cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Część 13b: St Michael i aniołów na Mszy

2012-10-03 17:08:28, komentarzy: 0

VISION OF THE HOLY GRAL

Część 13b: St Michael i aniołów na Mszy

Mówi się, że Michael przewodniczy kultu adoracji renderowane do Najwyższego i oferuje do Boga modlitwy wiernych symbolizuje kadzidła, którego dym unosi ku Niebu. W rzeczywistości, liturgia przedstawia Michael nam jako kadzidło-okaziciela, stojąc przy ołtarzu jako naszego orędownika i zwiastunem Kościoła modlitwą przed tronem Boga. "Anioł Pański stanął przy ołtarzu świątyni, mając złote naczynie na żar w ręku, i dano mu wiele kadzidła, a dym z perfumami wstąpił przed Bogiem." [Ofiarowania, Msza św Michała]

Na początku Mszy św [Traditional Roman lub Latin Mass], jego nazwisko jest wymienione w wyznawaniu błędów dokonywanych przez kapłana, u stóp ołtarza, i przez wiernych po kolei. Na ofiarowanie w uroczystej Sumie, kapłan prosi błogosławieństwo Wszechmogącego na ofiarę za wstawiennictwem św Michała. A podczas kanonie [Canon została zatarta w Novus Ordo, podobnie jak kilka innych pięknych oracje, za który nic nie zostało dostarczone w ogóle albo banalna proza ​​została dodana.], Po konsekracji, kapłan modli się, aby Bóg polecenia że ofiary ponoszone przez ręce Jego świętego Anioła do Jego ołtarza na wysoki. Anioł określoną tutaj niewątpliwie jest Archanioł Michał. Z miłości troską czuwa nad Najdroższej Krwi, że nie może dojść do wypadku, a także nad wszystkimi drobnymi cząstkami, które mogą spaść z konsekrowanych hostii w czasie Komunii Świętej, że nie mogą zostać utracone lub sprofanowany.

Ale Michael nie jest sam obecny w Najświętszej Ofierze Ołtarza. Tradycja chrześcijańska zapewnia nas, że niezliczone Anioły również pomagać w Mszy św Jana Chryzostoma, między innymi, stwierdza, że ​​"gdy masa jest obchodzony, Sanctuary jest pełen niezliczonych aniołów, którzy uwielbiają Boską Ofiarę ofiarowany na ołtarzu." Oprócz aniołów stróżów wiernych, którzy przebywają tysiące duchów niebieskich pomagać na Mszy pobożnie czci swego Pana i Boga. Z jakimi uczuciami głębokiej czci, nie czczą Najświętszej Krwi jest rzucić na nowo na ołtarzu! Jest to samo-sama Krew, która została przelana na Kalwarii, ale z tą różnicą, że wtedy on spadł na ziemię i kamienie, podczas gdy w Mszy Świętej, to jest stosowane do dusz obecnych. Skuteczność Mszy jest tak wspaniały, Boże miłosierdzie i hojność są wtedy tak nieograniczona, że ​​nie ma chwili, tak łaskawy, aby poprosić o przysługę, jak kiedy narodził się Jezus na ołtarzu. Aniołowie wiedzą o tym bardzo dobrze i są w tłum, aby adorować ich Boskiego Mistrza i uczynić ich prośby w tej godzinie miłosierdzia. Co dla nas przykładem! Ilekroć uczestniczymy w Mszy Świętej, dlatego pozwól nam zjednoczyć się z St Michael i świętych aniołów "i umieścić naszych ofert i wniosków w swoich czystych rąk, które zostaną przedstawione do Najwyższego, że może on otrzymać je łaskawie i przebaczy nasz brak poświęcenia w imię pobożności niebiańskich duchów, z którymi kojarzą się. Ujawniono św Mechtilde że trzy tysiące Aniołowie z chóru Tronów kiedykolwiek w pobożny frekwencji około każdym Tabernakulum, gdy Najświętszy Sakrament jest zastrzeżone. Niewątpliwie znacznie większa liczba są obecni na Mszy Świętej, która nie jest tylko sakramentem, ale również ofiarą. " I czytamy w objawieniach św Brygidy: "Pewnego dnia, kiedy pomagał w Najświętszej Ofierze, widziałem ogromną ilość Aniołów Świętych zstąpił i gromadzą się wokół ołtarza, kontemplując księdza Śpiewali niebiańskie Canticles że Oczarowałaś me serce. , Heaven sama zdawała się kontemplacji wielkiej ofiary. A jednak biednych śmiertelników, ślepy i nędzne kreatury, pomagać w czasie Mszy z tak mało miłości, smakować i szacunku! " Czy katolicy kiedykolwiek pomyśleć o tej niesamowitej prawdy, a mianowicie: że podczas Mszy modlą się pośród tysięcy Aniołów Bożych?

Błagajmy Michael i jego aniołowie nadania nam rosnącą świadomość nieskończonej wartości Mszy ", gdzie Chrystus duchowo kropi dusze wiernych z jego krwią." St Mary Magdalen de Pazzi mówi tego duchowego posypania: "To krew, gdy stosuje się do duszy, nadaje mu tyle godności jakby ubrany w kosztowne szaty. To nadaje taki blask i splendor, że mogłeś widzieć blasku twej duszy, gdy posypane tej Krwi, wouldst ty spadają adorowali. Szczęśliwa dusza zdobi takie piękno! Pójdźmy do Mszy często, że możemy być posypane tej uroczej krwi i naszej duszy przyodziani w bogatym stroju, który będzie świadczyć nam chwalebny na wieki w oczach Aniołów i świętych. Kościół katolicki jest właścicielem, nie ma większego skarbu droższą niż Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, na jednej kropli tej Krwi, która jest zjednoczona z Drugą Osobą Trójcy Świętej, przewyższają w wartości wszystkich bogactw nieba i ziemi.

Pamiętajmy również, że jedna Msza słyszałem w ciągu życia jest więcej korzyści dla duszy niż wiele słyszałem o nim po śmierci, i że każda Msza pójdzie z tobą do wyroku i błagać o przebaczenie. Będą ponadto skrócić Czyściec i wygrać dla siebie wyższy stopień chwały w niebie. Jak podoba się Bogu jest częste uczestnictwo w mszy, dobrze ilustruje następujący łaskawy historii niewiele:

Biedny rolnik zwyczaju uczęszczać codziennie Mszę przez wiele lat swojego życia. Był przekraczania ośnieżone pola, jeden zimny rano w drodze do kościoła, kiedy myślał usłyszał kolana kroków za nim, i obracając, ujrzał jego anioł stróż niosący kosz pełen pięknych róż, które wydychane wspaniałe perfumy. "Zobacz", mówi Angel, "te róże reprezentują każdy krok zrobieniu w drodze na mszę i każda róża stanowi również wspaniałą nagrodę, którą czeka na Ciebie w niebie. Jednak znacznie, znacznie większe są zasługi zostały nabyte od Mszy sama. "

Myśl o bezcenne korzyści, które mają być uzyskane z pobożnej pomocy na Mszy, powinny być stymulatorem nam słyszeć go nie tylko w niedziele, ale również na dni tygodnie, w miarę możliwości. Jeżeli choroba lub inny poważny powód powstrzymuje nas od tego, niech nam wysłać nasz anioł stróż zamiast nas z modlitwą po następnej sekcji.
 
 

Odpowiednio jest Najświętszy Sakrament zwany "Chleb Aniołów", z powodu żarliwej miłości, którą Aniołowie pielęgnować adorable Sakramentu i głębokiej adoracji, które oddać ich Boga ukrytego pod sakramentalnym welony. Ale ta nazwa przypomina nam również o Angelic czystości, które powinniście zdobią nasze serca, kiedy do Komunii św. Powinniśmy zatem pomyśleć o naszych Aniołów Stróżów i ich niezrównanej czystości, gdy zbliżamy się do stołu Pańskiego, prosząc ich, aby uzyskać dla nas łaskę zbliżenia się do Niebieskiego Bankiet z prawdziwą czystość serca i godne dyspozycji.

Jest to szczególnie, gdy zbliżamy się do Świętego Tabela że nasze Aniołów Stróżów wykonywać najbardziej czujny opiekę nad nami, bo tu nie jest kwestia bardzo szczególny hołd dla ich ukochanego Pana w cudownej łaskawości Jego eucharystycznej państwa. Z tego, co oni kochają świecące śpieszę oddać Mu swoje usługi! A przecież Eucharystia nie został powołany do aniołów, ale dla mężczyzn. Powinno nie być całkowicie speszony w kontemplacji zapał aniołów "?

Kiedy przygotowujemy się do Komunii Świętej, Aniołowie starają się rozbudzić w nas święte uczucie, oni wzywają nas do wygnać rozpraszających i powtarzać pobożne akty żalu, tęsknocie i miłości. Zły duch lubuje się niepokojące nas w celu powstrzymania nas od przyjmowania Komunii Świętej owocnie, bo wie, że to jest źródłem wszelkiego dobra. Na tym koncie, często doświadczamy, że tylko w czasie Mszy Świętej oraz w czasie Komunii świętej jesteśmy najbardziej brutalnie atakowany przez rozproszeń i pokus. Ale nasz wierny Anioł również podwaja swoją czujność w tym świętym czasie, a jeśli mamy z nim współpracować, on pomoże nam pokonać przeciwnika i otrzymać uroczą Sakramentu z dyspozycjami. Musimy starać się nie podobają nasze dobre Angel chce szacunku w podejściu Świętego Tabela.

Nasze święte Aniołów Stróżów także radować jednocząc się z nami w adoracji przed Najświętszym Sakramentem oraz w czasie Mszy Świętej Robią wszystko, co mogą, aby utrzymać nas z nieuwagi
i brak szacunku, bo są gorące z miłości do Boga, którego oni oto twarzą w twarz.
Franciszek Salezy miał szczególne nabożeństwo wobec świętych aniołów powołanej do opieki nad tabernakulum. Jego podziw dla tych Anielskich Opiekunów została zwiększona przez wystąpienie, które wykazało, że te czyste duchy czczą nie tylko świętymi postaciami, ale także ministrowie którzy poświęcają i obsługiwać je. Po przyznawać święcenia na pobożnego młodzieńca, Franciszek zauważył, że nowo wyświęcony kapłan zawahał się przed drzwiami, jak gdyby niech ktoś przechodzi przed nim. "Dlaczego wstrzymać?" zapytał świętego. "Bóg faworyzuje mnie na oczach mojego Anioła Stróża", odparł kapłan. "Zanim zostałem wyświęcony na kapłana świętego, mój Anioł zawsze pozostał w mojej prawej stronie i przede mną. Teraz idzie w lewo i nie chce iść przede mną." Taka jest wielka cześć, jakimi Anielskie duchy pokazać nawet do ministrów Boga z powodu ich czci dla Najświętszego Sakramentu.

Modlitwa Kiedy w stanie pomóc w codziennej Mszy

Idź, mój Anioł drogi Guardian,
Do kościoła, dla mnie ------ Mass usłyszeć.
Idź, klękają pobożnie na moim miejscu
I skarb dla mnie wszelka łaska.
W czasie Ofiarowania
Proszę mi zaoferować Bogu Bożego.
Wszystko co mam, i wszystko, czym jestem,
Przedstawić go wraz z Precious Baranka.
Adore dla mnie wielką ofiarę.
Módlcie się za wszystkie trzymam najdroższe
Być one daleko lub być ich blisko.
Pamiętajmy też, moja droga umarłych
Dla kogo Precious Krew Chrystusa została przelana.
W Komunii przynieść do mnie duchowo
Ciało Chrystusa i krew moje jedzenie być,
Dać mi siłę i łaskę świętą;
Zastaw, aby zobaczyć się z Nim twarzą w twarz,
A kiedy Msza jest wykonywana
Następnie Jego błogosławieństwa, wrócić do domu.

Jest to związane z św Katarzyny ze Sieny, który był również faworyzowany z widocznym obecności swojego Anioła Stróża, że ​​raz podczas modlitwy w kościele odwróciła lekko głowę, aby zaspokoić swoją ciekawość. Jej Anioł Stróż dał jej tak silny zestaw dla niej szacunku, w obecności Najświętszego, że przez kilka dni Święta Katarzyna była niepocieszona i wykonał ciężką pokutę na przebłaganie.
Błogosławiona Weronika Binasco odnosi podobne doświadczenia: "Po", pisze, "kiedy, wzbogacaną ciekawości się w czasie Mszy patrzeć na jednej z sióstr, która klęczała w pobliżu ołtarza, Anioł Boga, który jest stale przy mnie skarcił mnie z taką surowością, że prawie zemdlała z przerażenia. Jak groźnie spojrzał na mnie jak powiedział, "Dlaczego Czyż nie czuwać nad twoim sercu? Dlaczego zali patrzą więc z zaciekawieniem na twoją siostrą? Tyś nie popełnił nieznaczne obrazą Boga. " Tak mówił Anioł, a przez przykazanie Chrystusa on nakazał mi ciężką pokutę za moje winy, która przez trzy dni zawodziły łez. Teraz, gdy słyszę mszę, nigdy nie odważyć na tyle, by odwrócić głowę, bojąc ponoszenia niezadowolenie Boskiego Majestatu ". Co lekcja dla tych, którzy dają upust ich oczach w kościele, a nawet rozmawiać w czasie Mszy Świętej!

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!