cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Archanioł Metatron

2012-02-10 17:24:48, komentarzy: 0

Archanioł Metatron

Kiedyś był człowiekiem, został wprowadzony do nieba, gdzie stał się Archaniołem. Jako człowiek był znany jako Enoch. Zajmuje koronę kabalistycznego Drzewa Życia. Pośredniczy pomiędzy Niebem a Ziemią. Według niektórych źródeł, to właśnie o Metatronie mowa w Księdze Wyjścia (23, 20-21):
"Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. ... imię moje jest w nim".
Metatron jest Aniołem stojącym najbliżej Boga. Jest Aniołem najwyższej rangi. Jest Kanclerzem Niebios i wodzem Aniołów.
Metatron jest pierwszym Aniołem Śmierci. Każdego dnia poznaje listę osób, których dusze tego dnia zostaną przeniesione do nieba. Polecenia te Metatron przekazuje następnie swoim podwładnym, Gabrielowi i Samaelowi. 
Jest Archaniołem Czasu i Przestrzeni. Codziennie zapisuje ludzkie czyny i myśli w Księdze Życia. Może anulować zapisane przewinienia ludzkie, jeśli człowiek zawróci ze złej drogi i poprosi Archanioła Metatrona o pomoc. Jeśli człowiek okaże skruchę, Anioł zawsze wskaże dobrą drogę i sposób wyjścia z impasu, wprowadzi w życie każdego z nas harmonię i pomoże naprawić zło. 

Nauczy proszącego o pomoc, jak dokonywać dobrych wyborów. Metatron podpowie w jaki sposób osiągnąć szczęście tu na ziemi, żyć w miłości i harmonii. Szczerze poproszony o pomoc, zawsze zjawia się i chętnie pomaga. Jeśli masz jakiś problem, z którym nie możesz sobie poradzić i nie wiesz, do którego Anioła możesz zwrócić się o pomoc, poproś wtedy Archanioła Metatrona. Metatron wyznaczy odpowiedniego Anioła, by przyszedł Ci z pomocą.
W wezwaniach i modlitwach do Archanioła Metatrona można prosić o wszystko, co ma związek z planem duchowym, fizycznym i materialnym. 
Poproszony o pomoc, daje siłę i motywację do rzucenia szkodliwego nałogu, do stworzenia dobrych relacji w rodzinie lub w pracy. Pomaga przy odchudzaniu i przy wysiłkach zbłąkanego człowieka, który chce wrócić na dobrą drogę i żyć godnie.Metatron uczy każdego z nas, jak wykorzystać dary losu i realizować plany karmiczne.

Metatron - Mały JAHWE jest więc w posiadaniu tak zwanego „rogu obfitości", z którego wysypują się wszystkie doskonałości i bogactwa. W świecie mineralnym jego metalem jest złoto oraz nieznane jeszcze, a ukryte skarby ziemi.


Modlitwa do Archanioła Metatrona


„Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów. Pełne są Niebiosa i ziemia Chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie. Hosanna na wysokości."
Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który powołał z Ziemi człowieka, wywyż­szył go pośród wszystkich Anielskich Zastępów i nadał mu imię Metatron.
Niech będą błogosławione wszystkie Anioły stojące przed Tronem Pana.
Niech będzie błogosławiony Święty Archanioł Metatron jako Korona Nieba utwierdzona na jego szczycie.
Ja...........wzywam Cię Archaniele Metatronie przez święte imię JAHWE oraz przez
Potęgę Niebios, abyś zstąpił do mnie i przekazał mi bezcenny dar, jakim jest praw­da i miłość. Niech obfitość Twoich łask napełni życie moje i tych, co wędrują ziem­skimi drogami.
Ty, odziany w Potęgę i Majestat Boga, ześlij na mnie Potęgę Jego Opatrzności i po­staw mnie przy boku swoim, aby liczne skrzydła, które posiadasz osłoniły mnie przed każdym niebezpieczeństwem.
Oddaję się Tobie w całkowite rozporządzanie moim życiem, gdyż ufam, że blask Twojej korony ześle na mnie zbawienne światło.
Proszę Cię, Archaniele Metatronie, usłuchaj głosu mego i zanieś moje modlitwy przed Tron Stwórcy. Wstaw się za mną w mojej sprawie, gdyż proszę Cię również o.............................
Niech czuwa nade mną nieustannie mój Anioł Stróż, a Ty wspieraj go swoją Siłą. Pragnę kochać go całym sercem i duszą, a w codziennych troskach i rado­ściach ufnie pokładać w nim nadzieję.
Bądź źródłem uniwersalnej energii, równowagi i harmonii. Bądź pragnieniem w mym sercu do ciągłego wznoszenia się na wyżyny Niebios.
Niech uwielbi Cię świat cały i wszystko, co w nim żyje. A Pan, Stwórca Wszech­mocy odbiera należne Mu dziękczynienie za wszystkie dzieła, które stworzył.
Amen
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!