, płonące ogniem. Rektorem Chóru Serafinów jest Metatron . Jest to wibracyjnie najwyższy chór, najbliższy promieniowaniu Słonecznego Logosa, który przekazuje naszej galaktyce moc Boskiej Emanacji. Mając największą moc są światłem i ciepłem, tworząc zarazem wokół Boga ognisko miłości. Przenoszą wibracje pierwszego planu świadomości, mającego dostęp do Źródłowego Ognia. Najwyższego spośród Serafinów kabalistyczna tradycja nazywa Sar Hapanim - Książę Twarzy, bowiem tylko On mógł z bliska kontemplować Boskość Słonecznego Logosa. To jest Anioł Jahwe, który ukazał się Mojżeszowi na pustyni pod postacią gorejącego krzewu. Serafiny, jako jedyne wśród chórów Aniołów Kabały, znają pochodzenie każdej inkarnowanej duszy. Ich misją jest nauczenie człowieka powrotu do Pierwotnego  

Źródła Źródeł. W tradycji angelologicznej mają promieniste serca, płomieniste skrzydła, czerwone (czasami purpurowe} szaty. Wg Izajasza (6, 2-3) mają po trzy pary skrzydeł - dwoma zakrywają twarz, dwoma okrywają swe nogi, za pomocą dwóch latają. Według chrześcijańskich komentatorów Biblii, były ognistymi Aniołami z najwyższego na tej drabinie chóru anielskiego, zwanymi także Aniołami miłości, światłości i ognia. Otaczają Tron Chwały nieprzerwanie śpiewając Trisagion (Święty, Święty, Święty). Odznaczają się stałym i wiecznym pociągiem do rzeczy boskich. Według słowiańskiej Księgi Henocha mają po cztery oblicza.  

  

CHERUBINY-(hebr. kerub, l.mn.- kerubim); Cheruby. Pełnia wiedzy, kwintesencja mądrości i poznania –tak najkrócej można scharakteryzować przedstawicieli tego chóru. Rektorem Chóru jest Raziel. Są Mistrzami Zodiaku, którego ,dwanaście znaków portretuje różne środowiska rozwoju, etapy życia. Cherubiny uczą nas uświadamiania sobie środowiska, wskazują, jak skuteczniej używać go, pomagają harmonizować się z nim. Niosą z sobą poznawczą treść, jak i rozlanie mądrości. Przechowują wiedzę, będąc zarazem strażnikami Boskiej Mądrości. Akceptacja znaku, w którym się wcieliliśmy jest jednocześnie przyjęciem środowiska, ponieważ sami je wybraliśmy by głębiej i dokładniej przepracować lekcję, z którą przyszliśmy na świat. Tu kumuluje się uraniczna energia, popychająca nas do przodu, zmuszająca do podważania dotychczasowych umiejętności, wiedzy. Anioły Cherubinów są Boskim Ogniem transformującym naszą osobowość, nasze ego, które nie potrafi i nie umie wystarczająco pod- ważyć samego siebie w procesie ewolucji. Cechą charakterystyczną w tradycji anielskiej są błękitne szaty, symbolizujące jasność umysłu. Ich atrybutem jest zwierciadło mądrości, a także księga. Wg Pseudo Dionizego nazwa Cherubiny oznacza dar poznania i uwielbiania Boga. Symbolizują dobroć i potęgę Boga. W Starym Testamencie (Rdz. 3, 24) strzegą z ognistymi mieczami drogi do Drzewa Życia i Edenu. W Księdze Ezechiela (1, 4-35; 10, 1-22) mają po cztery twarze i cztery skrzydła. Anioły pozbawione formy. Duchy ognia, światła i wody, duchy opiekuńcze, istoty biblijne przedstawiane zazwyczaj z wielkimi skrzydłami, ludzką głową i zwierzęcym ciałem (w sztuce przedstawiane są także Cherubiny uosabiane z pucołowatym dzieckiem ze skrzydełkami). Są strażnikami stałych gwiazd, niebiańskimi kronikarzami, dawcami wiedzy.  

  

TRONY - również Ophanim. Aniołowie ostatniego chóru pierwszej triady, gdzie emanacje Boga zaczynają przyjmować bardziej materialne formy i jako takie istnieją w stanie przejścia. Duchy Woli, stale przebywają przed Tronem i Boskim Majestatem, pełnią funkcję bycia wozem Boga. Postrzegani jako aptekarze orzeczenia Boga; działają z bezstronnością i pokorą, by spowodować pragnienia Pana. To kwintesencja stałości, posłuszeństwa:, stabilności oraz wierności. Emanują saturniczną wibracją ducha czasu i przestrzeni, przynosząc nam trudności, które pomagają przechodzić na kolejne etapy duchowego rozwoju. Pojawienie się przeciwieństw jest sygnałem, że już jesteśmy gotowi do przejścia na wyższy szczebel. Trony są czynnikami Karmy i dopóki nie ogarniemy wszystkich doświadczeń, koniecznych do duchowego rozwoju, dopóty nie pozwalają na przekroczenie bram Niebiańskiej Jerozolimy. Przywołując ich wibracje możemy szybciej ewoluować, co jednak nie oznacza, że łatwiej. Ich pojawienie się sygnalizuje, iż jest w nas wewnętrzna siła, pozwalająca na stawienie czoła przeciwnościom losu. Anioły tego chóru są Aniołami Pamięci, zarówno tej Boskiej, jak i zwykłej ludzkiej. Przynoszą Boską sprawiedliwość. W ikonografii są wyróżniane poprzez koronę, berło i purpurowe szaty.  

  

DOMINACJE (PANOWANIA) - czwarty chór, przypisany do sefiry Chesed. Geniusze Domiacji są energiczne, aktywne i męskie. Wydają, polecenia i rozkazy po to, byśmy mogli żyć w związku entuzjazmu, radości oraz obfitości ze wszechświatem. Duchowy rozwój przebiega najpełniej w radości i w szczęściu. Wibracje Dominacji uczą nas bycia szczęśliwym i zaufania do siebie samego. Brak zaufania do siebie jest równoznaczny z brakiem zaufania do Wszechświata. Jego miarą jest wiara, przenosząca góry. Dzięki emanacjom Aniołów Dominacji uczymy się również otrzymywać owoce naszego potencjału, wewnętrznych i zewnętrznych bogactw poprzez umiejętność równoważenia w nas relacji wymiany ze światem. Są wyrazicielami Kosmicznego Prawa Dawania. Im więcej dasz, tym więcej otrzymasz. Angelologia przypisuje im cesarskie jabłko, berło, koronę, niebieskie bądź purpurowe szaty.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!