cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Część 3: Część 1 ANGELS: PRZEGLĄD

2012-10-03 16:13:55, komentarzy: 0

BANNER

Część 3: Część 1
    
ANGELS: PRZEGLĄD

    
1. Aniołowie są czystymi duchami.

    
Mogą jednak wziąć widzialnego kształtu.

    
Aniołowie są czystymi duchami, bez ciał, natomiast mężczyźni mają zarówno ciało i ducha. Tymczasem aniołowie mogą sobie formę cielesną, tak jak Raphael [Tob. 5: 18], kiedy podjął się towarzyszyć młodemu Tobiaszowi w jego podróży. Do grobu Pańskiego, po zmartwychwstaniu, ukazał się aniołom, w postaci młodych ludzi, i to samo było w przypadku po Wniebowstąpienia naszego Pana [Marka 16:5, Dz 1:10].

    
Charakter Angels jest szlachetniejszy niż człowieka, mają większą wiedzę i większą moc.

    
Aniołowie przewyższają człowieka w ich wiedzy, ale nawet oni nie wiedzą kiedy Dzień Sądu nadejdzie [Mat. 24:36]. Tak też jest ich moc. Anioł zniszczone pierworodnych Egiptu. Innym spowodował śmierć sto osiemdziesiąt pięć tysięcy żołnierzy króla asyryjskiego, którzy bluźnili Bogu [Czy. 37:36]. Anioł chronione trzech młodzieńców w piecu ognistym w Babilonie [Dan. 3:49].

    
Bóg stworzył aniołów dla własnej chwały i usług, jak również dla własnego szczęścia.

    
Pośród wszystkich stworzeń, które Bóg stworzył, Anioły przypominają go najbardziej, a więc bożej doskonałości jaśnieć najbardziej jaskrawo od nich. Także chwalić Boga przez śpiew nieustannie hymny pochwalne do Niego w Niebie. Anioły też służyć Bogu. Anioł słowo oznacza posłańca. "Czyż nie są oni wszyscy duchami", mówi święty Paweł, "posłani, aby służyć tym, którzy otrzymują dziedzictwo zbawienia?" [Hbr. 1:14] Nawet złe Anioły promować chwałę Boga, gdyż Bóg okazuje swoje ataki na nas do Jego chwały i naszego zysku. Goethe słusznie opisuje szatana jako "władzy, która zawsze chce zła, a efekty dobre."

    
Liczba aniołów jest niezmiernie wielki.

    
Daniel, opisując tron ​​Boga mówi: "szybki strumień ognia wyszło z przed nim: tysiące tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy razy sto tysięcy stało przed nim: orzeczenie siedział, a otwarto księgi. " [7:10] Pismo Święte nazywa je niebieskich przyjmującego. W Ogrodzie Oliwnym Nasz Pan powiedział, że gdyby poprosić Ojca, On obecnie wysłać mu dwanaście zastępów aniołów [Matt. 26:53]. Liczba aniołów jest większa niż wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli lub będą kiedykolwiek żyć.

    
Aniołowie nie są równe; istnieje dziewięć chórów ani postojów między nimi.

    
Ranking jest określana przez ilość darów, które Bóg obdarzył ich, i według urzędu ich przydzieliło. Najbliższe do tronu Boga są Serafin, którzy palą więcej niż reszta z miłością Boga, obok nich są Cherubini, który wyróżnia się ogromem swojej wiedzy. Czytamy również w Piśmie trony, dominacji, księstw, uprawnienia i trzech Archaniołów, Michael, St Gabriel, i St Raphael. Jest również odpowiedni podział wśród upadłych aniołów.

Siła i piękno dobrych aniołów jest tak porywający, że St Bridget mówi Wygląd jednego z nich, tylko do śmiertelnego człowieka byłoby okazji natychmiastową śmierć. Ojciec O'Sullivan mówi, że ich ich świętość jest poza tym wszystkich świętych, bo są one wypełnione z "namaszczenia Bożego", które nigdy nie zostały splamione grzechem, tak, że ich miłość jest "nadzwyczaj wielki". Według Jana, mają istotę Boskości więcej niż wszystkich innych stworzeń. Tak więc, gdy zdajemy sobie sprawę, ich wielkość, niech nam błogosławi ręka Tego, który ich stworzył, mówiąc:

TheTe Deum

i

Oferuje do Świętych Aniołów

O wy wszyscy święci aniołowie! którzy nieustannie kontemplować niestworzonego Piękno Boskości, w towarzystwie twojej historii chwalebnej Królowej ----- I Twego sługi niegodne, przedstawić i zaoferować tobie wszystkie praktyki tego miesiąca października, konsekrowany twego chwały, nie tylko jako środkiem do uzyskania [tutaj podać prośbę], ale także jako zadośćuczynienia za niewdzięczności mojej przeszłości, i że wszystkich ludzi. Racz przyjąć, O AMIABLE Duchy! w jedności z miłością i oddaniem takich świętych, jak były specjalnie pobożny dla ciebie i dla mnie, aby uzyskać spędzić ten czas tak żarliwie, że może to być rozpoczęcie tego anielskiego życia, które mam nadzieję, że na wieki z Tobą w niebie. Amen.

Memorare do Aniołów
Pomnij, o świętych aniołów! że Jezus, wiecznej prawdy, zapewnia nas, że objawiło ty "radować się więcej na konwersji z jednego grzesznika, niż na wytrwałości wielu po prostu." Zachęcona w ten sposób, ja, najbardziej niegodne stworzenia, pokornie błagam cię do mnie przyjąć jako Twego sługi i uczynić mnie tobie przyczynę prawdziwej radości. Nie, O Spirits błogosławiony! odrzucić moją prośbę, ale wysłuchaj i udzielić. Amen.

MADONNA ENTHRONED

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!