cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Część 2: Nasza wiara w anioły: artykuł wiary

2012-10-03 16:12:15, komentarzy: 0

BANNER

Część 2:
    
Nasza wiara w anioły: artykuł wiary


Czystych duchów, najbliższy obraz i podobieństwo Stwórcy, były efektem Bożego aktu stworzenia. Świat ducha została wyprodukowana, na raz, w pełni, w jego wielkości. Kiedy na słowa Wszechmogącego, pierwsze promienie Światła zapalone Puszczy, bezkształtny świat, wciąż "zawinięte w mgle jak w pieluszki," cudowna piosenka, melodia, radosny wypełniony nowe niebiosa niekończąca szczepów. Pan przypomina te pierwotne razy, kiedy pyta: "Gdzie byłeś ty kiedy podwaliny ziemi ... Gdy gwiazdy poranne pochwalił mnie razem, a wszyscy synowie Boży, który stał radosną melodię." [Job 38: 4, 7] Te "synowie Boga", żyjący świadkowie powstania materialnego wszechświata, były nasze anioły, gwiazdy poranne stworzenia.

To jest artykuł wiary, mocno zakorzeniona w Piśmie Świętym i Tradycji, i wyraźnie wyrażone w doktrynie chrześcijańskiej od początku, że ten świat ducha, nasze anioły, zaczęły z czasem i został stworzony przez Boga. Ta tradycyjna wiara zarówno Starego jak i Nowego Testamentu nadano bardziej formalny i uroczysty wyraz w IV Soborze Laterańskim w 1215: [Bóg] "przez jego wszechmocy stworzył razem na początku czasu oba stworzenia, duchowe i materialne , czyli anielski i ziemski, a potem człowieka, jakby istota pośrednia, złożona z ciała i ducha. " [D. 428. Podobna definicja została podana w Soborze Watykańskim w 1869, D. 1782, 1801.]

Z tej definicji dowiadujemy się, że istoty anielskie powstały gdy czas zaczął, a nie od wieczności. Podobnie jak wszystkie inne stworzenia zostały wyprodukowane przez wszechmoc Boga, z niczego. Byłoby heretyckie stwierdzić, że Aniołowie są emanacją Bożej substancji. [Sobór Watykański [I], D. 1804] substancje duchowe nie dzielą lub podzielić lub pomnożyć w każdym bez względu na formę, ani zmienić jedno w drugie, ich indywidualne istnienie można wytłumaczyć jedynie przez stworzenie.

Stworzenie Aniołów jest pośrednio potwierdził w tych wszystkich miejscach Pisma Świętego, w którym stwierdza się, że wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Boga, wyraźnie i formalnie ich tworzenie jest wymienione przez świętego Pawła w jednym z tych niekompletnych wyliczeń klas anielskich: " W Nim [Syn Boży, Logos] zostało wszystko stworzone w niebie i na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy dominacji, lub księstw lub uprawnienia:. wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Niego iw Nim " [Kol. 1: 16]

Kreacja sama w sobie jest objawiona prawda, nie tak dokładny czas, kiedy anioły zostały stworzone. Nic konkretnego może być ustalona w tym punkcie z Pisma Świętego. Ani żydowski ani Tradycja chrześcijańska wyraża zgodę na czasie, gdy świat ducha, nasze anioły, powstała. Z wielu Ojców Kościoła uważamy za bardzo prawdopodobne, że aniołowie zostali stworzeni na długo przed tym materialnym świecie. Zostały one stworzone z pewnością przed człowiekiem, bo znaleźć je już wyróżniona jako dobrych aniołów i upadłych aniołów o człowieka pierwszego pojawienia się na ziemi. [Rdz 3: 1FF; 3:. 24]

Okoliczność ta zdaje się sugerować, że długi czas upłynął od chwili ich powstania. Nie wydaje się prawdopodobne, że Bóg, który stworzył ten świat dla własnej chwały, nie będzie miał utworzony inteligencje świadkami inspirujących akt jej tworzenia. Fragment z cytowanej wyżej pracy wydaje się udowodnić, że świadkowie nie istniał. Widzieli cudowne przejawy Bożej Mądrości, moc i dobroć i chwalił Pana, wypełniając niebiosa "radosnej melodii." Człowiek sam nie był tam na początku stworzenia, aby oddać chwałę Bogu, niektóre stworzone "inteligencja musi być obecne Anioły były pierwsze Splendors utworzone odzwierciedlać chwałę Wiecznego Pierwszy akt twórczy musi przyniosły stwora do.. obraz i podobieństwo Boga, istota w stanie zrozumieć, miłość, dziękuję, i chwała Bogu. Gdy cały świat materialny został stworzony, Bóg tworzy innego podobnego stwora, "trochę mniej niż z aniołami", składającą się z ciała i . duch, mógł wiedzieć, kochać i służyć Mu na ziemi, jak aniołowie w niebie Lubimy sobie wyobrazić stworzenie wszechświata materialnego umieszczonego pomiędzy kreacji dwa rzędy rozumnych istot Jeden, rajskie, czysto duchowy:. aniołów , jeden, ziemski, częściowo materialny, częściowo duchowy: Man.

Saint Thomas, niektóre z Ojców Kościoła, uważa za bardziej prawdopodobną opinię, twierdząc, że anioły zostały stworzone wraz z materialnym wszechświecie, ponieważ są one częścią tego wszechświata. On nie uważa za błędną opinię tych, którzy uważają, że zostali stworzeni przed światem widzialnym. [Summa Theologica, Pars I, Q. 61, art. 3] Osobliwe astronomiczne pojęcia powszechne w jego czasach nadana aniołów wielu obowiązków, które odnosiły się do fizycznej rządu na świecie, a więc pojawili się bardziej jako niezbędny element w świecie widzialnym, niż są w rzeczywistości.

Innym powodem, dla tej opinii jest organ niektórych Ojców, którzy widzieli stworzenie aniołów w słowach Księgi Rodzaju, rozdział 1: 1, a dokładniej w stworzeniu nieba: ". Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" Zatem, na przykład, św Epifaniusz: "Słowo Boże wyraźnie oświadcza, że ​​anioły zostały stworzone po ani gwiazd, ani przed nieba i ziemi musi być uznane za pewne i niezachwiane przekonanie, że mówi:. Żadna z rzeczy stworzonych nie istniał przed Niebo i ziemia, bo "na początku Bóg stworzył niebo i ziemię", tak aby był to początek całego stworzenia, przed którym żadna z rzeczy stworzonych istniał. " [. Adversus Haereses, Panar, 65, 5] Orygenes, jest jednak bardziej ostrożny z jego zdaniem: "To też jest częścią doktryny Kościoła, że ​​są pewne Aniołowie Boży i pewnych uprawnień, które są dobrymi sługami w osiąganiu zbawienia ludzi. Gdy te jednak zostały stworzone, lub tego, co natura są, lub w jaki sposób istnieje, nie jest wyraźnie określona. " [De principiis, Przedmowa, 10] On nie czyta w słowa Księgi Rodzaju, co nie jest tam napisane. . .

Sformułowanie definicji przez Sobór Laterański, poinformował wcześniej, co wydaje się być przeciwny do opinii priorytet stworzenie Aniołów, stwarza żadnych trudności. Mówi się, że Bóg istnieje "stworzony razem [Simul] na początku czasu oba stworzenia, duchowe i materialne, to znaczy anielski i ziemski." Jest powszechnie przyznał, że słowo "razem" w tym przypadku nie ma znaczenia parytetu czasu i współczesność, ale parytet akcji. Ekspresja została zaczerpnięta z Pisma Świętego, gdzie jest powiedziane: "Ten, który żyje na wieki stworzył wszystko razem" [Ecclus. 18: 1], nie oznacza, że ​​wszystko, co zostało utworzone w tym samym czasie, ale, że wszystkie miejsca były również tworzone bez wskazania czasu. Saint Thomas wskazuje, że ta definicja Soboru Laterańskiego został ukierunkowany na manichejskiej herezji emanacji. Nie posiadają na czasie stworzenia od Aniołów, ale na tym, że zostały one wyprodukowane przez akt stworzenia, podobnie jak cielesny, istot ziemskich.

Zarówno istnienie i tworzenie Aniołów są dogmaty wiary stanowiące jeden z najbardziej inspirujących i pocieszająca aspektów naszej religii. W pierwszych istot tego wszechświata, Anioły były pierwsze objawienie dobroci Najwyższego Boga i Jego transcendentnej Beauty. Nawet jeśli część wszechświata, Anioły naprawdę stanowią świat do siebie, świat ducha, tak wywyższony i tak różne od naszego widzialnego, materialnego świata.

Kiedy Bóg stworzył pierwszego życia na tym świecie Kazał ją pomnożyć na ziemi. Pan pobłogosławił pierwszą parę ludzką, którą stworzył, mówiąc: "płodni i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię. [Rdz 1, 28] To trwało tysiące lat ludzkość, aby odkryć i wypełnić większość ziemi nie tak ze światem duchów. . Nie ma więcej aniołów niż dzisiaj, kiedy zostali stworzeni na początku czasu. one wypełnione niebo od samego początku, a ich liczba była kompletna od początku. Ich duchowa natura, podobnie jak naszej ludzkiej duszy, nie mogą być wytwarzane z wyjątkiem przez Boskiego aktu stworzenia, z tą różnicą, że dusza ludzka jest tworzony tylko w miarę upływu czasu, kiedy jest to potrzebne, aby wziąć ludzkie ciało w czasie generacji. Poza apostazji i dezercji z upadłych aniołów, Angelic rodzina pozostała niezmieniona od chwili został powołany do życia przez kochającego Ojca wszystkich.
Bez względu na to, kiedy anioły zaczęły, nie było czasu w tej niekończącej się wieczności, kiedy Aniołowie, jak wszystkie inne stworzenia, nie istnieją. Wieczna Mądrość, Słowo Boże, które odnosi się do takiej epoki w ponadczasowym istnienie Boga, w którym mówi: "Pan mię miał przy początku Jego drogami, zanim uczynił wszystko od początku [Prz 8..: 22] W związku z tym, że nie zostały stworzone z całą wieczność, ale na początku czasu.

ST. JOSEPH'S DREAM

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!