cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

ArchaniołUriel

2012-02-06 15:58:54, komentarzy: 0

ArchaniołUriel

Jestemwypełniony Bożym Światłem. Jestem wiecznie promiennością,kochaniem i mądrością.

 

Uriel,którego imię znaczy: "Światło Boga", jest Aniołem,przynoszącym rodzajowi ludzkiemu poznanie i zrozumienie Ducha. Jestnajbardziej promiennym Aniołem i został przedstawiony jakoschodzący z nieba na ognistym wozie ciągniętym przez białe konie.

 

Bywaróżnie nazywany: Płomień Boga, Anioł Obecności i AniołZbawienia. Jest też określany jako Książę Światła iinterpretator proroctw.

 

Towłaśnie Uriela Bóg posłał do Noego, aby ostrzec go przedpotopem. Biblia opowiada, jak Uriel schodził do Ogrodu Edenu napromieniach słońca i stał w jego bramie z ognistym orężem. JestOn też Aniołem pilnującym grzmotu i przerażenia. Jako Anioł Żalumoże pomagać zrozumieć prawa karmy, które najprościej mówiącoznaczają, że zbieramy to, co zasialiśmy. Uriel także pomagadostrzec, jak Boża litośćprzynosi nam świadomość, żejesteśmy wszyscy kochani przez Boga.

 

Urielbywa postrzegany jako najbardziej bystrooki ze wszystkich aniołów.Często jest przedstawiany z płomieniem wiedzy w otwartej ręce,który prowadzi rodzaj ludzki do zdrowia i dobrobytu. Jeśli tawiedza jest nadużywana, wówczas Uriel dostarcza Bożą zemstę.Uriel pomaga nam zrozumieć, dlaczego wszystkie rzeczy są takimi,jakimi są. On pomaga zaufać Bożemu planowi i uwierzyć, żewszystkie pojawiające się sytuacje i wybory są ostatecznie dlanaszego najwyższego dobrego i wielkiej radości.

 

Urielpomaga przetłumaczyć nasz wewnętrzny głos i zrozumieć nasze sny.Prowadzi nas do brania większej odpowiedzialności za własne życie.Z jego pomocą mamy możliwość zrealizować nasz potencjał jakoprawdziwie twórcze istoty. Uriel pomaga nam odnaleźć naszewewnętrzne światło i promieniować jak słońce, kiedy wyrażamypełnię miłości i wewnętrznego piękna
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!