cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Archanioł Samael

2012-02-06 14:49:05, komentarzy: 0

Archanioł Samael

 

Archanioł Samael przewodniczy piąte Sefirze Geburah, gdzie dominuje surowość i zło. Nazwany wyższą trucizną, wykonuje sprawiedliwe wyroki, kiedy cierpliwość Boga skończyła się. Bardzo często Archanioł Samael utożsamiany jest z szatanem, za.którego namową Ewa zerwała jabłko z zakazanego drzewa. Za karę miał zostać strącony. Pociągnął on wtedy za sobą całe legiony upadłych aniołów, które nie chciały się kłaniać i służyć Adamowi.
Należy zaznaczyć, że zarówno w Biblii, jak i w Apokryfach Starego Testamentu podczas kuszenia Ewy mowa jest o samym tylko szatanie, a imię Samael nie poja­wia się w ogóle.
Niemniej jednak w Kabale żydowskiej Samael figuruje jako Archanioł wykonu­jący plany Boga. 

Występuje jako oskarżyciel nie mający litości. Kielich gniewu wy­lewa się, gdyż przebrała się miarka. Przewodniczy On gwałtowności i wszystkim destrukcyjnym siłom. Jego gniew objawia się poprzez wojny trzęsienia ziemi, taj­funy, powodzie, pożary oraz wszelkie kataklizmy. Wtenczas cztery żywioły (ogień, woda, powietrze, ziemia) spotęgowane w swojej sile dokonują straszliwych znisz­czeń.
Jest aniołem pustyni i skorpionów, którym posyła się kozła ofiarnego, naładowa­nego grzechami narodu. W świecie zwierzęcych świętości występuje pod postacią bazyliszków albo latających smoków, węży lub innych gadów. Jest wykonawcą bo­skich kar i bożej sprawiedliwości, lecz w efekcie zawsze następuje oczyszczenie i szansa na zbudowanie nowego ładu i czystego ducha. Jak wspomnieliśmy w jego władaniu znajdują się cztery żywioły.
I tak pierwszy żywioł - ogień - spala, a jego wysoka temperatura niszczy, a zatem oczyszcza.
Woda - obmywa i również czyni czystym.
Powietrze - podmuchem wiatru i huraganów oczyszcza zagęszczoną atmosferę.
Ziemia - wyjałowiona i skażona złem musi ulec gwałtownym przemianom, aby odnowiona mogła rodzić dobre owoce.
Wszystko ma swoje przeznaczenie. Wrzód, który zaatakował organizm musi być usunięty. Operacja jest konieczna, jednak wiąże się z nią ból i cierpienie. Dobrze jest czasem cierpliwie znieść udrękę, ponieważ rana zagoi się, a wrzód nie będzie atakował innych komórek.
Jako piąta Sefira na Drzewie Życia, Samael ma związek z pięcioma zmysłami (wzrok, słuch, dotyk, węch i smak), za pomocą których przejawiają się złe skłonno­ści człowieka.
Nie przypadkowo również piąte przykazanie Boga mówi i przestrzega przed zabi­janiem.
Istniejące siły zła w osobie Archanioła Samaela uniemożliwiły wprawdzie zakwa­lifikowanie go do grona Archaniołów uosabiających miłość i dobroć, lecz nie wyklu­czyły z listy tych, którzy posiadają anielskie moce.
Anioły skażone niedoskonałością zasiadają na firmamencie, gdzie rozciąga się sfe­ra działań Samaela.


Dlatego też bardziej nakłaniałbym do modlitw skierowanych do Archanioła Tzadkiela, w których będziemy prosić o rozwój ducha i umysłu, jaki Archanioła  Michaela o osłonę przed wszelkimi siłami zła (patrz ósmy Archanioł).

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!