cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI

2012-02-10 17:40:51, komentarzy: 0

ANIOŁ  STRÓŻ POLSKI

NA  JASNEJ  GÓRZE

               Kiedy fale szwedzkiego potopu uderzały o jasnogórskie mury, ojciecKordecki przywoływał Anioła wojsk Pańskich, Stróża Polski,aby wszystkich naszych nieprzyjaciół potężną swą rękąrozprószył. Po upływie czterech wieków po raz kolejnywchodzimy w ostry zakręt dziejowych dróg i po raz kolejny zNarodowego Sanktuarium wzywamy pomocy Anioła Polski.

                  Z inicjatywy Księży Michalitów i apostolatu osób świeckich,Jasna góra stała się miejscem zawierzenia Bogu przyszłych losówOjczyzny. Wobec naszej akcesji do unijnej wspólnoty, gdzie OdwieczneSłowo stało się słowem wstydliwym i nie ma dlań miejsca weuropejskiej konstytucji, przed oblicze Królowej Polski zanosimyanielskie wołanie: KTÓŻ JAK BÓG! W ów imperatyw wpisana jestwiara, że jedynym Królem każdego Polaka i całego Narodu jestChrystus.

                  Podczas uroczystej Eucharystii w święto patronów europy Cyryla iMetodego, ks. Marian Polak CSMA przypomniał biblijne zapewnienie:Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasietwojej drogi i doprowadził do miejsca, które ci wyznaczyłem (W,23,20). Te słowa samego Stwórcy niosą nadzieję, że Boży Aniołbędzie nam wiernym przewodnikiem także na unijnych drogach, żedoprowadzi nas do miejsca, które w historii świata Bóg namwyznaczył.

                  Pismo Święte (m.in. Dn 12,1 i Dz 16,9) oraz tradycja są źródłemnaszej wiary, że każda społeczność narodowa posiada swego aniołastróża – Księcia Narodu. Anioł Polski objawił się wwidoczny sposób w konkretnym miejscu i czasie. To niezwykłewydarzenie miało miejsce 3 maja 1863 r. w Przemyślu – w okresieklęski Powstania Styczniowego i nasilonych represji caratu. NaszAnioł ukazał się Józefowi Dąbrowskiemu, który był kolegąszkolnym obecnego Sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza.Wysłannik Niebios miał wygląd ok.16 letniego, ubranego na białowiejskiego chłopca.

                  Ponieważ Pan Najwyższy umiłował was ponad inne narody,dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z waszychgrzechów, stali się wzorem dla innych narodów i ludów –oznajmił Anioł. Trzeciomajowa wizja jest tylko prywatnym,jednak z kilku powodów bardzo wiarygodnym, objawieniem. Szczególnąwartość posiada przekazana przez Stróża Narodu niezwykłaobietnica:

                  Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światuwielkiego papieża. Jest to właściwie jedyne, w pełniudokumentowane proroctwo polskiego pontyfikatu! KsiądzMarkiewicz spisał je i wydrukował w dziele pt. „Bój bezkrwawy”,które posiada imprimatur świętego dziś biskupa Józefa Pelczara.

                  Znamienny jest też fakt, że Anioł Stróż Polski zstąpił nanaszą ziemię 3 maja – a więc w dniu, który za 60 lat stanie sięŚwiętem Królowej Polski ( Stolica Apostolska zatwierdziła je w1923 r. ) a także świętem państwowym. Trudno także, niezauważyć, że to właśnie ów zapowiedziany, polski Papieżpostawił ( w 1994 r.) swój podpis pod dekretem o heroiczności cnótZałożyciela Zgromadzenia Michalitów.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!