cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Hierarchia Anielskich bytów

2012-09-03 15:41:57, komentarzy: 0

Hierarchia Anielskich bytów

 

 

Kabalistyczne Drzewo Życia przedstawia hierarchie anielskich bytów, które są przypisane poszczególnym sefirom.
Najwięcej informacji na temat Aniołów nie znajdziemy w Biblii. W Piśmie Świętym są wzmianki o Aniołach w Apokalipsie Sw. Jana. O aniołach jest też wspomniane w Księdze Rodzaju, Księdze Psalmów, Księdze Zachariasza,w Księdze Tobiasza, Ewangelii Sw. Mateusza

Anioły są w Biblii przedstawiane w postaci ludzkiej, posiadające broń i inne przedmioty którymi się posługują. Patrząc na ujęcie symboliczne, widać dominacje znaków, takich jak płomienie, dym, chmury, błyskawice, skrzydlate postacie, pióra itp. Można zauważyć iż Biblia nic nie mówi o płci Anioła, czy jest płci męskiej czy żeńskiej.

W tej właśnie kwestii wypowiadał się Chrystus, który zaznaczał iż natura aniołów wykracza poza wszystkie kategorie płci w ludzkim rozumieniu płciowości.


W Starym Testamencie jest mowa o serafinach, cherubinach, archaniołach i aniołach. Jednak Stary Testament nie klasyfikuje ,nie podporządkowuje ich jako hierarchie anielskie. Dopiero zmiana następuje w Nowym Testamencie , który wprowadza Księstwa, Trony, Zwierzchności, Moce, Panowania. Głównie Św. Paweł wspomina o Aniołach, ale nie opisuje ich zbyt dokładnie. Pominięte są kwestie, natury anielskiej.


Podział na Chóry został wprowadzony dopiero w dziale Dionizego Aeropagity- o hierarchii niebieskiej.
Zgodnie z nim są 3 triady chórów w skład których wchodzą
Serafini (Seraphini),
Cherubini (Cherubini),
Trony (Throni),
Panowania (Dominationes), - u Kabalistów Dominacje
Moce (Virtues),
Władze (Potestates), - u Kabalistów Cnoty
Zwierzchności (Principatus), - u Kabalistów Księstwa
Archaniołowie (Archangeli),
Aniołowie (Angeli).


Kabaliści troszeczkę zmieniają nazewnictwo i tak zamian Panowań są Dominacje, w miejscu Władz są Cnoty oaz Księstwa za Zwierzchności

Każdej z sefir został przyporządkowany jeden Chór Aniołów Kabały
Chór jest to grupa Aniołów pracujących w tej samej sferze wpływów energii.
Jest nam znanych 9 sfer, które zostały ujawnione w pradawnych Księgach. Ich podstawowym zadaniem jest prowadzenie człowieka i przypominanie mu o celu jego wcielenia. Anioły Kabały są jakby nośnikami w przekazywaniu pojęć takich jak miłość, zrozumienia ,wybaczenie, poczucie bezpieczeństwa, sprawiedliwość...


Są one istotami stworzonymi przez boskość. To człowiek – wspólna świadomość każdej duszy – nadała im świetliste postacie poprzez swoją wyobraźnie. Zatem Aniołowie są jakby świetlistym przejawem naszej ludzkiej nadświadomości ...

9 chórów liczy łącznie 72 aniołów , po 8 w każdym chórze. Najmocniejszy, z nich znajduje się w środku emanacji- Drzewa Życia. Chór bowiem jest jak atom , im bliżej środka tym energia jest bardziej skoncentrowana i mocniejsza.

Kabalew był twórcą „Kabały”. Był on francuskim popularyzatorem oraz badaczem Kabały. Mówi on iż esencja, którą każdy z Aniołów wyraża, reprezentuje, przekazuje, jest wewnętrzną wartością duchową. Każdy z 72 Aniołów przejawia takie wartości, które człowiek powinien uruchomić w swoim życiu.

Każda z sefir ma swojego regenta, wchodzącego w skład chóru. Wyjątkiem jest Kether, bowiem jej regent znajduje się poza chórem. Jest nim Metatron. Z kolei chóry mają własnych rektorów, którzy nie wchodzą w ich skład tylko koordynują zadania w chórach.
Do każdego chóru jest przypisana jedna planeta

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!