cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Archanioł Raziel

2012-02-06 14:52:09, komentarzy: 0

Archanioł Raziel

 

Archanioł Raziel kieruje duchową intuicją. Przekazuje myśl za pomocą wszyst­kich trzech poziomów: podświadomości, świadomości i nadświadomości. 
Reprezentuje myśl Boga, lecz nie objawia wszystkich Je­go tajemnic. Zapieczętowane od prapoczątku będą one stopniowo odsłaniane, gdyż w odwiecznym planie Boga ograniczeni jesteśmy czasem. W odpowiedniej porze i stosownym momencie poznamy i odkryjemy niektóre tajemnice. Teraz jeszcze za­mknięty jest przed nami ich świat, gdyż człowiek będąc nieprzygotowanym, a po­znając nieznane mu jeszcze prawa i siły, dokonałby samozniszczenia. Wiedzieć - znaczy umieć.

W boskim zamyśle Stwórcy umiejętność rozporządzania środkami i zasobami rozłożona została na poszczególne etapy.
Archanioł Raziel był tym, który w pierwotnych czasach zstąpił na ziemię i obja­wił ludziom tajemnicę pisma. Pismo Aniołów zachowane jest do dziś i znajduje się w dawnych manuskryptach.
Archanioła Raziela można prosić o wszystko co ma związek z nauką, wiedzą i mą­drością. 
Ale nie chodzi tu tylko o świat intelektu. Każdemu z nas potrzebna jest mądrość życiowa i umiejętność rozpoznawania, dobra i zła. Podejmowanie mądrych decyzji w życiu jest wielkim darem, który nie każdy posiada.
.Na planie fizycznym nic nie dzieje się przypadkowo. Duchowe prawa mają ścisły związek ze światem fizycznym, ten zaś kształtuje świadomość człowieka i wywiera wpływ na jego plan mentalny.
 Archanioł Raziel patronuje odkrywcom różnych dziedzin nauki,
wspomaga uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i noblistów. Pomaga odnaleźć się  w depresjach, utratach pamięci i chorobach psychicznych. 
Jest przychylny astrologom i astronomom.


Modlitwa do Archanioła Raziela
„Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów. Pełne są Niebiosa i ziemia Chwały Twojej.   . Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie. Hosanna na wysokości."
Niech będzie uwielbiony Pan Zastępów, Bóg Miłości i Światła, który wypowie­dział dla ziemi pierwsze słowa: „Niech się stanie Światłość".
Niech będą uwielbione Cheruby anielskie i wszystkie Zastępy Aniołów Pana, któ­rych On napełnił wiedzą i mądrością.
Niech będzie pozdrowiony Święty Archanioł Raziel niosący światło nauki i wiedzy.


Ja /tu wstaw swoje imię/ wzywam Cię Archaniele Razielu przez święte imię JAHWE, który w Tobie objawił swoją stwórczą moc, abyś udzielił mi światła, mądrości i rozumu. Zechciej proszę, przeniknąć mnie blaskiem Twojego intelektu i oświecić mój umysł. Niech otworzą się uśpione talenty i zabłyśnie złota myśl.
Naucz mnie Archaniele Razielu dostrzegać granice pomiędzy dobrem i złem i ni­gdy ich nie przekraczać.
Niech umysł i dusza połączą się w jedno zgodne serce i nigdy nie zakłóci się ich równowaga.  
Proszę Cię, abyś oświecał mnie nieustannie i wyprowadzał z ciemnych zaułków życia.
Bądź źródłem mądrości i wiedzy, roztropności i umiejętności. Bądź olśnieniem w ciemności i prawdą w niewiedzy.
Niech wszechogarniająca światłość wynurzy się ze swego źródła, jakim jest Bóg. On jest Miłością i z niej wyszło wszelkie światło.
Niech będzie uwielbione święte imię Jego i wszystkie dzieła, które stworzył. Amen

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!