cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Aniołowie (1)

2012-02-10 15:20:59, komentarzy: 0

dycjalegnicka 14/2003 

Aniołowie (1)

Michael Schulz

29 września Kościółczci Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.Natomiast 2 października obchodzi dzień pamięci świętych AniołówStróżów. Czy aniołowie istnieją? Czy musimy w nie wierzyć? Topytania, jakie stawiamy sobie w tych dniach. Przedstawianie milutkichaniołków (putta) w sztuce, trudności z wiarą w to, coniewidzialne, czasem brak doświadczenia obecności anioła w naszymżyciu, to są pewne powody wątpliwości w istnienie aniołów.
Jednak Pismo Święte potwierdza egzystencję aniołów. Mówi oobecności niebieskich zastępów, tronów i mocy. Jednoznacznychdowodów na istnienie aniołów Biblia nie przedstawia. One po prostusą. Jako posłańcy Boga przekazują ludziom Jego wolę. Aniołowieratują ludzi w niebezpieczeństwie. Wspólnie tworzą niebieskidwór. Serafini (płonący) płoną wewnętrznie chwałą Bożą.Cherubini (modlący, proszący) proszą przed Bogiem o dobro dlaświata i ludzi. Księgi Starego Testamentu użyczają poszczególnymaniołom imiona symboliczne: Michał - któż nad Boga; Gabriel -siła Boga; Rafael - Bóg leczy.
Również w życiu Jezusapojawiają się aniołowie - anioł zwiastowania; poprzez aniołówpasterze dowiadują się o narodzinach Zbawcy; aniołowie stoją przygrobie Zmartwychwstałego. Jezus mówi o tym, że wie o egzystencjizastępów niebieskich. Obserwując te biblijne świadectwa, niedziwi, że wiara w anioły jest częścią wyznania wiary Kościoła:Wierzymy w jedynego Boga, Ojca, który wszystko stworzył: niebo iziemię, świat widzialny i niewidzialny. "Niebo" w Credoto nie tylko niebo nad nami, lecz "niewidoczny świat"aniołów i duchów. Tak więc Pismo Święte i tradycja kościelnawypowiadają się jednoznacznie - anioły istnieją.
Zastanówmysię, czy istnieje jakaś racjonalna przyczyna wiary w anioły, czynasz rozum ma w tym wypadku coś do powiedzenia? Średniowiecznimyśliciele (jak św. Tomasz z Akwinu) próbowali przeprowadzićpewnego rodzaju rozumowy dowód na czysto duchową egzystencję istotanielskich. Wynikło to z przekonania, że stworzenie jest odbiciemwszelkich boskich doskonałości. Pełnia nieskończoności Bogaodbija się w materialnym universum. Doskonałość Bogaodzwierciedla się w nieskończonej różnorodności ziemskiegożycia. Ludzkie panowanie nad roślinnością i zwierzętami, ponadmorzem i ziemią wskazuje na pełnię władzy Bożej nad wszelkimstworzeniem. A ponieważ Bóg jest czystym duchem, bez materialnejdomieszki, dlatego również w stworzeniu musi znajdować sięistnienie, które odpowiada tej bezcielesnej duchowości Bożej. Awięc musi istnieć ponad człowiekiem byt czystej, niezależnej odcielesności, duchowości - anioły. W przeciwnym wypadku universumnie byłoby pełnym i zupełnym odbiciem Boga. Poprzez to rozumowanienasza wiara w anioły otrzymuje wartościową podporę.
Istniejejeszcze jedno pytanie, a mianowicie to, czy przedstawienie aniołóww Piśmie Świętym jest tylko częścią orientalnego obrazu świata,w którym się wyraża biblijne przesłanie, a które jest jednakniezależne od tego obrazu świata. Czy wiarę w anioły można by zBiblii wykreślić i czy przy tym nie zostałaby naruszona Ewangeliao Zbawicielu? Czy można po prostu - tak jak to uczynił pewienewangeliczny teolog - "zreinterpretować" anioły jakofigury symboliczne i powiedzieć, że są Metaphern dla "rozumnejpełni świata", znakiem "Boskiego upodobania świata"i niczym więcej? Myślimy, że należy tutaj wypowiedziećuzasadnione "nie".
Widzieliśmy już, że wiara wanioły nie zaprzecza rozumowi. Również nauki przyrodnicze niewykluczają, że ponad materialnym światem znajdują się formyduchowej egzystencji. Duch ludzki i godność człowieka, wartości ietyczne wyroki nie są uchwytne przyrodniczymi metodami, a mimo tonie są nierozumne czy irracjonalne. Nasz nowoczesny obraz światajest zasadniczo otwarty na duchowe wartości, a dlaczegóż by nie naczyste - bezcielesne - duchowe istoty? Należy też wskazać na to,że w Biblii wiara w anioły w pierwszym rzędzie ma charakterteologiczny i nie jest ukierunkowana wyłącznie na przyrodniczeaspekty wiedzy ówczesnego świata. Za czasów Jezusa panowałoprzekonanie, tak w judaizmie, jak i w kulturze greckiej, że gwiazdysą istotami anielskimi, a prócz tego poważano anioły wiatru,błyskawic itd. Jednakże ani w Starym, ani Nowym Testamencieaniołowie nie odgrywają roli przy tłumaczeniu sił natury. A więcaniołowie nie należą do "inwentarza" staroorientalnegoobrazu świata, który ma skapitulować przed nowoczesnym.Zainteresowanie biblijne aniołami jest natury teologicznej. Są oneodbiciem Bożej wspaniałości, wypełnione wychwalaniem jegoistnienia, a przy tym sługami i posłańcami działania Bożego dlanas, ludzi. Jako odbicie wspaniałości Bożej nie tracą aniołowienic ze swego znaczenia, również wtedy, gdy zmieniają się obrazywidzenia świata.

- profesor dogmatyki na Wydziale Teologicznym w Lugano
Tł.B. Gniotowa

Z "BetendesGottes Volk" Wiedeń 2003/3

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!