cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Dziewięć Chóry Aniołów 1 sekcji

2012-10-03 16:40:58, komentarzy: 0

DI ARPO ANGELS

Dziewięć Chóry Aniołów 1 sekcji
 

Pismo Święte rozróżnia kilka klas aniołów. Teolodzy podzielić na trzy hierarchie aniołów, z których każda zawiera trzy zamówienia, lub chórów:
Anioły, Archaniołowie, cnoty;
Uprawnienia, księstw, dominacji;
Trony, Cherubini, Serafini.

Tradycyjnie dziewięć chórów są wymienione w porządku wznoszenia, choć Koronka Świętego Michała Archanioła, w którym wszystkie dziewięć chórów są honorowane i wzywał, wymienia je w kolejności potomka. To nie ma znaczenia, tak długo jak my rozumiemy, że istnieje hierarchia Aniołów z wyróżnikiem i funkcji przypisanych do każdego z nich.

Tylko trzy Anioły są wymienione w Biblii po nazwie: Michael ----- "Kto jest jak Bóg", Gabriel ----- "Człowiek Boga", i Rafał ------ "Bóg uzdrawia".
 

Aniołowie pierwszy chór
Anioły

Chociaż wszystkie błogosławione Duchy są powszechnie nazywane anioły, to jest do tych z pierwszego chóru że nazwa ściśle stosuje. Są oskarżeni o realizacji Boskich zarządzeń i są mianowani strażnikami mężczyzn. Pokora jest cnotą, zwłaszcza przypisywane im ----- bo choć przynajmniej wśród chórów, a jednak zobaczyć ich niebiańskich towarzyszy bez pragnąc ich większej, bardziej doskonałe płynące.

Guardian Angels

Wykonują ciągłą czujność nad duszami popełnianych na ich opiekę. Ich liczba jest nadzwyczaj wielka, i to nie jest konieczne, gdy anioł towarzyszył jego ładunek do nieba, że ​​jest ponownie przypisane do duszy w przyszłym pokoleniu. Nasza Guardian, który jest naszym towarzyszem w życiu, również będzie zawsze u naszego boku w Niebie. Radość z tych aniołów jest niepomiernie wzrosła, gdy dusze powierzone ich opiece wejść do Nieba. Guardian Angels z zagubionych dusz nie są pozbawione akcji radości. Bóg w swojej sprawiedliwości, zwiększa się również ich z innymi, a następnie przypisuje je do specjalnego strażnika Królowej Aniołów, gdzie z wielką radością chwalą Nieskończonego Sprawiedliwości Boga.

Guardian Angels różnią się od siebie. Niektóre wydają się bardziej aktywny i energiczny niż inne. Niektóre z nich są bardziej wstrzemięźliwy, mogę wręcz powiedzieć, więcej nieśmiała, a te są przypisane do osób, które są powołane do znoszenia cierpień. Pojawiają się ubrana na czerwono i nosić małą koronę. Inne Aniołów Stróżów są ubrani na biało, ich ekspresja jest zawsze radosna, piękna korona zdobi głowę, są one przypisane do Anioły niewinnych dusz, a oni są sługami takich dusz, a nie towarzysze.

Dzieci mają niezwykle piękne Angels. Ich ubrania są jasnoniebieskie, ozdobione perłami i wieniec pięknych wiecznych róż otacza głowę, ręce zawsze są złożone do modlitwy, a ich oczy wciąż skierowane Nieba.

Aniołowie grzeszników mieć piękny majestatyczny łożysko. Ich ubrania mają ciemnoczerwony kolor korona zdobi głowę rękami skrzyżowanymi na piersi, a ich twarze zwrócone w górę do nieba i błagać o wyrażeniu bolesne. Jak głęboko musi grzechem śmiertelnym obrażają Boga, gdy Jego Anioły są wypełnione takim smutkiem. Święte dusze, które żyją w bardzo niechrześcijańskie otoczenie i osoby, które mają specjalną misję do spełnienia, otrzymują specjalne Anioły od Boga.

Nie ma nic bardziej piękny niż Anioła Stróża, nic bardziej łaskawy niż dobroci Boga, który kocha nasze dusze tak bardzo, że przypisuje Anioły pilnować ich, by kierować i nawet im służyć. Mój najwierniejszy przyjaciel, mój najdroższy bracie, mój Święty Aniele, pozdrawiam cię tysiąc razy w imię Jezusa i dziękuję Bogu, że uczynił cię tak piękne i tak potężny.

Aniołów Stróżów są wspierane przez Aniołów Wyższych Zakonów

Kiedy człowiek jest mocno na drodze do doskonałości, otrzymuje oprócz swojego Anioła Stróża, innych aniołów wyższych rzędów z trzeciej i czwartej chórów cnót i potęg. [Magdalena pisze do jednego z jej duchowych dzieci, religijne, "Twój drugi Angel jest z firmy St Gabriel, więc brat mojego ukochanego Archanioła. Często widzę mojego Anioła, wysyłam go do pomocy moje duchowe dzieci i pytam go często za pomoc pojawia się jako wysoki Anioł z pięknym złotym brązowe włosy,. on jest zarezerwowane i wspominał, jak w obecności Boga, ale czasem się uśmiecha tak Rajskie, szczególnie kiedy mu przypomnieć o potrzebach moich duchowych dzieci . Wszyscy ci, którzy należą do Bractwa Najświętszej Grignon de Montfort Maryi Królowej Kier, dwa Anioły, Zwyczajne anioł i archanioł pochodzące z firmy St Gabriel.

Pozwól nam, jak skromnych Aniołów Stróżów, miłość najniższe miejsce, zwłaszcza, gdy umieszczone tam przez Opatrzność Bożą, a oto z radości uprzywilejowanie innych.

Practice ----- trzy akty pokory, wewnątrz i na zewnątrz.

Aspiracja ----- "Któż jak Bóg".

Anioły z II Chóru
Archaniołowie

Archaniołowie są odróżniane od Aniołów przez większe znaczenie ich funkcji: Strażnicy te inwestowane z władzy w Kościele i państwo ----- i są godne uwagi na ich miłości i opieki nad ludźmi. Pozwól nam ich naśladować, robi nasz sąsiad wszystkie dobre możemy i powołując w jego imieniu te błogosławione duchy.

Archaniołowie

Czczenie Archaniołów przynosi taką siłę i pociechę. Archaniołowie są podzieleni na różne grupy i pojawiają się ubrani w różnokolorowe szaty. Członkowie chóru to siedem Duchów Świętych, którzy stoją przed tronem Boga, zawsze gotowi ogłosić Jego poleceń.

St Michael

Michael stoi obok Boga Ojca. On jest ubrany jak wojownik, a jego piękno jest najbardziej majestatyczny. Aniołowie jego firmie pojawia się również jako wojowników. Archaniołowie te są wysyłane do wzmocnienia męczenników w ich męki i wspierać tych, którzy muszą cierpieć prześladowania dla Boga. W takich godzinach próbnego Boga w Jego wielkiej dobroci ofert Michael wysłać aniołów jego firmy do pomocy Aniołów Stróżów w umacnianiu takie dusze w ich wielkiej potrzebie. Dzięki tej pomocy te szczęśliwe dusze są zdolne do wykonywania najbardziej heroiczne akty samozaparcia i pokazać najbardziej niezachwianą odwagę w ich cierpieniach. Jak rzadko, choć nie pamiętają, że zawdzięczają to wszystko do swoich aniołów i jak mało dzięki oni im dać. W AngeIs tak stały i wierny w służbie ludzi, a ludzie są bardzo kapryśne i zapominalskich swoich obowiązków wobec Aniołów.

Święty Gabriel

Święty Gabriel nosi szaty kapłańskie, albę i stułę. Jest specjalnym wysłannikiem Ducha Świętego. Jego dary umieścić go obok św Michała. Ma ładunek dzieci Ducha Świętego, kapłanów i wszystkich dusz, które praktykują szczególne nabożeństwo do Ducha Świętego, a przynajmniej chce Mu cześć w sposób szczególny. Święty Gabriel jest patronem modlitwy kontemplacyjnej. Księża powinni pozwolić nie dzień przejść bez odwoływania jego pomocy, szczególnie przed głoszenie słowa Bożego. Ci też, którzy muszą cierpieć wielkie duchowe i fizyczne bóle, powinien zadzwonić na niego siły. St GabrieI jest w stanie uzyskać dla nas głębokie i szczere nabożeństwo do Matki Bożej. SouIs którzy witają go często w życiu zostaną powitani przez niego w chwilach umierających, a On będzie ich dusze do swego Niebiańskiego Queen. Piękno św Gabriela, ma charakter bardziej piękne, imponujące, i wzruszające, nie tak przytłaczający jak majestat St Michael.

Kiedyś klęcząc przed krzyżem i rozważanie cierpliwością Matki Boskiej w jej wielkich cierpień. Jak płakała gorzkimi łzami w sympatii z Matki Dziewicy, nagle zauważył piękny zapach w pomieszczeniu. W pokoju stało się jasne i Święty Gabriel ukazał się, który powiedział do mnie z wielką radością: "Błogosławiony jesteś, i twoje święte łzy." Zamknęłam oczy un stanie ponieść lśniącą jasność Anioł Pański. Jak już je otworzył, ja też ujrzał Matkę Bożą, tak piękny i sympatyczny. Święty Gabriel zwrócił się do mnie i powiedział: "cierpisz z Maryją, należy również cieszyć się z niej. Nigdy nie odmawiał Różaniec jej siedem radości, ale nie tak często. Ten różaniec przynosi wiele radości dla wszystkich, którzy modlą się, a także wielka radość naszej Niebieskiej Królowej. Powiedz duchowe dzieci do praktykowania tego nabożeństwa. Pozdrówcie je w nazwach Jezusa i Maryi, i powiedz im, że moja królowa kocha ich dużo i jest zawsze po ich stronie, bo szerzenie nabożeństwa do mnie i do inne anioły, co powoduje wielką radość dla Królowej aniołów ".

Guardian Angels Chrystusa

Święty Gabriel przyniósł wiadomość do trzech królów, którzy byli poganie, że powinni udać się do Betlejem. Po modlitwie Anioł Pański, niech nam również Greet Święty Gabriel. Było to z największą przyjemnością, że usłyszał te piękne słowa wypowiedziane przez Maryję po raz pierwszy, "Oto ja służebnica Pańska". Skłonił się z najgłębszym szacunkiem, kiedy Słowo stało się ciałem. Święty Gabriel był Anioł Stróż ludzkiej natury Chrystusa. Był pierwszym ogłosić narodziny Chrystusa pasterzom, towarzyszył Świętą Rodzinę na lot do Egiptu, był Anioł, który przyszedł do Chrystusa, kiedy On Blood Sweat w ogrodzie Oliwnym, stanął przez Matkę Bożą na spotkaniu z Synem, a on wspiera Pana w Jego agonii umierającego na krzyżu. Był również Anioł Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia. Każdy, kto praktykuje szczególne nabożeństwo do św Gabriel, zostaną wzmocnione i pocieszał przez niego w ostatniej godzinie, bo Święty Gabriel stanął Zbawiciela w Jego śmierci.

Pierwsze Słudzy Maryi Królowej

Zwiastowanie. Niepokalana posiadał najbardziej wykwintne piękno i głęboki pokora którego była całkowicie nieświadoma. Jej oczy były spuszczone, a ona nie zauważyła oślepiającą jasność, które pochodziły od siebie. Archanioł, który przyniósł wiadomość Maryi, ukląkł przed nią, i jak Duch Święty osłonił ją, upadł na twarz. . . niektóre Archaniołowie są nazywane stróżami i opiekunami Kapłański choć trzecia [umartwienie] Czwarty [Parafie] Fifth [kapłanów], a szóste Choirs [misjonarze i kaznodzieje] są specjalnie obciążone opieką tych zainwestowanych święceń i rozprzestrzeniania wiara katolicka, jak można przeczytać poniżej.
 

Raphael: Angel of Joy

"Joy będzie Tobie zawsze" [Tb. 5: 11], Anioł Raphael powiedział, kiedy przywitał starszego Tobiasza. I tak jak Pismo Święte mówi nam, te słowa św Rafała zostały spełnione:

"I po Tobias został przywrócony do jego oczach, żył dwa i czterdzieści lat, i widział dzieci z wnukami. A po żył sto i dwa lata, został pochowany honorowo w Niniwy. Do miał sześć pięćdziesiąt lat kiedy stary stracił z oczu jego oczach, i sześćdziesiąt kiedy odzyskał go ponownie. A reszta jego życia był w radości iz wielkim wzrostem bojaźni Bożej odszedł w spokoju ...

"I stało się, że po śmierci jego matki, Tobias [młodszy] odszedł z Niniwy z żoną i dziećmi, a dzieci własnych dzieci, i wrócił do swojego ojca-in-IAW i mama, . prawo i znalazł ich w zdrowiu, w starych, dobrych czasów, a on zajął się nimi, i zamknął oczy, i wszystko dziedziczenie domu Raguel przyszedł do niego:. i widział dzieci swoich dzieci do piątego pokolenia i po żył dziewięćdziesiąt dziewięć lat w bojaźni Pana, z radością pochowano go. I cały jego ród, i całe jego pokolenie nadal w dobrym życiu, w świętym, tak by były one do przyjęcia zarówno do Boga, a dla ludzi, i dla wszystkich, którzy mieszkali w tym kraju. " [Tob. 14: 1-4, 14-17].

"A reszta jego życia był w radości" ------- Co wspaniałe słowa!

Radość w każdej chwili? Tak, nawet wtedy, gdy są najbardziej wielkim wysiłkiem. Bo, oprócz standardowych błogosławieństw życia, które sprawiają nam radość [i które zbyt często bierze za pewnik], powinniśmy także być zadowolony, kiedy Bóg wysyła nam krzyż, aby przypomnieć nam o swoich własnych cierpieniach na Kalwarii. Jak często jest to, że tylko przez jakiś ból lub smutek nie zwracamy nasze myśli do Boga! Kiedy jesteśmy zadowoleni z siebie i zadowolony, zapominamy o Nim.

Przede wszystkim, nie narzekać lub stać się przygnębiony, jeśli wasze modlitwy nie są odbierane natychmiast, dokładnie tak, jak chcesz! Bóg może mieć inne plany dla Ciebie, nieskończenie lepiej niż jakikolwiek śniłeś. Mu zaufać!

Ćwicz ----- Dwa akty miłości, z wielką miłością.

Aspiracja ----- "Holy Archaniołowie! Módlcie się za nas, i dla naszych kapłanów."

Aniołowie Trzeciego Chóru
Cnoty

Energia i siła są przypisane do cnót. Mają władzę nad elementami, cała natura podlega ich kontroli. Stąd można je podnieść lub uspokoić burzę. Możemy zyskiem je wywołać nieprzewidziane wypadki, choroby, itp. Możemy również odwołać się do nich w tym siły niezbędnej do prowadzenia pokutne życie i wykorzenić skłonności zdeprawowanej natury.

Aniołowie Trzeciego chór, cnoty, są ubrani na niebiesko i przepasane złotem. Szeroka złotą koronę otacza głowę i jasna gwiazda świeci nad czołem. Oni są jak sama nazwa wskazuje, uosobieniem władzy lub cnotę. Bóg przypisuje je do takich osób, które starają się nieustannie z całej duszy do uświęcania siebie i który, nawet po pomyślnym wysiedlonych w ich funkcjonowaniu, w dalszym ciągu stosują wszelkie możliwe środki pokuty duchowe i cielesne, aby upewnić ich wieczne zbawienie. Niektórzy księża mają Anioła tym chórze zawsze po ich stronie. Takie kapłani są zwykle bardzo ofiarna, bardzo wymagający wobec siebie, a nie opona umartwianie się. Takie dusze są uprzywilejowane nich cnót. Niektórzy wielcy grzesznicy otrzymają takiego Anioła po ich przekształceniu. Anioł napomina ich dzień i noc, i penitentów nigdy słabnąć w związku z ich wskazówek, dla tych aniołów posiadają uprawnienia niezbędne, aby pomóc im wytrwać. Wszystkie osoby skłonne do życia kontemplacyjnego powinien zadzwonić na ten chór aniołów o pomoc, o dobrych myśli samodzielnie nie rób świętym, trzeba również siły do ​​wytrwania i do realizacji tego wielkiego zadania.

Ćwicz ----- Wybierz Najświętszy Sakrament do uzyskania łaski przezwyciężyć swoje złe skłonności, itp.
Zachłystowe ----- "Cnoty święty! Wzmocnić i wzmocnić nas."

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!