cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Archanioła Tzaphkiel

2012-02-06 14:51:10, komentarzy: 0

Archanioła Tzaphkiel

 
Archanioł Tzaphkiel reprezentuje trzecią Sefirę Binah, która oznacza „Bóg pa­trzy". Jest odblaskiem boskiej sprawiedliwości i przedwieczną mądrością Boga. 
Archanioł Tzaphkiel rozwija myśl Boga, gdyż „mądry" oznacza „sprawiedliwy".
Z Niego wyłoniły się dwa światy: górny i dolny, gdzie prawdziwie sprawiedliwy jest ten, kto odróżnia dobro od zła. Mądrość zawarta w duchowych wibracjach po­zwala umiejętnie dysponować sercem i rozumem. Kierując się uczuciami, szerzej otwieramy swoje serce i rozum, umożliwiając umysłowi poznanie pewnych prawd. Jednak słusznie mówi się, że rozum uczciwego człowieka mieści się w jego sercu.

Sprawiedliwy to ten, który dobro i zło waży na jednej szali, badając przyczynę i skutek. Znaleźć może usprawiedliwienie źle postępujący, ponieważ z góry nałożo­ny nacisk usprawiedliwia go. Równie dobrze nadmierna tolerancja nie znajduje po­klasku w nadużywaniu dobroci.
Mądrość jest cierpliwa, ale i sprawiedliwa. Mówi o tym nawet stare porzekadło, iż Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy. 
W kosmicznym świecie również musi istnieć równowaga. Słońce oświetla jedną część Ziemi, podczas gdy po drugiej jej stronie panuje noc. Tam, gdzie teraz jest ciemność, niebawem wzejdzie słońce, a jej miejsce zajmie półkula do tej pory oświe­tlana. W mikro i makrokosmosie Bóg sprawiedliwie obdzielił również świat roślin. Każda gałązka, czy łodyga zawiera zarówno po prawej jak i po lewej stronie taką sa­mą ilość liści zdobiących kwiat.
W symetrycznym układzie znajdują się też kończyny górne i dolne. Posiada­my parę uszu, oczu i otworów w nosie. Biegunowość określająca górę i dół (pół­noc i południe), znajduje swój wyraz w przyjmowaniu pokarmów górą, a wyda­laniu ich dołem.
Archanioł Tzaphkiel ma więc wpływ na wszelki kształt, formę i budowę, z zacho­waniem całkowitej równowagi dla świata długiego i krótkiego, górnego i dolnego, cielesnego i duchowego, zmysłowego i boskiego.
W modlitwach do Archanioła Tzaphkiela prosimy o to, aby nasze sądy i wybór były roztropne. O uwolnienie się od czynników zbyt subiektywnych, jakimi są upodobania, korzyści, antypatie lub sympatie. 
Modlitwa do Archanioła Tzaphkiela

„Świfty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów. Pełne są Niebiosa i ziemia Chwały Twojej. Ho­sanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie. Hosanna na wysokości."
Niech będzie uwielbiony Pan Zastępów, Bóg Miłości, Pan Łaskawy i Sprawiedliwy.
Niech będą błogosławione Zastępy Tronów i wszystkie Zastępy Aniołów, które l >n napełnił bojaźnią bożą.
Niech będzie pozdrowiony Święty Archanioł Tzaphkiel widzący oczami mądrego Boga.
Ja.............wzywam Cię Archaniele Tzaphkielu, przez święte imię JAHWE, przybądź
do mnie i udziel mi swojej pomocy. Proszę Cię, chroń mnie od fałszywych pomówień i niesłusznych oskarżeń. Ocal moje dobre imię od tych, co bezmyślnie posługują się tymi ocenami i wydają niesprawiedliwe wyroki.
Napełnij  mnie przedwieczną mądrością, abym mógł zmierzyć jedną miarą dobro i zło. Niech miłość i przebaczenie stoją zawsze przede mną jak pochodnia świecąca.
Spraw, abym znalazł również przebaczenie w boskich wyrokach moich uczynków, i niech moi winowajcy nie znajdują już we mnie gniewu.
Proszę, obdarz mnie mądrością, miłością i umiejętnością, abym swoim życiem mógł podobać się Bogu.
Niech Pan otworzy Niebiosa, a nade mną wzejdzie słońce sprawiedliwości. Amen

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!