cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Dziewięć Chóry Aniołów 2 sekcji

2012-10-03 16:43:42, komentarzy: 0

AN ANGEL

Dziewięć Chóry Aniołów 2 sekcji

Aniołowie Czwartej Chóru
Powers

Aniołowie tego Chóru otrzymaliśmy od Boga nieograniczonej kołysać się ponad złe duchy, są obdarzeni wielką inteligencją. tak, aby były w stanie odkryć swoje systemy i plany naszego zniszczenia. Ich moc jest tak niesamowite, że jedna z nich sama będzie w stanie zniszczyć wszystkie piekielne hosta. Dobrze jest je wywołać w pokuszenie, ale aby zasłużyć na ich pomoc, musimy zadbać, aby unikać okazji do grzechu.

Aniołowie tego chóru wydają wysoki i nosić albę i Dalmatyka, który jest w kolorze w zależności od cnót dusze, którym służą. Z kilkoma wyjątkami służą jedynie kapłani. Mocarstwa pojawiają wysoki i serio. Ich moc jest bardziej intensywny charakter niż z cnót, a diabeł musi ustąpić przed nimi. Ich ramiona są skrzyżowane przed piersi, a ich wygląd jest przekonujące i wiarygodne, a ich twarze świecą wielkim blasku. Jest to wzniosły majestat, że wpływy z tego chóru, który uzasadnia swoją nazwę. Strzegą kapłanów bardziej uważnie w ich pracy kapłańskiej. Księża powinni powoływać się na te Anioły do ​​prawidłowego odmawiania biurze, ponieważ mocarstwa może odpędzić wszystkie rozrywki podczas obowiązkowych modlitw. Chóry aniołów, archaniołów, Cherubini i Serafini są często pamiętać, reszta, w szczególności uprawnienia i cnoty są prawie całkowicie zapomniane.

Uprawnienia są przypisane do kapłanów, którzy są wyznawcami dusz bardzo pobożny. Spowiedników w klasztorach mieć takiego pomocnika, inni spowiednicy tylko kiedy muszą kierować uprzywilejowane dusze szczególnie umiłowani przez Boga. Księża, którzy mają jedno z mocarstw stale na ich stronie są znacznie preferowane w oczach Boga, ponieważ te Anioły prowadzą ich do lepszego samowiedzy i zaszczepić w nich coraz większą pragnienie doskonałości. Jeżeli ksiądz ma Anioła tym chórze, to jest prawie pewne, że później będzie mieć jedną z dominacji w miejsce mocy. To miało miejsce, że na ich koordynacji niektórzy kapłani otrzymali oprócz swoich regularnych Anioła Stróża Anioł z Chóru Mocarstw, bo były przeznaczone do zrobienia dużo niezwykłą pracę w konfesjonale. Księża pod opieką mocarstw mają ogromny wpływ na dusze, a ich praca jest bardzo owocna. Gdyby ich gorliwość nigdy tyle, Mocarstwa znowu zapal to za nich. Błogosławieństwem danym przez takich kapłanów ma szczególną moc. Ten chór jest powoływane w czasach duchowego sucha i lenistwo, i przeciw wszystkim pokusom gniewu i zniecierpliwienia.

Ćwicz ----- Resist ataki imadle i pasji, często dokonują aktów nieśmiałości w siebie i zaufania do Boga, zwalczanie swoich złych skłonności.

Aspiracja ----- "Panie! Wysłać Twe Anioły, które pomagają nam."
 

Aniołów piątego Chóru
Księstw

Księstw. którzy stanowią trzeci chór, opłata pilnować imperiów, prowincji, diecezji, itp., oraz w celu uniknięcia ich skutków Bożego gniewu. Są one również powołany do przekazywania Aniołów dwóch ostatnich Chórów rozkaz Najwyższego. Czystość intencji jest cnotą, przypisane do nich, w ich wysokiej funkcji nie starają, ale honor i interes sam Bóg. Pozwól nam ich naśladować. Intencją które poświadczają działania z zasług lub Smiths.

Te Blessed Spirits również ładunek na każdej parafii i znać każdego członka. Gdyby wziąć na wygląd człowieka, stoi wysoki i wspaniały, otoczony przez sąd innych Aniołów. Aniołowie tego Chóru klęknąć przed tronem Boga modlić dzień i noc dla członków swoich parafiach. Oni są zawsze czujne, że grzesznicy umierają otrzymywać ostatnich sakramentów i że dzieci są ochrzczeni. Znają wszystkich członków parafii. W ogóle poświęcić się stałej modlitwy za swoich parafian, prosząc Boga, w szczególności do przebaczenia wszystkich skandali. Uwielbiają Bogu ukrytym w tabernakulum, który jest niemal całkowicie zapomniane przez jego dzieci i którzy na próżno czeka na nich w pustym kościele. Księstw ciągle śpiewać swoje mistyczne Sanctus na wynagrodzenie za letniości swoich parafian.

Rzadko ktoś powoła się na ten chór. Jako dziecko sześciu, kiedy w drodze do kościoła, byłem przyzwyczajony do powoływania swojego Anioła i pozdrowić go wtedy, kiedy weszłam do kościoła nie miałem na to czasu, jak mój najbardziej kochający Zbawiciel czeka mnie pozdrowienia.

Nabożeństwo do tego chóru przyniesie radość i wytrwałość w modlitwie. Ich ubrania są w kolorze ametyst i nad nimi noszą płaszcz pokryty pięknymi kamieniami, tak jak sobie poradzić. Ich korona diadem zawierający dwie gwiazdki. Ich ręce są zawsze złożone do modlitwy, ich oblicza przyjazny i uprzejmy, ale czasami bardzo smutne, a mianowicie wtedy, gdy zostały otrzymane sakramenty niegodnie w swoich kościołach. Jest to, że oni pokłon do ziemi i zrobić najbardziej żarliwe odszkodowania. Każdy kapłan powinien uczynić z niego punkt powitać Anioła każdej parafii, a zwłaszcza własnej. Łaski może zyskać dzięki tej praktyce jest wiele i są bardzo cenne, a te łaski są rzadko uzasadnione.

Święto Patrona to dzień wielkiej radości dla księstw. Każdy kościół ma opiekuna, który w dniu święta przedstawia przed tronem Boga wszystkie ofiary, zasługi, modlitwy, akty umartwienia, które nagromadzone od ostatniego święta patrona. Co za radość dla tych aniołów, gdy liczba dobrych uczynków jest wielki i kadzidło modlitwy stale wznosi się do nieba z ich kościołów. W tym dniu Heavenly Książę błogosławi parafii. Ten Anioł nigdy nie opuści swoich dzieci i zawsze modli się za nich, prosząc Boga, aby dał im odwagę i siłę. Matka nie może modlić się żarliwie o jej dzieci, a jednak, kto oddaje mu należne podziękowania?

Ćwicz ----- W wszystko co robią i mówią, szukać większej chwały Bożej. Patrz w związku z tym wszystkie.

Zachłystowe ----- "O Duchy Święty! Możemy, podobnie jak ci, szuka Boga, ponieważ Bóg sam."

 
ANGEL
AN ANGEL
Aniołowie szóstej Chóru
Dominations

Gorliwość o Boskiej chwały wyróżnił dominacji. Są spożywane przez ich tęsknoty za interesie Boga ----- ich siedziba jest oczywisty Jego wolę. My też powinniśmy być zainteresowani wszystkim, co dotyczy czci tego Istoty zawsze urocze, takie jak nawrócenia grzeszników, doskonałość właśnie, dekoracji ołtarzy. Powinniśmy także prosić Boga, aby zamanifestować swoją wolę nas by te błogosławione "inteligencje" ----- a następnie zająć go wypełnić skrupulatnie, jako najkrótsza droga do doskonałości i świętości.

Bóg przydziela Anioły tego chóru do takiego, który musi dać kierownictwo duchowe jako nauczyciele w szkołach wyższych uczenia się, z ambony lub w konfesjonale. Misjonarze stanąć pod ochronę dominacji. Angels te pomagają zwłaszcza tych, którzy pracują dla rozprzestrzeniania królestwa Bożego na ziemi. Aniołowie tego chóru są podane do przełożonych klasztorów i seminariów przewidziane są pokorni i dać kredyt Bogu za wszelkie dobro, oni. Te anioły pojawiają się ubrani w białe szaty, które są objęte z kamieniami szlachetnymi, a na piersi noszą tarczę z napisem w imię Boga. W prawej ręce noszą małe berło, twarze świecą jak słońce, a ich korona jest z oślepiającym blaskiem. Musimy modlić się do tych aniołów rozprzestrzeniania królestwa Bożego na ziemi, o nawrócenie heretyków i niewiernych, i na powrót katolików letnie i odpadli do praktyki wiary. W czasie przygnębienia i rozpaczy, trzeba nazywać te Anioły do ​​pomocy, gdyż wykonują wielką moc przed takimi pokusami. Chociaż to Chór wspomina w przedmowie Mszy [dominions adorować], niewielu myśli powołując je i nadal ci aniołowie starają się ogromnym zapałem do szerzenia Królestwa Bożego na ziemi.

Ćwicz ----- Daj praktyczny dowód swojej gorliwości dla chwały Bożej, zrobić coś dla swojego panowania w duszach, jak instruowanie niewiedzy itp.
Aspiracja ----- "Holy Dominations! Animować nam twej gorliwości."

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!