cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Część 4: Natura Aniołów

2012-10-03 16:27:17, komentarzy: 0

BANNER

Część 4:
    
Natura Aniołów

Zostały one stworzone w czasie, a nie od wieczności, choć każda próba udowodnienia tego stwierdzenia jest skazany na zagładę do awarii. Jest to jedna z tych prawd, które nie są istotne dla udowodnienia, lecz dla wiary; oczywiście, jeśli czasowe początku wszechświata nie może być udowodnione, że istnienie każdej jednej rzeczy w niej nie może być datowany z pieczęcią wieczności lub czasu. Wychodząc na wierze w stałym zapewnieniem czasowego początku życia anielskiego, teologowie bez wahania o pogrąża kwestii względnego czasu produkcji od Aniołów: zostały one wytworzone przed, po lub równocześnie ze świata fizycznego? Znowu, rozum nie może się bardzo daleko. Z języka definicji Kościoła, i dlatego, że są tak integralną częścią naturalnego wszechświata, Thomas stwierdza, że ​​anioły zostały stworzone wraz ze świata fizycznego. Oto powód, jest w pełni pozostawiona sama; spaceru sam na tym terytorium, szybko traci puszyć, pochłaniacze głos do szeptu opinii i choć ciemność trwa, pokora nie jest wysiłek. Opinia Tomasza jest rozsądna decyzja, gdzie nie jest możliwe, choć stoi w przeciwieństwie do Ojców greckich, nie jest on sam, jego zdaniem, jest całkiem naturalne, powszechnej opinii łacińskich Ojców.

Ich prostota

Te superior intelektualnej substancje nazywamy Anioły nie istnieją. Jacy oni są? Obraz, który rozum czerpie z nich to niekoniecznie negatywne. Przynajmniej jest jasne, że nie są one nieporęczne olbrzymy, których wielka siła sprawia, że ​​mężczyźni patrzą anemię. Nie może być mowy o hurtem w anioła dla zachodzi istotna nic w anioła. Ponadto możliwość kiedykolwiek prosektorium Anioła jest wykluczone przez fakt, że są one bez materii: nie ma w środku i na zewnątrz, góra i dół, do przodu i do tyłu, ręce i nogi do Anioła. Ta duchowa istota, właśnie dlatego, że jest duchowa, jest zupełnie prosty, całkowicie pozbawiony części. W rzeczywistości, Anioł ma nawet nie podstawowy skład z materii i formy, tak powszechnego w całej przyrodzie pod Anielskiego porządku, a to jest nie więcej niż nalegać jeszcze, że te istoty duchowe, całkowicie duchowy, całkowicie niezależne od materiału. True, ta koncepcja jest dla nas trudne, ponieważ nasze umysły są zawsze uwikłane w materiale, jak się zgodzić, że anioły są duchowe substancje, formularze utrzymującego, smak materii nawiedza nasze rozważania aniołów jak gotowej pamięci niejasne perfumy. Jest trochę z pomocą, aby pamiętać, że anioł jest normalne istnienie jest tak jak z duszą człowieka po śmierci, a przed zmartwychwstaniem ciała, choć, oczywiście, dusza ludzka jest samotny niekompletność o nim w tym państwie, które jest zupełnie nieobecny w pełni życia Anielskiej.

Swoją niezniszczalność

Nie ma nic w anioła, że ​​może wypaść, luźne lub zostać odcięte. Angel jest całkowicie nieprzekupny. Będąc zupełnie proste, nie można rozbić na części, nic ze swej natury mogą być utracone na nic kompozyt o tym charakterze. W prostych słowach, Anioł nie przechodzi tej próby generalnej do śmierci, którą nazywamy zmiany, a przede wszystkim nie ma do odegrania wiodącą rolę w dramacie śmierci. Thomas, słusznie mówi, że każda zmiana jest rodzajem śmierci, w każdej zmianie niektórych rzeczą jest zwycięstwo, choć coś jest również zyskał.

Korupcja, jak rozumiem, jest wynikiem oddzielenia zasady jedności i życia z materii to jednoczy i ożywia. Oczywiście oznacza to, przynajmniej podstawową złożoność postaci, lub zasadę, i materii. Patrząc na to w betonie, możemy zniszczyć fresk skrobiąc go na ścianie lub zburzenia muru to upiększa, to jest, albo niszcząc samą rzecz lub tego, na którym zależy. Brak jest szpara w zbroi aniołów, do którego możemy pogrążyć lancę zniszczenia. Angel nie mogą być demontowane lub usunięte, nie mogą być zniszczone przez zniszczenie, od którego zależy, bo to zależy od niczego, ale Boga. Bóg może, oczywiście, zniszczyć Anioła, nie przez uderzenie pięścią wystąpienia wszechmogącego lub ryk grzmiącym fiat, ale przez proste odwołanie do pożyczonych istnienia anioł cieszy. Wspólnego z wszelkim stworzeniem, Angel nie jest samowystarczalna, jego charakter nie jego istnienie jest, żyje przez Borrowed istnienia uczestniczyła. To też w dalszym ciągu będąc tylko ze względu na strony poniosła Boga, nie ma potrzeby na działania pozytywne strony Boga unicestwić anioła, tylko wycofanie tego zachowania strony, bez której Angel, a nawet wszechświat, wpada nicość, z którego skoczył.

Są zwinne i są często przedstawiane ze skrzydłami do oznaczenia ich szybkość. Mogą przejść z miejsca na miejsce w mgnieniu oka, bez upływu interwencyjnym czasu. Ich siła i wytrzymałość również są nie do pomyślenia. Podsumowując wszystkie swoje wspaniałe cechy, te jasne duchy mogą być nazywane czyste i lśniące lustra odbijające nieskończonej doskonałości Boga.

Święty Olier Ojciec mówi, że anioły wykonane w sumie reprezentują ogrom Boga przez ich nieograniczoną liczbę i różnorodność, a jednocześnie każdy chór i każdy anioł w szczególności lusterek jeden z boskich atrybutów, takich jak miłość Boga, Jego dobroć, Jego siła, itd. . Każdy Anioł przez sam fakt jego stworzenia i istnienia, musi najpierw wielbić, szanować i kochać szczególną Boską doskonałość, w tym samym czasie jest predestynowany do przekazywania nam coś z tego specjalnego charakteru i wdziękiem, z którym jest on wyposażony. "Nie ma dwóch Aniołowie są podobni;. Nie ma dwóch równych Boże doskonałości są Ale co ma ogromne znaczenie dla nas jest fakt, że święci aniołowie dążyć w każdy możliwy sposób, aby podzielić się z nami ogromny ocean miłości i szczęścia, które sami cieszyć się ich. hojność nie zna granic. Mamy tylko prosić o pomoc i sprzyja. Mówiąc o ich posługę wobec mężczyzn, Katechizm stwierdza: "Do aniołów zostało popełnione przez Opatrzności Bożej siedziba straży ludzkiego oraz ochrony ludzi od wszelkich . poważne szkody "A Pismo Święte potwierdza to stwierdzenie:" On dał jego opieką aniołów nad tobą, aby cię strzegł w wszystkich twoich sposobów. Na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził swej nogi o kamień "[Ps 40:. 12].

Niestety, daleko od odpowiadające ich wysiłków dla naszego dobra ciągle utrudniać je przez nasze grzechy i niedoskonałości. Gdybyśmy je znać lepiej i kochać ich więcej, i byliśmy bardziej ulegli ich stałych inspiracji, nasze szczęście będzie niewymownie wielki. Można powiedzieć, że aniołowie to zapaleni miłośnicy mężczyzn. Oni nigdy nie przestają nam pomóc, zaniedbując nic, aby zabezpieczyć dla nas dziedzictwo chwały, który został zakupiony dla nas przez Najdroższą Krew Jezusa. To jest rzeczywiście niewypowiedziana radość dla nich, gdy są pewni, że zasadność odkupienia przez Boskiej Krwi Chrystusa nie zostaną utracone na dusze zaangażowanych w opiekę nad nimi.
 

Jako posłańców Boga i wykonawcy testamentu zamówień, Anioły wykonują wielkie imperium na naszych dusz i ciał i świata materialnego.

Jeśli chodzi o moc Aniołów świata, Katechizm wytrwałości naucza, że ​​"istnieją anioły, które nadają ruch do niego. Stwory obojętnego materiału z własnej natury, są zapoczątkowane przez duchowych istot, jak nasze ciała są przez naszych dusz. Taka jest siła Aniołów, że jeden z nich jest wystarczające, aby umieścić cały system planetarny w ruchu oraz do przeprowadzenia najbardziej olbrzymie ciała gdziekolwiek pragnienia z szybkością, że wszystkie obliczenia przegród ". Według Augustyna, są aniołowie, którzy przewodniczą każdym widzialnym rzeczy i nad każdym różnych gatunków stworzeń w świecie, czy ożywione i nieożywione. Gdyby Bóg, aby otworzyć oczy i pokazać nam Anioły pod sensownych form, co zastanawia powinniśmy odkryć! Weźmy pod uwagę, że wszystkie wygody i korzyści czerpiemy z ziemi, powietrza, wody i ognia, z nieba od zwierząt ----- w rzeczywistości ze wszystkich stworzeń, przychodzi do nas za pośrednictwem świętych aniołów, którzy należą do Boga wiernymi sługami.

Thomas przypadkowo daje nam kolejny dowód Angelic siły. On uczy, że każda wielka gwiazda, planeta i słońce, każde ciało niebieskie, nawet największy, ma swój własny anioł stróż, aby utrzymać go w jego trakcie i zapobiec ewentualnej aberrację. Co kolosalna energia i moc nie taki popyt kontrolę! Prawdą jest, że gwiazdy i ciała niebieskie przez naturalnym kierunkiem danego im przez Boga, realizować swoje kilka kursów, ale te wielkie światy są istotne, a zatem, jak Angelic punktów Doctor uwagę, są zobowiązane do rozpadu i degradacji. Aby uniknąć zaburzeń i zamieszanie w tysiącach ciał niebieskich wirujących w przestrzeni z niewypowiedzianą szybkością, Bóg daje każdemu, w Jego Opatrzności wszechwiedzącego, anioł, aby utrzymać go w jego trakcie i przeciwdziałania straszne nieszczęścia, które byłyby wynikiem były to bezpańskie od. przydzielonego orbicie.

Niewiele osób o tym myśleć, gdy na piękne, noce rozgwieżdżonego patrzą w niebo i miriady gwiazd. "Świat gwiaździsty", pisze o. Faber ", jest zdecydowana, co myśleć ... Syn Maryi jest królem gwiazd." Jak dopasowanie byłoby salute niezliczonych aniołów, którzy strzegą tych gwiazd i którzy patrzą na nas z miłością i czułością.

"Kiedy patrzymy za granicą, musimy pamiętać o tych najbardziej uprzejmy i święte istoty, słudzy Najświętszej, którzy raczyli ministra do dziedziców zbawienia. Każdy oddech powietrza i promień światła i ciepła, co piękne perspektywy są, jak to były spódnice ich szaty, falowanie szaty tych, których twarze zobaczyć Boga w niebie. " [Karta. Newman]

Ale specjalny obiekt opieki aniołów "jest ludzki którym są mianowani do pilnowania. W opinii St Clement, Grzegorz Wielki, Orygenes i innych świętych pisarzy, każdy kraj, każde miasto, miasto i wieś, a nawet każda parafia i rodzina ma specjalny anioł stróż. Wierzyć to mocno, St Francis Xavier powołał się anioł stróż każdego kraju i miasta, w których głosił świętej Ewangelii, a kiedy opuścił jedno miejsce do głoszenia wszędzie, nigdy nie udało mu się pochwalić ochrony aniołowie kongregacji nowy że wygrał do Wiary.

Tak też ołtarze, kościoły, diecezje i instytucje religijne mają swoje Aniołów Stróżów. Każdy kościół ma specjalne Anioły w celu zabezpieczenia go przed profanacją i każdy ołtarz ma tysiące Aniołów adorować Boga nieba i ziemi ukryty w Najświętszym Sakramentem.

Według zeznań uczonego historyka, Baroniusz, Angels chronione kościoły Konstantynopola i pałac cesarza przeciwko atakom arian. To samo odnosi się, że historyk, gdy Sasi wprowadzony kościół św Bonifacego, były odpychane przez dwóch Angel-wojowników, którzy pojawili się w cudownej urody i siły.

Bł. Piotr Faber, znany misjonarz Towarzystwa Jezusowego i towarzysz św Ignacy, jej założyciela, przyniósł wiele dusz do Boga poprzez jego dzieło ewangelizacji w Niemczech. Podczas podróży po diecezji urodzin, otrzymał niezliczone pociech od Aniołów Stróżów z kilku parafii. Na powtarzanych wielokrotnie otrzymywał najbardziej sensownych dowodów ich ochrony. Czasami te święte Anioły zachowane go z furią heretyków, czasem oddane dusze bardziej łagodne i posłuszne, aby otrzymywać od niego doktryny zbawienia.

Wreszcie strzegą każdego z nas. "Każdy człowiek ma anioła stróża wyznaczony oświecić, bronić i poprowadzić go w trakcie całego toku swego śmiertelnego życia. Ta pocieszająca prawda jest, obok po dogmaty wyraźnie określone, jeden z najlepszych założona w Piśmie Świętym i Tradycji." Nawet poganie wydawało zachowały coś oryginalnego Tradycji na ten temat i jeden z pierwszych wierszy greckich zawiera ten niezwykły fragment:

Na gęsto zaludnionym ziemi
W strumieniu nigdy nieustannej,
Pełny trzykroć dziesięć tysięcy istot nieśmiertelny
Przełóż lekko tam iz powrotem.
Keepers, skryte, śmiertelnych mężczyzn,
W przestronnej dight szata,
Ich dobre i złe uczynki ich skanować,
Stern mistrzami prawa.

Wystarczy powiedzieć z Ojcem Faber, że "wszystkie te cuda szerokim świecie Aniołów należą do imperium Najdroższej Krwi. Nie ma corner Bożego stworzenia, które nie jest bardziej lub mniej pożytku Najdroższej Krwi". Nie wolno nam wtedy przestają podziękować Boskiej Krwi całym sercem dla wszystkich To znaczy aniołów i mężczyzn.

  GUARDIAN ANGEL

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!