cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Dworzan Króla Królów

2012-10-03 17:04:49, komentarzy: 0

KNIGHTS WITH ANGELSDworzan Króla Królów
 

Aniołowie, którzy nie zostali powołani do pełnienia służby zewnętrzne uznaje Boga dworzan w sposób bardziej szczególny, choć wszystkie anioły bez wyjątku, jak nasz Pan zaznacza, "zawsze patrz oblicze Ojca w niebie". Teologia zapewnia nas, że na pierwszy rzut oka do domu Aniołów objawi nas niezliczone tłumy jasnych duchów stojących przed tron ​​ich króla, Boga Trójjedynego. Oni kontemplować Jego Boskiej doskonałości, pławiąc się w Zakochanym niebiańskich rozkoszy. Oni oferują cnoty, modlitwy, dobre uczynki śmiertelników. Opowiadają przyczynę ludźmi przed diabłami, oferując w ich imieniu Najdroższej Krwi Jezusa. Ta posługa jest sprawowana przede wszystkim przez Serafinów, Cherubinów i trony, jako najbliższa Bogu w niebiańskiej rzeczywistości.

Tu na ziemi, możemy powiedzieć, że te wzniosłe duchy są reprezentowane w tych funkcji najbardziej wzniosłych, chociaż w sposób bardzo niedoskonały, przez dusze, które poświęcają swoje istnienie na cześć i chwałę Boga w życiu kontemplacyjnym. Do poświęcenia siebie tutaj poniżej do uwielbienia Boga i do kultywowania duszę, rozważanie Jego wielkości, Jego doskonałości i inne atrybuty, jest do odtworzenia na ziemi życie Nieba. To prowadzić życie aniołów, którzy chwalić swego Stwórcę i którzy nieustannie wielbić Go na wieki. Dusze ślubował do życia kontemplacyjnego, choć ukryty w klasztorze, służyć Kościołowi i społeczeństwu skutecznie. Przez surowego życia modlitwy i dobre uczynki, oni zadośćuczynienia do nieba za grzechy świata. Jak aniołowie, oferują Bogu krwią Jego Syna Bożego, zabiegać łaskę i przebaczenie dla siebie i swoich braci. Modlą się o uświęcenie narodów i błagać sprawy wszystkich. Nazywają dół na świat na fale beneficient odkupieńczą krew, która zapewniają komfort i przebaczenia do cierpienia serca i zranione dusze. Jednym słowem, naśladować Aniołów, którzy czynią dobro dla wszystkich. Pozwól nam często pytają anielskich duchów, aby zwiększyć liczbę dusz kontemplacyjnych których ukryta misja jest tak przydatne do świata i daje taką chwałę Bogu.

Boże Dworzanie od momentu ich potwierdzenia w łasce znaleziono całą swoją radość w kontemplacji beatific widzenia. Ta radość musi być niezmiernie wzrosła, gdy Chrystus ukazał się w swym świętym człowieczeństwie i zajął miejsce na jego prawicy Ojca. Odtąd nie zostanie przedłużona radość powstaje u aniołów na każdego grzesznika czynienie pokuty i wybielanie jego duszę w krwi Baranka. A co można powiedzieć językiem chwalebne sceny, które miały miejsce w raju, kiedy kilka lat później, Maryja Matka Boga i ciałem została wzięta do Nieba z duszą i głosili Królowej Aniołów? Z tego, co wybuchy triumfalnym piosenki anielskie Dworzanie musi przyjęli pokorną Dziewicę którego dumni gospodarze rebeliantów odmówił zaszczyt!

Bardzo piękna historia opowiedziana jest o św Kajetan, który przy jego narodzinach został poświęcony Matce Bożej przez swoich szlachetnych rodziców. Kajetan prowadził heroiczne życie miłości i był niezwykły dla jego nabożeństwa do Matki Bożej. Jeden Wigilię, łaskawa Matka Boża okazała swoją wdzięczność Jego miłości przez umieszczenie Dziecię Jezus w ramionach. "Kiedy św Kajetan był na łożu śmierci, zrezygnował z wolą Boga, chętny do bólu zaspokoić swoją miłość, i na śmierć, aby osiągnąć w życiu, gdy ujrzał Matkę Boską promienny z przepychem i otoczony posługi serafinów. W głębokiej cześć powiedział: "Pani, pobłogosław mnie! ' Maryja odpowiedziała: "Kajetan otrzymać błogosławieństwo mojego Syna i wiem, że jestem tu, jako nagrodę w szczerość miłości i doprowadzić do Raju." Potem wezwał go do cierpliwości w zwalczaniu złego ducha, które nurtowało go i kazał chórami Aniołów, aby eskortować jego duszę w tryumfie do Nieba. Następnie, zwracając jej oblicze pełne majestatu i słodyczy na niego, powiedziała: "Kajetan, Syn mój wzywa cię. idźmy w pokoju "!" [Butlera Żywoty Świętych]

To jest widok z Boga, jak On jest, kontemplacja Bożego Essence odsłonięto Beatific Vision, jak to nazywa, które złożyło Aniołów błogosławionych aż do teraz i nadal będzie dla nich jedynym źródłem najwyższego i doskonały bliss na całą wieczność. Oni nigdy nie będzie zmęczony tym. Jesteśmy zmęczeni tylko co spełnia nasze pragnienia, ale niedoskonale. Nigdy nie możemy znaleźć prawdziwe zadowolenie, bo tu żaden ziemski obiekt i nie gromadzenie dóbr ziemskich w pełni spełnia pragnienia ludzkiego serca. . . Istnieje tylko jeden obiekt, którego posiadanie stills każdego pragnienia, ponieważ wypełnia swoją najwyższą zdolność umysłu całości i bytu stworzenia, spełniająca wszystkie swoje pragnienia i ustawiając wszystkie swoje pragnienia w spoczynku. Tylko wizja Boga, Nieskończonego Dobra, może przynieść mu spokój. Nic dziwnego, jeśli pośród takiego błogiego wypoczynku, w wieku schodzenia niepostrzeżenie i "tysiąc lat jest jak jeden dzień, który minął".

Cokolwiek może być zajęciem aniołów, nigdy nie tracić z oczu Boga. Oni kochają Go i śpiewają zawsze pieśń miłości. Ich wola jest zawsze jeden z Jego i są przez cały czas w Jego chwały pełne melodii.

O Angels of Paradise, olśniewający Dworzanie Boga, który nieustannie spojrzenia na Krwi odkupienia "w jego wytrawny chwały i nieśmiertelności upiększony", prosimy Cię o wstawiennictwo za nas, że my też może osiągnąć do tej niekończącej się rozkoszy i śpiewać z tobą wieczna pieśń wybranych, w chwale Przenajświętszej Krwi Który zasługuje Niebo dla nas.

Ojciec Faber starał się dać nam słaby przebłysk tego pięknego nieba, które korzystają z Anioły świętymi, pisząc następujące wersety:

Och, co to jest splendor, że belki na mnie teraz,
Ten piękny wschód słońca, które wschodzi na mojej duszy,
Choć słaby i daleko, ląd i morze leżą poniżej
I pod stopami ogromne złote chmury toczyć?

Zobacz! dalej od bramy, jak tablica dla nowożeńców,
Przyjdź książąt nieba, jak dzielnie świecą!
'Tis powitać przybysza, by pokazać mi drogę,
I powiedz mi, że widzę cały ja, to moje.

Są miliony świętych, w ich szeregach i stopni,
I każdy z pięknem i koronę z własną;
A tam, daleko przewagę liczebną piaski mórz,
Dziewięć pierścieni Anioły otaczają tron.

Ale słowa nie mogą powiedzieć o wizji pokoju,
Z jego czczenia pozornych, jej wspaniałych pożarów;
Jeżeli dusza jest w ogóle, gdzie jego smutki wszystko przestaje,
I dar został outbidden swoje najśmielsze pragnienia.

Miałem mało dać; 'Twas wystarczającej do otrzymania,
Tylko nie utrudniać słodki łaskę powyżej;
I ta pierwsza godzina jest w niebie, trudno mi uwierzyć,
Jest tak wielka nagroda za tak mało miłości.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!