cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Archaii.

2012-02-06 15:52:15, komentarzy: 0

 

 

Niekażdy wie, że:
Archanioły mają swoje żeńskie uzupełnienienazywane Archaii
.

Są to duchy osobowości i czasu,przyporządkowane planecie Wenus. Reprezentują miłość i harmonię.
Podobnie jak Archanioły transformują boskie Światło
iprzesyłają je w postaci odpowiedniej dla ludzkości.Najbardziejznanych jest 7 Archaii, które współpracują z Archaniołami tzw.Wspaniałej Siódemki. Łączą się one z nimi w przyjmowaniuokreślonego promieniowania i dostosowaniu go tak, aby człowiek mógłje zrozumieć i wykorzystać dla swojego dobra i dobra całejludzkości.

Zabarwiająone działania Archaniołów łagodnym kobiecym aspektem, potęgującmiłość i harmonię.

Archaii:

ArchaiiWiary (Lady Faith)...

Afirmacja:

Archaniele Michale i Wiaro, pomóżciemi (3 x).

...współpracujez Archaniołem Michałem.
Ukierunkowujeczłowieka na jego wnętrze, uczy zaufania do tego, co on intuicyjnieprzeczuwa, sprowadza wizje, sny. Pokazuje mu bogactwo świataduchowego, nakłaniając do wiary we własne uczucia i to, coprzychodzi w ciszy medytacji.

Promieniują szafirowo - niebieskim światłem. ArchaniołMichał trzyma niebieski miecz prawdy, którym odcina odnegatywnych sił i okrywa swoim niebieskim płaszczem. Asystuje wrozwoju i wzmacnia piątą czakrę gardła. Pomaga wznosić sięwyżej we wszystkich promieniach niebieskich.
Te promieniezapewniają nam fizyczną i duchową ochronę, pomagają wsamowyrażaniu się. Wzmacniają wiarę i świętość na BoskimPlanie.


Vishuddha


ArchaniołMichał i Wiara zamieszkują w eterycznej siedzibie nad jezioremLouise (emeraldowe jezioro)w Banff w Kanadzie. Archanioł Michałopiekuje się wojskiem i policją.

ArchaiiWytrwałości (Krystyna)...

Afirmacja:

ArchanieleJofielu i Krystyno,
rozpalcie oświecający płomień wemnie.

...współpracujez Archaniołem Jofielem.
Uczą oniczłowieka mądrości i nakłaniają do słuchania głosu własnegoserca, do szukania odpowiedzi na wszystkie pytania we własnymwnętrzu. Przekazują boska prawdę, pomagają wcielić ją w życie.

Niosą mądrość, oświecenie, uczą nas i wynoszą na wysokipoziom jaki jest tylko możliwy. Inspirują nas ludzi abyśmymieli mądrość i otwartość umysłów.
Krystyna trzymapromienie Świadomości Chrystusa, dodaje ludziom mądrości,zrozumienia, inspiracji, wiedzy Boskiej, pomaga we wszystkim, coma związek z aktywnością siódmej czakry.
Oboje, Jofiel iKrystyna pomagają niewierzącym w osiągnięciu poziomuspirytualnego.Uczniom w czasie egzaminu.


Sahasrara


Icheteryczna siedziba znajduje się nad południowym Wielkim MuremChińskim. Archaniel Jofiel jest protektorem nauczycieli,ambasadorów, artystów. Przynosi rozwiązania w trudnych sytuacjach.

ArchaiiDobroczynności, Miłosierdzia
(Lady Charity)...

Afirmacja:

Archaniele Chamuelu iDobroczynność,
Pozwólcie przeniknąć Boskiej Miłoścido mojego serca
- teraz!

...współpracujez Archaniołem Chamuelem.
Sprawia,że na świat dociera energia bezwarunkowej miłości, poświęcenia,wdzięczności. Pomaga ludziom rozwijać w sobie troskę,współczucie, chęć niesienia pomocy.


Aniołowie świecący różowymi promieniami. Trzymająróżowe promienie Boskiej Miłości. Archanioł Chamuel inaczej"Fruwająca Boska czysta miłość" był obecny ipomagał Jezusowi w Getsemani.
Oboje Chamuel i Dobroczynnośćpomagają w otwieraniu czakry serca. Są potężnymi emisariuszamiświętości i wielkiej miłości, kreują piękno. Leczą rany postracie bliskich.


Anahata


Ichsiedziba eteryczna znajduje się n nad St. Louis, Missouri, USA.Oboje Chamuel i Dobroczynność są opiekunami filozofów, muzyków iwszystkich niosących pokój.

ArchaiiNadziei (Lady Hope)...

Afirmacja:

W Imię Archanioła Gabriela iNadziei,
Jam Jest świętością Boga.

...współpracujez ArchaniołemGabrielem.
Podobnie jak On jest posłańcem dobrychwieści. Pobudza do zmiany na lepsze. Uczy ludzi wiary w nadejściedobra. Pozwala im cieszyć się nadzieją pozytywnych transformacji wżyciu całej ludzkości.
Gabriel, "Człowiek Boga"trzyma białe światło w czystości. Pomaga wznosić się na wyższypoziom z promieniami białymi - czystości, porządku, nadzieji,zadowolenia, dyscypliny. Otwiera czakry korzenia i sakralną nazrozumienie, sympatię, oczyszcza negatywne emocje, utwierdzawierzenia, budzi spirytualnie. Jego bliźniacza para NADZIEJA, niesieradość, wspaniałość, pomaga człowiekowi osiągnąć następnystopień w jego życiowej misji. Emanują białym światłem. Obojepomagają w podnoszeniu się i stabilizacji energii kundalini.


Muladhara


Svadhisthana


Ich eteryczna siedziba znajduje się pom pomiędzy Sacramento iMount Szasta w Kaliforni, USA. Archanioł Gabriel i Nadzieja opiekująsię naukowcami, biochemikami, astronomami.

ArchaiiUfności (Maryja)...

Afirmacja:

Archaniele Rafaelu i Maryjo, proszę Was ołaski dla wszystkich potrzebujących aby byłi uzdrowieni zich chorób i problemów zgodnie z Wolą Boga.

..współpracujez Archaniołem Rafaelem.
Rafael jestArchaniołem uzdrowienia, Archaii niesie ludziom pociechę w trudnychchwilach życia oraz błogosławieństwo. Jest jedną znajmocniejszych kobiecych sił anielskich.

Niosą ludzkości balans, uzdrowienie. Wysyłają emeraldowepromienie. Archanioł Rafael pomaga uzdrowicielom w uzdrawianiu,niesie prawdę, sprawiedliwość, rzeczywiste spojrzenie iuchwycenie sensu życia.
Maria pomaga otwierać czakrę szóstą- 3-cie oko, wznosi człowieka na wyższy poziom duchowy -wszystkowiedzący, prawdy, uzdrawiania, naukowy, trzymaniepokalane poczęcie swoje własne i innych. Pomaga i inspiruje wleczeniu muzyką, uzdrawia choroby.


Adjna


Ichsiedziba eteryczna znajduje się w Fatimie, Portugalia. Opiekująsię lekarzami, chirurgami, matematykami, chemikami, elektrykami,inżynierami, naukowcami.

ArchaiiŁaski (Aurora, Dona Grazia)...

Afirmacja:

W Imię ArchaniołaUriela i Aurory, pokój niech będzie z nami.
Ja wiem JamJest z Bogiem.

...współpracujez Archaniołem Urieleman.
Uczyodwagi i pokory. Pokazuje, że najpiękniejszą rzeczą jestzachowanie w swoim sercu sprawiedliwości, miłości i radości bezwzględu na otaczająca rzeczywistość. Skłania człowieka dorozumienia, że miłość jest w nim samym zawsze i na zawsze.

Aniołowie świecący światłem fioletowo - złotym. Ichzłoto-fioletowe płomienie są powielone kolorem rubinowym, cookreśla Boską Miłość. Potężne energie pozwalające osiągnąćŚwiadomość Chrystusa. Niosą mądrość i pokój, usuwająkonflikty, wnoszą spokój, braterską miłość, Otwierajączakrę splotu słonecznego.


Manipura

Icheteryczna siedziba znajduje się nad Morskim Okiem w Polsce.Opiekunowie misjonarzy, duchownych, ministrów, healerów, prawników,rolników.

ArchaiiPrzemiany (Lady Amethyst)...

Afirmacja:

Jam Jest bytem fioletu płomienia,
JamJest czystością Boskiego marzenia.

...współpracujez Archaniołem Zadkielem.
Promieniowanie, które dopasowują do ludzkiej percepcji uczyzrozumienia wyższych światów oraz wglądu w najwyższą prawdę,również w prawo przyczyny i skutku. Archaii pomaga rozwinąć cnotywybaczenia, łaski, współczucia, miłosierdzia.

Promieniują fioletowym światłem. Niosą promienietransmutacyjne i oczyszczające, miłosierdzie, radość.Transmutują niższe energie i pomagają ludziom znaleźć drogędo wybaczania, dyplomacji, tolerancji. Opiekują się wszystkimiczakrami w ciele człowieka.
Lady Amethyst pomaga wznieśćsię na wyższy poziom czakry duszy. Niesie promienie wolności,sprawiedliwości, wybaczania, alchemi ludzkiego ciała. Pomaga wtransmutacji i wyzwoleniu duszy. Używając fioletowych promienimogą wymazać przeszłe pamięci, podnieść radość duszy,nauczyć wybaczać.
Prosimy Archanioła Zadkiela i LadyAmethyst oczyścić przeszłe błędy i wnieść nowe ożywienieciała.


Icheteryczna siedziba znajduje się nad Kubą. Są opiekunamijasnowidzów, dyplomatów, mistyków, najwyższych duchownych.

Informacjezaczerpnięte z:
http://vismaya-maitreya.pl/
http://prosperita.terramail.pl/

Tabela:zebrane dane ad. 7 Promieni - Archaniołowie, Archaii

Archanioł

Promień Archanioła

Znaczenie Promienia

Kolor

Dzień

Czakra

Bliźniacza para (Archaii)

Archanioł Michał

1 Promień

Mocy i wiary, Boskiej Woli

Niebieski

Wtorek

5 - gardła

Archaii Wiara (Lady Faith)

Archanioł Jofiel

2 Promień

Mądrości i oświecenia

Żółty

Niedziela

7 - korony

Archaii Wytrwałości  (Lady Konstancia, Krystyna)

Archanioł Chamuel

3 Promień

Miłości, adoracji i wspaniałości

Różowy

Poniedziałek

4 - serca

Archaiii Dobroczynność, Miłosierdzie (Lady Charity)

Archanioł Gabriel

4 Promień

Płomień zmartwychwstania, oczyszczenia,harmonii, równowagi

Biały

Piątek

1-podstawy
2 -sakralna

Archaii Nadzieja (Lady Hope)

Archanioł Rafał

5 Promień

Prawdy, uzdrawiania, niepokalania

Zielony

Środa

6 -trzeciego oka

Archaii Ufności (Maria)

Archanioł Uriel

6 Promień

Pokoju, braterskiej miłości, odrodzenia, Sądu Bożego

Rubinoy i Złoty

Czwartek

3 - splotu słonecznego

Archaii Aurora (Archaii Łaski, Dona Grazia)

Archanioł Zadkiel

7 Promień

Wolności i miłosierdzia

Fioletowy

Sobota

wszystkie 7 głównych czakr

Archaii Św. Ametyst (Archaii Przemiany, Lady Amethyst)

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!