cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

ANIOŁSTRÓŻ

2012-02-10 17:39:58, komentarzy: 0

ANIOŁSTRÓŻ


Przyjętyw tradycji chrześcijańskiej zwrot na określenie duchaopiekuńczego, przydzielonego przez Boga w celu czuwania nadczłowiekiem od jego narodzin do śmierci.


ANIOŁOWIESTRÓŻOWIE
chóraniołów, do którego należą aniołowie służebni i opiekuńczy.

Wkabale mowa o czterech książętach tego chóru: Urielu, Rafale(Rafaelu), Gabrielu i Michale. Aniołami stróżami jest również 70aniołów narodów, z których każdy opiekuje sie jednym z państw.Pogląd taki prezentował św. Bazyli oraz inni ojcowie Kościoła.Wg Bubera aniołowie opiekuńczy narodów "są albo aniołami,albo demonami. W literaturze rabinackiej jednakże, stróżowienarodów byli początkowo aniołami, a dopiero po zstąpieniu naziemię zgrzeszyli, uczestnicząc w waśniach między narodami istali się demonami" (jedynym wyjątkiem był Michał, aniołopiekuńczy Izraela, którego nacjonalizm był usprawiedliwiony, jakoże izraelici byli narodem wybranym). Spośród 70 aniołówopiekuńczych z imienia znani są tylko aniołowie czterech narodów.- Dubiel - Persji; - Samael - Rzymu (Edomu); - Duma i lub Szemhazaj -Egiptu; - Michał - Izraela. - anioł stróż Barcelony - nie znany zimienia anioł, który nawiedził św. Wincentego Fereriusza. Aniołten, jak się zdaje, nie bronił miasta, gdyż często padało onołupem najeźdźców. Mimo to w Barcelonie znajduje się jego pomnik- anioł stróż Francji - Hakamiasz - anioł stróż nieba i ziemi -w tradycji Islamu anioł stróż nieba i ziemi zamieszkuje szóste zsiedmiu niebios. Nie jest znane imię tego anioła; legendaprzekazuje jedynie, że jest on "cały z ognia i śniegu. -anioł stróż (planety) Ziemi - wg św. Ireneusza, Atenagorasa zAten i Metodego z Olimpu pierwotnie (tj. przed upadkiem) był nimSzatan. Zgodnie z tradycją każdemu z ludzi w chwili narodzin Bógprzydziela jednego lub więcej aniołów stróżów. Wg Talmudukażdemu Żydowi w ciągu życia towarzyszy jedenaście tysięcyaniołów stróżów; ponadto "każde źdźbło trawy ma swegoanioła, który mówi mu: rośnij". 0 tym, że każde dziecko maswojego opiekuńczego ducha, dowiadujemy się z Ewangelii wg św.Mateusza 18, 10, kiedy to Jezus przestrzega swoich uczniów, aby niegardzili żadnym z tych małych, albowiem mają one swoich "aniołóww niebie". [Święty Bazyli, komentując ten fragment Ewangelii,pisał, że przy boku każdego z wiernych stoi anioł, jakowychowawca i pasterz, kierujący jego życiem. Wg Charlesanajwcześniejsza wzmianka o aniołach stróżach w księgachniekanonicznych znajduje się w Księdze Jubileuszów 35,17. Innymwczesnym źródłem, które wspomina o tych aniołach jest KsięgaStarożytności Biblijnych Pseudo-Filona, pochodząca z 1 w. Wrelacji Athanasiusa Kirchera z jego podróży międzyplanetarnejczytamy, że wszelacy aniołowie stróżowie zamieszkują "wybrzeżaelizejskie jowisza- aniołowie stróżowie Adama i Ewy - wgapokryficznego Życia Adama i Ewy, pierwsi rodzice mieli dwóchaniołów stróżów. Wg Ginzberga obaj należeli do chóru cnót.

ANIOŁY SŁUŻEBNE


wopinii niektórych tałmudystów aniołowie służebni tworząnajwyższy chór hierarchii niebiańskiej, "zastępy Pana".Zdaniem innych, aniołowie służebni są jednym z pośledniejszychchórów, a zarazem najliczniejszym. W Talmudzie Sanhedryn czytamy oaniołach służebnych, którzy w czasie, kiedy pierwsi rodziceprzebywali w Edenie, piekli mięso i chłodzili wino dla Adama. WJalkut Reubeni oraz w apokryficznymŻyciu Adama i Ewy trzej aniołowie usługujący Adamowi to Ebel,Anusz i Szetel. W Testamencie Neftalego czytamy, że Bóg posłał znajwyższego nieba na ziemie 70 aniołów służebnych [z Michałemna czele], aby uczyli języków 70 dzieci, które spłodził Noe. Zkolei z Talmudu dowiadujemy się, że zastęp aniołów służebnychoddaje chwałę Bogu tylko jeden raz. On zaś co dzień stwarzakolejny zastęp, który śpiewa przed nim, a następnie ginie. Wgrabiego Akiby aniołowie służebni są jako "ptactwoniebiańskie"Wg Zoharu aniołowie ci mają po trzy paryskrzydeł.

CO NASZ ANIOŁ ROBI DLA NAS ?


Aniołpragnie dzielić się z nami swą radością, szczęściem, miłością,szepce nam do ucha dobre rady, pełne miłości i mądrości. Aniołnie potrafi ingerować w naszą wolną wolę, lecz działa w sferzenaszych wspomnień, przypominając nam wyraźnie o czymś, copowinniśmy zrobić lub też ostrzegając przed czymś. Życzliwiewpływa na naszą wyobraźnię i motywy postępowania, przekonującnas, namawiając do zwalczania naszej słabości oraz złychskłonności. To on natchnie nas czasami wspaniałymi ideałami izachęca do nowego, większego wysiłku. Złości się, gdy źlepostępujemy. Anioł jest zawsze czujny i gotowy do obrony przeddemonami. Anioły udzielają nam pomocy w najważniejszych chwilachżycia. Ogromna większość mężczyzn i kobiet jest powołana dostanu małżeńskiego. Nie ma dla nich nic ważniejszego niż udanemałżeństwo; nic innego nie rujnuje i nie rozbija ich życia tak,jak nieszczęśliwy związek małżeński. W tym wypadku aniołjeszcze bardziej niż rodzice stara się o zapewnienie tej wielkiejłaski. Anioły przychodzą po to, byśmy mogli uciec z tych piekiełi uwolnić się od naszych wyjących demonów. Anioły przychodząpowiedzieć nam, że jesteśmy wolni, że nie powinniśmy żyć wstrachu i nienawiści.

Kimjest Anioł?

Wedługencyklopedii katolickiej, z łaciny – angelus, z greki – angelos,wysłannik.
Aniołowie są kanałami komunikacyjnymi pomiędzyBogiem i człowiekiem. Duchami stworzonymi do pomocy i opieki dlainnych. Jest ich niezliczona ilość.
„ A kiedy spojrzałemusłyszałem głos wielu aniołówwokół tronu i postaci i starcówa liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy”.
(Obj. Św. Jana 5: 11 )

Takmówi Biblia jak również, że są posłańcami Bożymiprzekazującymi ludziom  Wolę Bożą.  Wypełniająrozkazy Boga.
„ Błogosławcie Panu, aniołowie jego Potężnisiłą, wykonujący słowa jego. Błogosławcie Panu wszystkiezastępy jego. Słudzy jego, pełniący wolę jego.
( Psalm 103:20, 21 )

Stoją wyżej od ludzi alesą opiekunami w służbie dla człowieka.
„ Czymże jestczłowiek, że Go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym odBoga.
Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go.
( Psalm 8:5, 6 )

ZwierzchnikiemAniołów jest sam Jezus.

„albowiem Syn Człowieczy przyjdzie wchwale Ojca swego z aniołami swymi
i wtedy odda według uczynkówjego.
( Ew, Św. Mateusza 16; 27 )

Ipośle aniołów swoich z wielka trąbą i zgromadzą wybranych jegoz czterech
stron świata z jednego końca Nieba aż po drugi.
( Ew. Św. Mateusza 24; 31 )  
KrólowąAniołów jest Matka Przenajświętsza.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!