cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

archaniołowie

2012-02-06 15:50:39, komentarzy: 0

Przede mną Rafael,

za mną Gabriel,

pomojej prawej Michał,

pomojej lewej Uriel,

nade mną Jofiel,

pode mną Zadkiel,

pośrodku Chamuel,

Chronione i ukryte w boskim bycie,

pośrodkusześcioramiennej gwiazdy,

oochronnej kuli

błyszczy i pormieniuje "JESTEM, który JESTEM

 

 

 

ArchaniołMichał

Jegoimię oznacza "Któż jak Bóg" i jest symbolemdoskonałości. Jest aniołem najwyższej rangi zwany KsięciemŚwiatła. To pomocnik i prawa ręka Boga. Stłumił bunt Szatana iwypędził go z Nieba. Jest archaniołem Ery Wodnika. Jego zadaniemjest wyprowadzanie ludzi ze świata materii i prowadzenie ku duchowejnaturze. Potrafi przecinać złudzenia, prawdę wyciaga na światłodzienne i chroni źródło boskości w człowieku. Jest proszony opomoc podczas egzorcyzmów. Służą mu legiony aniołów wyzwolenia,boskiej woli, władzy, boskiej świadomości, pilnowania istrzeżenia. Przywołuje się go na pomoc w trudnych sytuacjachżyciowych, ale trzeba mieć to na względzie, że Archanioł Michałzrzuci zasłonę kłamstwa i trzeba będzie się zmierzyć ze swojąpodświadomością. Jego święto przypada na 29 września

 

 

 

ArchaniołGabriel

Jegoimię oznacza "Siła twórcza Boga". Gabriel towarzyszywszelkim przemianom, narodzinom i początkom. Podlega mu królestwoaniołów przypodrządkowane Księżycowi. To królestwo światła imroku, nieustających przemian i odnowy. Zwykle obwieszcza nowe epokii nadejście nowego ducha czasu. Obwieścił nadejście Mesjasza,narodziny Jana Chrzciciela, narodzenie Jezusa, podyktował MahometowiKoran.To Archanioł nieustannego rozwoju i ewolucji. Służyrozwojowi człowieka, a swoje zastępy kieruje ku przesyłaniuboskich ideałów harmonii i piękna. Podlegają mu anioły piękna,harmonii, rytmu, równowagi, śmierci i inspiracji. Przywołujemy gowówczas, gdy chcemy, by nasze życie nabrało innego tempa, wprzypadku impasu i braku postępu.

 

 

 

 

ArchaniołRafael

Jegoimię oznacza "Bóg leczy". Jest zwierzchnikiem królestwaarchaniołów. Przesyła energię uzdrawiania poprzez światło Boga.To najbardziej słoneczny i przyjacielski archanioł.Rafaelinspirował i prowadził wielu wtajemniczonych wskazując im drogędo światłości. Przez niego zostały przekazane szmaragdowe tabliceHermesa Trismegistona, które stanowią bazę wszystkich sposobówleczenia na wszystkich płaszczyznach bytu. Rafael jest światłemuzdrowienia, błogosławieństwa i wtajemniczenia. jego zastępyskładają się z aniołów leczenia, chirurgii, radości, odwagi,wtajemniczenia, nauki i regeneracji. Przywołuje się go w celachuzdrawiających duszę, ciało, oraz uzdrowienia wszelkich relacjimiędzyludzkich

 

 

 

 

ArchaniołUriel

Jegoimię oznacza "Światło Boga". Włada królestwem władzyi siły przyporządkowanemu Marsowi. Uriel jest także władcąświata Podziemi, podczas Sądu Ostatecznego otworzy jego bramy iwszystkich grzeszników doprowadzi przed oblicze Boga. Stoi zpłomiennym mieczem u bram Raju i sprawdza czystość dusz. Jestodpowiedzialny za niebiańskie światła, błyskawice, i strach.Światło Uriela napędza nas do działania, często poddajerozmaitym próbom, by zachować równowagę pomiędzy czystością aczynom szkodzącym samemu sobie i Ziemi. Kontroluje, by poznawanoczłowieka po czynach, a nie tylko po słowach. Do jego zastępównależą anioły pokory, pokoju, siły i energii, porozumienia ipanowania. Uriela przywołuje się w chwilach zwątpienia, słabości,problemów materialnych oraz rozrachunków karmicznych. Pomaga wyjśćz nawet napoważniejszych problemów, ale wymaga później czystościi prawdy.

 

 

 

 

ArchaniołChamuel

Jegoimię to "Siła Bożego Serca". Dowodzi królestwemmiłości, któremu przyporządkowana jest Wenus, w której panujesiła Chrystusowego światła. Chamuel przesyła boską ibezwarunkową miłość, aktywuje siły serca i haromonizujematerialną sferę życia. Jego zadaniem jest niesienie pokoju,miłosierdzia, dobroczynności i zrozumienia. Do jego zastępównależą anioły miłości, wzajemnego przyciągania, zaufania imiłosierdzia. Chamuela przywołuje się w chwilach gdy brakujemiłości, pomaga odnależć "drugą połówkę", wistniejących związkach aktywuje wzajemne uczucia, pomaga wdziałalności charytatywnej i odczuwaniu bezwarunkowej miłości.Należy zwrócić uwagę na to, że jeśli istnieją tzw. toksycznezwiązki Chamuel nie pomoże w takich sytuacjach, raczej umożliwizrozumienie rozerwania tych więzi by otworzyć się na nowe relacj

 

 

 

 

ArchaniołJofiel

Jegoimię zonacza "Mądrość Boga", włada królestwemJowisza, któremu przyporządkowane jest miłosierdzie i łaska.Jofiel potrafi natchnąć boskim światłem mądrości, które wcodziennym życiu może być nazwane darem losu, szczęśliwym trafemczy uśmiechem losu. pomaga zrozumieć nasze życie w sensienadrzędnego doświadczania wielu zdarzeń. Inspiruje do nauki ikształtowania samego siebie. Potrafi nieraz wystawić kogoś napróbę, by człowiek zrozumiał swoją egzystencję według planuboskiego. Do jego zastępów należą anioły wiedzy, nauki,objawienia, prawdy, oświecenia, pokoju i zachwytu. Jofielaprzywołuje się w chwilach trudnych egzaminów życiowych, podczasprocesu kształcenia, w celu pokazania swojej ścieżki życia

 

 

 

 

ArchaniołZadkiel

Jegoimię oznacza "Boży Sędzia". Jest zwierzchnikiemkrólestwa Saturna gdzie strzeżone są kosmiczne i uniwersalneprawa, sprawdza się ich przestrzegania oraz udostępnia ichzawartość. Stąd pochodza ludzkie losy, które są zapisane w dwóchczęściach. Pierwsza to "zamknięta nić losu", w którejsą zawarte wydarzenia czy też spotkania zgodne z boskimprawem sprzawiedliwości oraz przyczyny i skutku. Jest to tzw.wyznaczona przez Boga misja do spełnienia zwana Przeznaczeniem.Druga to "otwarta nić losu", która leży w rękachczłowieka według jego własnej woli. Jeśli człowiek idzie przezżycie zgodnie z prawami boskimi, doświadcza łaski, wtedyPrzeznaczenie jest dla niego sprawą prostą i działa na jegokorzyść. W przeciwnym wypadku może doświadczać wielu życiowychprób, by zrozumieć wreszcie popełnione błędy i nawrócić sięna Boską wolę i światło. Jaką drogą pójdzie decyduje on samkierując się wolną wolą. Zadkiel daje siłę i inspirację bydoskonalić swój los. Jeśli człowiek jie pracuje nad sobąPrzeznaczenie bywa dla niego nieubłagane. Często są dawane kolejneszanse, by wyjść z serii popełnianych błędów,a le wiele zależyod tego, czy dana osoba potrafi to zrozumieć. Zadaniem Zadkiela jestwtedy przesłanie światła wybaczenia, zbawienia, transformacji iprzemiany. Do jego legionów należą anioły wybaczenia,oczyszczenia, losu, wiedzy, tajemnic mistycznych i przemiany.Zadkiela wzywamy w celu transformacji życia, zrozumienia swojejścieżki , wskazania właściwej drogi, w celu pogłębianiarozwoju duchowego i odkrywania tajemnic boskich

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!