cień anioła
                                                Bóg stworzył cierpienie,
                                                      potem dodał nu skrzydła
                                                          z lekkiego eteru i ciszy.
                                                                  Tak powstały anioły.
..

Anioł Regent

2012-03-26 15:03:25, komentarzy: 0

Anioł Regent

 

 

Anioł Regent (Anioł Stróż, Anioł Wcieleniowy) pomaga odkryć cel inkarnacji oraz wspiera w realizacji tego celu. Możesz prosić go o pomoc w pracy, działaniu, sprawach materialnych. Dodaje siły, odwagi i woli. Aby odnaleźć imię swojego Anioła Regenta - odszukaj swoją datę urodzenia:

 

1-5 stycznia NEMAMIAH(Archanioł)

Prosi byśmy wyzwolili się ze sztywnych przekonań w celu znalezienia własnego źródła inspiracji. Przynosi powodzenie we wszystkich sprawach i w każdej dziedzinie.

Oswobadza niesłusznie skazanych, wspiera w sprawach finansowych. Przeciwny chaotycznym i nieprzemyślanym decyzjom, agresywnym działaniom. Obdarza umiejętnością dyplomacji, mądrego doboru taktyki. Wymaga byśmy nie ufali ślepcom, którzy twierdzą, że posiadają jedyną prawdziwą tajną wiedzę. Pozwala ominąć fanatyzm w każdej postaci. Pomaga w pracy nad umiejętnością rozróżniania. Pomyślność, jasność, inteligencja. Uwalnia od intelektualnego więzienia, rutynowego spojrzenia, daje dobre samopoczucie i popiera wielkie przedsięwzięcia. Ta święta istota jest aniołem stróżem, opiekunem walczących o sprawiedliwe procesy. Szczególnie chroni ludzi, którzy bronią prawa nie mogących obronić się sami, takich jak zwierzęta i dzieci. Kiedy dzieje się niesprawiedliwość wobec , kogoś, także wobec nas samych możemy modlić się do niego by naprawił zło, krzywdę. Odpowiadającym mu kamieniem jest sardonit.6 - 10 stycznia YEYALEL(Archanioł)

Wymaga, by nasza refleksja była głęboka, byśmy dali sobie czas, by można było poruszyć wszystkie aspekty zagadnień, które studiujemy. Przynosi swoją pomoc we wszystkich doświadczeniach życia, by ułatwić nam zrozumienie rzeczywistej natury lekcji, które się w nich zawierają. Uczy, że mądrość pochodzi z tego, co umieliśmy zrozumieć z doświadczeń, będących naszym udziałem a nie z książek, w których nic nie znajdziemy, poza tym, co zrozumieli inni z własnych doświadczeń. Ułatwia rozumienie obciążeń karmicznych, dotykających nas w obecnym wcieleniu, i daje możliwość ich rozpuszczenia. Przynosi swoje wsparcie w obliczu trudności, jakie możemy napotkać na naszej drodze. Pomaga porozumiewać się z innymi w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb (także i tych nie sformułowanych) i przyniesienia im skutecznej pomocy. W obszarze przyswajania wiedzy sprzyja zrozumieniu, iż jedynie czas może pozwolić nam zintegrować w sobie różne nauki, które otrzymaliśmy, otrzymamy bądź aktualnie otrzymujemy. Rozwija w nas dar cierpliwości, tak trudny do przyswojenia dla młodych aspirantów na Drodze, którzy myślą, że mogą przeskakiwać etapy. Precyzja, cierpliwość daje wewnętrzną jasność i ostrą inteligencję, pomaga laboratoryjnemu badaniu i fachowi, który wymaga precyzji. Jest Uzdrowicielem. Wysłuchuje pokoleń. Odpowiadającym mu kamieniem jest agat. Anioł YEYALEL specjalizuje się przede wszystkim w leczeniu chorób oczu uzdrawia też oparzenia. Niebiański Posłaniec leczy również niepłodność, a tym samym uzdrawia zranioną psychikę; przyczyny problemów należy doszukiwać się jeszcze w dzieciństwie. Mam tu na myśli silne kompleksy sieroctwa lub zetknięcie się z przemocą w rodzinie.

Jednym słowem uzdrowieni przez Anioła YEYALELA są odrodzeni duchowo, wzmocnieni boską energią, mają nową samoświadomość.


11 - 15 stycznia HARAHEL(Archanioł)

Zawiaduje drukiem, książkami, wszystkim, co wiąże się ze słowem pisanym i przekazywaniem wiedzy. Umożliwia wejście na wyższy poziom świadomości, percepcji. Sprzyja porozumieniu w rodzinie, duchowemu rozwojowi. Patron fizycznej i intelektualnej płodności. Prosi, byśmy pracowali nad naszym niższym mentalem; abyśmy nie pozwolili sobie na zamykanie się w sterylnych myślach, w intelektualnym mentalu, który nie pozwala nam zaangażować się we właściwą akcję, akcję Inspirowaną przez Przewodników. Wymaga także nas szacunku posłuszeństwa wobec Mistrzów, co Jest podstawowym warunkiem, jeśli chcemy posuwać się do przodu na Drodze, Zatem, jeśli porzuciliśmy poziom niższego mentalu, jeśli umiemy słuchać naszego wewnętrznego Mistrza, łączącego nas z Przewodnikami w Niewidzialności, pozwoli odnaleźć ukrytą perłę w ofiarowywanym nauczaniu, pomoże zrozumieć oraz przyswoić sobie tę wiedzę. Oczekuje, byśmy uznali to nauczanie za skarb, który daje nam Niebo poprzez Przewodników i szanowali ich z tego powodu, będąc świadomymi, że otrzymana wiedza nie daje nam jakiejkolwiek władzy, lecz przede wszystkim nakłada na nas obowiązek pomocy braciom mniej zaawansowanym na Drodze. Komunikacja, konkretność. Wspomaga umiejętności konkretyzowania pragnień. Popiera intelektualną działalność (aktywność) i komunikację, Jest to anioł, który wszystko wie. Sprawuje pieczę nad archiwami, bibliotekami i czytelniami. Odpowiadającym mu kamieniem jest turkus. Otwiera nasze umysły i serce na nowe pomysły, idee, koncepcje, inspirując ludzkość do stosowania tej wiedzy w afirmacjach życia.

 

16 - 20 stycznia MITZRAEL(Archanioł)

Wymaga synchronizacji naszych myśli, kierowania ich zawsze we właściwym kierunku, w stronę Ducha. W ten sposób nasze słowo, jeśli będzie zgodne z naszymi czynami, będzie słowem właściwym. Życzy sobie równowagi między czasem na refleksję, na myślenie, a czasem akcji. Prosi byśmy nie podejmowali żadnych działań bez uprzedniego zastanowienia się nad ewentualnymi skutkami, ale zarazem nie chce byśmy opóźniali bez końca podjecie działań. Zapewnia psychiczne zdrowie, uwalnia prześladowanych bądź represjonowanych. Obdarza talentem i dystynkcją. Jest Aniołem właściwych decyzji, uwalnia tych, którzy cierpią niesprawiedliwość w życiu codziennym. Prosi o bycie wiernym tym, dla których pracujemy, przy czym bez znaczenia jest czy chodzi o byty wcielone czy też niewcielone. Daje nam szybkość, błyskawiczność w akcji właściwej, która wynika z godziwych myśli. Możemy go przywołać by prosić o inspirację w trudnych wyborach życiowych. Pomoże w podjęciu odpowiedniej decyzji. Jest Aniołem dającym Słowo, poprzez związek między ciałem mentalnym i ciałem przyczynowym, temu, który jest doskonale zrównoważony w różnych ciałach. Słowo jest połączeniem głosu serca i głosu rozróżnienia: jeden bez drugiego nigdy ni będzie stwórcą. Odnowienie, odświeżenie i specjalizacja umysłu. Popiera pracę intelektualnego przeglądu, sprzyja odnowieniu myśli, daje moc, pełność umiejętności, spryt, intelektualną jasność. Jest Uzdrowicielem. Anioł pocieszający uciśnionych. Odpowiadającym mu kamieniem jest kryształ górski.

 

21 - 25 stycznia UMABEL(Archanioł)

Pozwala zbliżyć się do naszej duszy, oświetlając nasze uczucia miłości lub przyjaźni. Odpowiada na każdą prośbę poprawienia stosunków uczuciowych. Przynosi błyskotliwy menta1 łącząc wielkie Umiejętności analizy i syntezy z żywą i przenikliwą refleksją. Zsyła swoje promieniowanie wszystkim artystom, używającym swego głosu, czy to chodzi o śpiewaków, czy o aktorów (zwłaszcza teatralnych). Możemy go przywołać, gdy mamy zabrać głos z jakiejś ważnej okazji, gdzie będziemy prawdopodobnie oceniani na podstawie naszej przemowy (egzamin ustny, obrona pracy itp.). Jest połączeniem romantycznego i naukowego umysłu. W chwilach samotności skłania ku analizie życia, przemyśleń, wsłuchiwania się w drgania i pragnienia duszy. Wymaga pracy nad, wyższym mentalem, abyśmy mogli osiągnąć w nas rzeczywisty wymiar naszej istoty: by w każdej myśli Boskie Ja Jestem było obecne i oświetlało nasze rozumowanie. Uwalnia z poczucia izolacji, osamotnienia. Znajomość siebie, świadomość własnej osobowości, wrażliwości. Pobudza introspekcję i auto analizę. Popiera badanie (naukę) astrologii i fizyki. Jest to anioł stojący nad całym stworzeniem. Odpowiadającym mu kamieniem jest Cytryn.

 

26 - 30 styczniaJAH-HEL(Archanioł)

Pozwala nam przejść od świadomości mentalnej do świadomości przyczynowej (kazualnej), tzn. od głosu intelektu do głosu serca. Towarzyszy nam podczas naszego przejścia między dworna życiami w czasie, który tradycja nazwała drugą śmiercią i który określa moment, gdy ostatecznie ciało śmiertelne, ciało mentalne, wraca do światła. Będzie obecny właśnie wtedy, by pomóc naszej świadomości podczas tej transmutacji i by przygotować ją do przyjęcia oszałamiającego spływu świadomości JA oryginalnej, obecnej w ciele przyczynowym. W czasie naszej inkarnacji pozwala przygotować to przejście, prowadząc nas, poprzez praktykę duchową, na Drodze Powrotu. Tym, z którymi jest związany, przynosi miłe słowo, a nawet uwodzące. Istotne jest by czujnie używać tej umiejętności mówienia. Prosi byśmy uniezależnili się od pozoru na rzecz Bycia. Pozwala nam zamanifestować naszą moc kreatywną i artystyczną. Umieszcza nas w duchowym, jasnym kanale, umożliwiającym przekazanie nauki tym, którzy przychodzą do nas (o ile plan naszego życia to przewiduje). Możemy także go przywołać, by pomógł nam ustabilizować nasze emocje, uczucia i zrozumieć ich funkcjonowanie. Pomaga w osiągnięciu Mądrośd. Przyczynia się do rozwoju duchowego, wspiera podczas medytacji, kontemplacji. Wrażliwość j .racjonalność. Popiera realizację pozytywnych projektów, wewnętrznej ciszy i sympatii. Jest to byt najwyższy. Opiekuje się filozofami, a także tymi, którzy pragną się wyzbyć ziemskich trosk, szukają samotności i stronią od światowych uciech. Inspiruje do medytacji i oświecenia. Ci, którzy mają trudności z medytowaniem powinni zwrócić się do niego z prośbą o pomoc przed rozpoczęciem medytacyjnej praktyki. Odpowiadającym mu kamieniem jest hematyt.

 

31 stycznia - 4 lutego; ANAUEL(Archanioł)

Jest Aniołem Postrzegania Całości, Jedności w Wielości. Zajmuje szczególne miejsce w rozwoju duchowym każdego bytu zaangażowanego w działanie duchowe. Dopóki człowiek nie jest przebudzony na swój wymiar nieśmiertelny, wymiar przyczynowy i dopóki nie słyszy swego głosu serca, to właśnie ciało mentalne zapewnia strukturę jego pola percepcji, jego sposób postrzegania otaczającego go Wszechświata. Oto dlaczego w każdym działaniu inicjacyjnym praca jest zawsze identyczna - zaczynamy od pracy na poziomie ciała, gdyż jeśli ciała fizyczne nie są zharmonizowane, całość ciał subtelnych będzie zdezorganizowana. Następnie przechodzimy do ciała astralnego, pracując nad życiem emocjonalnym i uczuciowym. Będziemy być może do tej pracy potrzebowali terapii, która ma na celu pracę nad odczuwaniem. Gdy ta praca zostanie ukończona, przystępujemy do pracy nad ciałem mentalnym, które wymaga najwięcej pracy. Anauel przynosi drogocenną pomoc Podczas tej fazy naszej ewolucji. Nie zastąpi jednak lustra, którym może stać się dla nas jakiś terapeuta. Pamiętajmy - pomóż sobie a Niebo Ci pomoże. Nie wymagajmy od duchowego Przewodnika, który pracuje na poziomie ciała przyczynowego, by załatwiał za nas problemy usytuowane w ciałach niższych, nad którymi możemy pracować sami, o ile zaakceptujemy rzeczywiste podważenie dotychczasowych przekonań naszego małego ego przez inny byt ludzki; który odeśle nam prawdopodobnie obraz oddalony od tego, który chcielibyśmy otrzymać. Osłania przed wypadkami, przyjmuje wszelkie prośby, podróżników otacza ochroną. Przekazuje dobrą kondycję, pamięć i zawodową aktywność. Zsyła dobre zdrowie, strzeże przed chorobami, zabezpiecza finansowo. Inspiracja (natchnienie), wewnętrzna klarowność, logika. Jest posłańcem Aniołów Opiekunów. Jego obowiązkiem jest skatalogowanie pod względem pierwszeństwa i przekazanie poprzez inspirację otrzymane niebiańskie wiadomości. Ponadto sprzyja logicznemu myśleniu i przekonaniu przez logikę. Jest Uzdrowicielem. Anioł nieskończenie dobry. Opiekuje się handlem, bankierami, brokerami etc. Odpowiadającym mu kamieniem jest topaz.

 

5 - 9 lutego MEHIEL(Archanioł)

Sprzyja psychicznej percepcji (postrzeganiu, wnikliwości) poprzez inspirację (natchnienie) i wspiera (wspomaga) realizację zainspirowanych prac. Anioł, który ochrania profesorów, mówców i autorów. Nauczyciel w chórze Archaniołów , najbliższy naszemu planowi wibracyjnemu. Przekazuje swoje - naucza lub odpowiedzi na pytania, które mu stawiamy, nie za pomocą mentalu, lecz przez intuicję i wrażliwość. Anioł Poetów. Wielu artystom zastąpił Muzę, gdy tej brakowało inspiracji. Jego energia jest postrzegana przez nas jako Yin , bardzo łagodna, subtelna. Trzeba więc być W stanie totalnej receptywności, w ciszy i wewnętrznej harmonii, by można było pochwycić jego przekaz.

 

10 - 14 lutego DAMABIAH(Anioł)

Anioł intuicyjnej Mądrości, inspiracji, nagłej, czystej, natychmiastowej. Przynosi swoje na nie w momencie, w którym najmniej się go spodziewamy. Dlatego właśnie w chwili, gdy się do niego zwracamy możemy prosić go o inspirację, lecz nie oczekujmy natychmiastowej odpowiedzi. Inspiracja przyjdzie, gdy nasza psychika połączona z energią księżycową i naszym ciałem astralnym będzie w harmonii z naszym Wyższym Ja, połączonym z uraniczną energią i z naszym ciałem anielskim. Jest związany z Wielkimi Devami Oceanów. Wymaga szacunku dla wody i prosi byśmy wysyłali światło ku Oceanom i Duchom Mórz. Pomaga w pracy nad oczyszczaniem naszych uczuć i pozwala nam uspokoić nasze wewnętrzne huragany. Działa ochronnie przeciwko złu i nieczystym zaklęciom, czarom, projekcjom niskiego astralu i jego energii magnetycznej, uspokaja niezgodność w nas i wokół nas. Sprzyja dalekim podróżom, które mogą prowadzić do wielkich odkryć i skarbów, zarówno w sensie duchowym, jak i materialnym. Opiekuje się takie radiestetami, pomagając pod poszukiwań wód i minerałów. Mądrość, ochrona, oczyszczenie. Ochrania od negatywnych sił wszystkich rodzajów (urok, obmawiając, przekleństwa, czary) i pomaga W przekształceniu. Popiera pozytywne projekty, sukces. Jest on źródłem mądrości, opiekunem lodzi i statków. Odpowiadającym mu kamieniem jest granat.

 

 

 

 

15 - 19 lutego MENAKEL(Anioł)

Wymaga panowania nad naszymi energiami Wody, emocjonalnym morzem, poprzez pracę nad zharmonizowaniem naszego Drzewa Życia. Pomaga zrównoważyć Wodę i Ziemię w strukturze energetycznej Jestestwa. Gdy mamy zbyt dużo wody, gdy emocjonalność zagraża zalaniem nas, gdyż nasza Ziemia wewnętrzna nie jest wystarczająco stabilna - należy go przywołać. Rozumie nasze słabości i pragnie, byśmy posiadali najlepsze cechy ciała i duszy. Sprzyja uwolnieniu, rozpuszczeniu, przepracowaniu Karmy poprzez łaskę i zrozumienie. Ułatwia osiągnięcie wewnętrznego spokoju. Wymaga panowania nad stanami złości i pamiętliwością, by można było pracować w stanie boskiego spokoju, uwalniając nas od poczucia winy. Prosi byśmy umieli sobie wybaczyć i wybaczać innym. Pomaga zrozumieć i załatwić nasze problemy materialne tak, byśmy w medytacji mogli zatrzymać wewnętrzny dialog i usłyszeć głos Niewidzialnego Przewodnika. Wprowadza trwałość w podejmowanych działaniach. Stabilność, równowaga. Pomaga założyć prawidłowy, harmonijny związek i zachować równowagę w relacjach oraz otrzymać sympatię i zaufanie innych. Jest Uzdrowicielem. Wszystko wspiera i utrzymuje w dobrym stanie. Sprawuje też pieczę nad zwierzętami domowymi. Odpowiadającym mu kamieniem jest hematyt.

 

20 - 24 lutego AYAEL(Anioł)

Przekazuje wartości wiary, radości i mądrości. Pomaga je przebudzać a także zrozumieć i przyswoić prawa, które zawiadują naszym światem, Prosi o pracę nad naszą wolą w celu jej wzmocnienia i ominięcia pułapek władzy i iluzji. Jeśli go przywołamy, będzie nas chronił przed anty wtajemniczonym pomoże stawić czoła wrogości. Jeśli przyswoimy sobie te wartości - będzie naszym przewodnikiem ku Mądrości. W pracy dla Ziemi pomaga nam z wielką mocą we wszystkich rytuałach związanych z Księżycem, by zmaterializować na Ziemi energie promienia Woli i Władzy w połączeniu z Mistrzem Morya. Rządzi wszelkimi zmianami, zawiaduje długowiecznością żywych istot oraz trwałością martwych rzeczy. Jest znany jako przewodnik ezoterycznej wiedzy. Odsłania tajemnice minionych wcieleń, aczkolwiek wymaga przy tym naszej zgody oraz gotowości umysłu, bowiem niektóre życiorysy bywają niespodziewane i bardzo szokujące. Zdolność do transformacji, spokój, optymizm, Daje spokój, zaufanie i radość życia nawet w trudnościach, Sprzyja umiejętności dostosowywania się i zmianom, Jest Uzdrowicielem. Odpowiadającym mu kamieniem jest lapis.

 

25 – 29 lutego HABUHIAH (Anioł)

Prosi byśmy panowali nad naszą emocjonalnością i obszarami cienia, bowiem, jeśli ich nie widzimy, w nieskończoność tworzymy Strażnika Progu, który przeszkadza nam wejść powyżej planu astralnego. Jeśli wykonamy tę wewnętrzną pracę, pomoże nam wznieść się na wyższe, bardziej subtelne plany, aż do tego, gdzie, jeśli jesteśmy tego warci, zostanie nam, wręczony Świetlisty Miecz. W tym momencie oświetli swoim Światłem naszą intuicję i wskaże drogę, którą mamy iść, by pozostać zawsze na Drodze Wojownika Światła. Pragnie byśmy przemienili naszą Wodę w ogień. tzn. przetransmutowali w sobie człowieczeństwo w Boskość, materialność w subtelność, wodę emocji w ogień Ducha. Ekspansja w konkretności, obfitości. Poparcie w pracy i w walce o osiągnięcie cele. Sprzyja konkretnym realizacjom. Jest Uzdrowicielem. Szczodrze obdarowuje ludzi. Sprawuje także pieczę nad uprawą roli (rolnictwem), urodzajem, płodnością, kreatywnością, żyznością. Odpowiadającym mu kamieniem jest selenit.

 

01 – 05 marca RAHAEL (Anioł)

Prosi byśmy byli jednocześnie Yin i Yang - nadajnikiem i odbiornikiem pasywnymi i aktywnymi -pracując nad Androginem w nastak, by można było przyjąć inspirację od naszego Wewnętrznego Mistrza, naszego Anioła Stróża i przekazać ją na drodze Wszechmiłości istotom, które nas otaczają. Pomaga w przekroczeniu astralnego poziomu iluzji i osiągnięciu planu Wyższego Ja tak, by połączyć nas z naszą Boskością. Wymaga byśmy pracowali nad naszą jasnością, naszym światłem wewnętrznym poprzez nasze odczucia, byśmy mogli następnie promieniować tym światłem wokół, Jest Strażnikiem Progu, który nas wypytuje, w miejscu Środka, w momencie, gdy jesteśmy gotowi przejść z inicjacji księżycowych do słonecznych. Reprezentuje, na poziomie kosmicznym, Posłańca energii między Matką Boską a Logosem Słonecznym. Przynosi sławę, bogactwo, dziedzictwo. Pomaga w odnalezieniu zagubionych rzeczy, ujawnia złodziei. Oświeca umysły i ułatwia uwolnienie się od przeszłości, pomaga w odnalezieniu samych siebie, Równowaga, czystość, wewnętrzny związek (zjednoczenie). Wydaje się faworyzować identyfikację samego siebie. Równoważy energie i daje porządek oraz zgodność, Anioł,. Który wszystko widzi. Jest on też aniołem rzeczy zaginionych. Odpowiadającym mu kamieniem jest macica perłowa.

 

06 – 10 marca YAMABIAH(Anioł)

Pomaga w rozwinięciu intuicji w związku z celem naszej inkarnacji. Pozwala, udrażniając kanał między niższym a wyższym mentalem, zlikwidować zahamowania duszy. Odpowiada za tworzenie żywych istot i za wszystkie zjawiska Natury. Obdarza wszystkim w dosłownym słowa tego znaczeniu. Jest wieczną płodnością i pragnie, by jego podopieczni potrafili regenerować się, odtwarzać wewnętrzną równowagę drogą oczyszczania, podkreślali ukryte zalety. Daje moc boską wcielonej duszy, by mogła promieniować miłością duchową. Wymaga świadomej pracy na drodze Wszechmiłości, pracy nad współczuciem i słuszną intuicją, bez projekcji (rzutowania). Przekazuje bezpośrednio energie Boskiej Matki: jest tym, który materializuje jej promień Miłości Stwarzającej. Sprzyja realizacji we wszystkim. Wita zmarłych ludzi. Jest Uzdrowicielem.

 

11 – 15 marca HAIIAEL (Anioł)

Oświetla nasze odczuwanie poprzez światło rozróżnienia. Przynosi wielką płynność na poziomie ciał subtelnych, pozwala odnaleźć wiedzę zachowaną w naszych pra- pamięciach. Wymaga panowania odczuciami, by nie dać się ponieść fali uczuć. W Tradycji Rycerskiej koń reprezentuje ciało astralne -to ciało pragnieniowe, które prowadzi nas poza to, czego nasza świadomość pragnie w rzeczywistości. Haiiael jest Rycerzem, który z poziomu naszego ciała mentalnego (jeśli jest ono odpowiednio ukształtowane) pomaga w panowaniu nad ciałem astralnym tak, by można było go używać w pracy (a nie być przez nie wykorzystywanym) do panowania nad ciałem snu. Chroni przed złymi zamiarami innych ludzi, uwalnia uciskanych. Obdarza zwycięstwem, pokojem, silnym poczuciem sprawiedliwości, skłania do obrony słusznych spraw. Przejrzystość w decyzjach, wolność. Daje informację i umiejętność rozpoznawania uwarunkowań i uzależnień, stanów depresji i uwalnia od nich. Władca wszechświata. Odpowiadającym mu kamieniem jest topaz.

 

16 – 20 marca MUMIAH(Anioł)

Daje możliwość odrodzenia się na nowym poziomie świadomości. Jest położnikiem Duszy - tym, który po każdej śmierci inicjacyjnej pomaga nam narodzić się do nowego sposobu bycia. Jest połączony z naturą, źródłami, rzekami, jeziorami, morzami i wszystkimi Devami Wody. Ma moc spełniania, realizowania każdego przedsięwzięcia. Działa bez umiaru. Udziela daru uzdrawiania poprzez wykorzystanie nadprzyrodzonych sił i sprawczej mocy Boga. Zwraca jednak uwagę na zasadę Hipokratesa, mówiącą by pomagać, a nie szkodzić. Pomaga w rozwinięciu jasnowidzenia i jasnosłyszenia, dzięki czemu zyskuje się między innymi możliwość wglądu w chore organy i dostrzeżenia przyczyny choroby. Prosi o przebudzenie naszych zmysłów duchowych, byśmy mogli widzieć niewidzialne i słyszeć niesłyszalne. Wymaga pracy nad intuicją, wrażliwością i jasnością naszego widzenia wewnętrznego. Może pomóc, byśmy nie brali miraży niskiego astralu za rzeczywiste i, w sposób bardziej ogólny, pomaga pracować nad naszymi wodami wewnętrznymi tak, by oczyszczać lustro naszej świadomości. Ułatwia kontakt z duchami przyrody. Zrozumienie, powodzenie. Pomaga dokończyć (uzupełnić) to, co zostało podjęte. Wzmaga intensywność wyrażania przekonania i uczuć. Jest Uzdrowicielem

Alfa i Omega. Sprawuje pieczę nad fizyką i medycyną, darzy zdrowiem i długowiecznością. Odpowiadającym mu kamieniem jest Jaspis.

 

 

21- 25 marca VEHUIAH (Serafiny)

Miłość z mądrością. Nadaje moc, by pokonać chorobę i kryzys. Popiera nowe urzeczywistnienia. Przywoływany, by wypełniać modlitwy. Rządzi pierwszym promieniem słońca. Dzięki emanacji słonecznej energii, dysponujemy wyjątkowymi siłami i jesteśmy zdolni do przetrwania najcięższych życiowych prób. Posiadamy w sobie ogień życia, energię tworzenia, Vehuiah sprzyja osiąganiu sukcesów, szczególnie w nowych przedsięwzięciach. Pomaga we wszystkich poszukiwaniach wewnętrzny, zrealizowaniu Drogi. Środka: Uczy umiejętności rozróżniana w każdym działaniu, jak i w relacjach z innymi. Pomaga Powściągać gniew i być mądrym dojrzałą, duchową mądrością, która jest niezbędna w podejmowaniu decyzji.

 

26 – 30 marca YELIEL (Serafiny)

Przynosi spokój, wierność i twórczą płodność niezbędną, kiedy konsolidują się pragnienia. Jego imię jest zapisane na Drzewie Życia. Prowadzi w kierunku zrównoważenia w sobie pierwiastki ziemi i wody tak, jak on to czyni na innym Poziomie. Harmonijne zaślubiny, do których doprowadza między tymi dwoma pierwiastkami, przynoszą płodność ludziom a także Zwierzętom i roślinom. Poprzez moc Swojego promieniowania daje spokój wewnętrzny w chwilach żalu i pomaga nam ponownie naładować się energiami życia. Wymaga, byśmy akceptowali innych i przyjęli odpowiedzialność, jaka jest nam dana, by służyć Planowi Boskiemu. Pomaga w pracy nad sobą, szczególnie w zakresie panowania nad emocjami poprzez umiejętność widzenia rzeczywistej natury wydarzeń, które wpływają na nas poprzez zaistnienie na planie fizycznym. Daje możliwość osądzania rzeczy według ich wartości, urzeczywistniania Poprzez miłość. Ułatwia budowanie drogi do najwyższego wymiaru w naszym codziennym życiu, który osiągamy czasem Poprzez modlitwy bądź medytacje, jak też w każdym z momentów, w któiych czujemy się Jednością z Boskim Źródłem. Przyczynia się do przezwyciężenia tych, którzy niesprawiedliwie atakują. Sprawuje władzę nad przeznaczeniem królów i wysokich urzędników dworskich. Zapewnia także zwycięstwo tym, którzy zostali niesprawiedliwie lub Podstępnie zaatakowani. Dodatkowo wzbudza pasję, namiętność płciową kobiet i mężczyzn oraz zabezpiecza małżeńską wierność. Jest aniołem pomocnikiem. nadającym mu kamieniem jest ametyst.

 

 

 

 

31 – 04 kwietnia SITAEL (Serafiny)

Jest Aniołem pobierającym energie duchowe z najwyższych poziomów, by przekazać je planom o niższych wibracjach w postaci fal wzmagających odpowiedzialność i popychających ku rozwojowi. Jako Anioł Mądrości przekazuje nam najwyższe nauki - takie, które można ogarnąć jedynie za pośrednictwem naszego Wyższego Umysłu i poprzez Drogę Serca. Wymaga, abyśmy byli odpowiedzialni za nasze czyny i słowa, żyli w harmonii z otoczeniem i zgodnie z prawem, broniąc prawdy i dotrzymując danego słowa. Wzywany, by pokonać przeciwności losu, nieszczęścia, zły los. Przynosi idealizm i praktyczny sens (poczucie). Pomaga w wychodzeniu z trudności. Odpowiadającym mu kamieniem jest Jaspis.


05 – 09 kwietnia ELEMIAH (Serafiny)

Wymaga zrównoważenia siły ognia i wody, woli i intuicji. Z jego pomocą pracujemy nad snem, podążając wytyczoną przez niego drogą. Wspomaga nas w pracy nad naszą wrażliwością i intuicją celem zrozumienia jego słów, dzięki czemu możemy zaangażować się we właściwe, prawe i sprawiedliwe działanie. Poprzez swoją podwójną ognistą naturę, przychodzi wykrzesać w nas Iskrę Bożą, byśmy zaangażowali się w sposób konkretny na Ścieżce Wstępowania (powrotu do góry). Duchowy rozwój czyni człowieka zdolnym do wyrzeczeń. Dusza jest Świątynią Boga o ile jest oczyszczona z wszelkich nieprawidłowości, fałszu, brudu. Wymaga byśmy rozbudzili w sobie Ogień Woli, który pozwoli codziennie pracować nad tymi aspektami osobowości, które powinny być przetransformowane. Przemiana, zmiana i odnowienie rytmów. Pomaga w unikaniu ekscesów, niedbalstwa i braku uwagi (skupienia). Jest aniołem schronienia, podróży i wypraw morskich. Odpowiadającym mu kamieniem jest selenit.

 

10 – 14 kwietnia MAHASIAH (Serafiny)

Pozwala nam uświadomić sobie to, co daje nam intuicja. Jest najwznioślejszym z Przewodników, pomagających w wykonywaniu tej pracy. Aby można było wychwycić jego wysokie wibracje, powinniśmy połączyć się z najwyższą częścią nas samych, naszym Aniołem Opiekunem. Prosi nas, abyśmy pozostawali w pokoju z samymi sobą, z naszymi bliskimi, byśmy umieli przebaczać tym, którzy nas zranili i zapomnieć nasze cierpienia. Pozwala nam odnaleźć naszą ukrytą wiedzę, powodując spłynięcie aż do poziomu naszej świadomości wszystkiego, co nabyliśmy jako mądrość w naszych najwyższych ciałach. Prowadzi do obudzenia drzemiącego w nas atomu - zarodka Boskości i postrzec za pomocą jego energii Ja -Nieosobowe i Wieczne, które w nas żyje. Mahasiah prosi swoich podopiecznych, aby stali się uprzywilejowanym naczyniem energii słonecznych, celem przeistoczenia się w centrum promieniowania dla wszystkich, , z y ich otaczają, przekazując im nieustannie Siłę i Miłość Jam Jest, bez oczekiwania na cokolwiek w zamian. Ułatwia życie w pokoju z innymi, w zgodzie z otaczającym światem i prawami natury. Przekazuje odwagę, siłę i odpowiedzialność. Równowaga oraz opanowanie. Doradza w pojednaniu (pogodzenie), przebaczeniu, zrozumieniu i akceptacji odmienności innych. Odpowiadającym mu kamieniem jest chryzolit.

 

15 – 20 kwietnia LELAHEL (Serafiny)

Jest Aniołem Iluminacji, Oświecenia. Dzięki niemu i wykorzystaniu naszej intuicji możemy spostrzec w jednej chwili ogrom miłości Niewcielonego dla nas i dla całego jego Stworzenia. Jest Strażnikiem Świątyni. Wewnętrznej, do której może wejść jedynie ten, który znalazł Mistycznego Graala, Kielich Serca... Daje inspiracje poetom, malarzom i artystom, pozwalając im odczuć głęboko piękno Wszechświata, w którym żyją. Oświeceni mądrością i pokorą ducha, ogarniają istotę bytu. Droga postępowania zostaje wyjaśniona podczas snu bądź medytacji. Wymaga rozbudzenia artystycznej wrażliwości poprzez częste kontakty z Pięknem pod każdą postacią; obserwację cudów Natury i cieszenie się nimi. Obdarza ich talentem, umożliwia osiągnięcie sukcesu w naukach ścisłych i w sztuce. Wiem, że nic nie wiem - to dewiza urodzonych Pod znakiem Lelahela, ponieważ prawdziwa mądrość uczy pokory wobec własnej wiedzy, będącą przecież światła w oceanie. Sprawuje władzę nad miłością, Sztuką, nauką, fortuną i sławą. Uzdrawiający Anioł. Harmonia i piękno. Przynosi umiejętność (zdolność) do poprawy zarówno fizycznego i duchowego piękna, jak również radość życia, szczęście i pomyślność. Anioł chwalebny, wywiera dominujący wpływ na miłość, sztukę, naukę i los. Odwołujemy się do niego, jako istoty światła, jeśli chcemy uzyskać powodzenie i dobry los. Odpowiadającym mu kamieniem jest topaz.

 

21 – 25 kwietnia ACHAIAH (Serafiny)

Wymaga byśmy pracowali nad wiarą, cierpliwością, nadzieją. Pozwoli to na przezwyciężenie trudności życia materialnego. Wytrwałość, zdolność bycia cierpliwym daje potężną siłę, męstwo oraz świadomość panowania nad emocjami. Kwintesencją Jego istoty jest myśl św. Pawła, zawarta w Liście do Koryntian (1 Kor. 13:4,13)- Miłość cierpliwa jest... Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość. Ułatwia zrozumienie nauk, pozwalając uchwycić, przyswoić poprzez nasze ciało mentalne to, co udało nam się uzyskać samą intuicją. Pomaga skontaktować się z Devami wielkich jezior i lasów wysokogórskich. Wymaga doskonalenia umiejętności panowania nad emocjami, rozróżniania i przenikliwości. Przypomina o przestrzeganiu i mówieniu prawdy wobec siebie i innych, także ostrzega przed oszukiwaniem w związkach, zarówno przyjacielskich, jak i powstałych na gruncie zawodowym. Przekazuje umiejętność powściągania gniewu. Pragnie, aby jego podopieczni stali się Posłańcami Jam Jest, poprzez słowa, pisma, czyny. Z tego powodu szczególną opieką otacza ludzi pióra w szerokim słowa tego znaczeniu - zwłaszcza po, bardów, minstreli, a także tych, którzy są budzącymi świadomość. Pomaga w rozwoju ideałów mistycznych, artystycznych, intelektualnych. Zwraca baczną uwagę na te osoby, które mają dar bycia medium, by nie wpadły w iluzje niskiego astralu bądź w poziomy spirytystyczne. Inteligencja i zrozumienie. Praktyczny sens (poczucie, jasne postrzeganie, wnikliwość, rzeczywistości (realizm) i ostrej inteligencji. Jest Aniołem cierpliwości i dobroci. Odkrywca tajemnic i sekretów natury. Odpowiadającym mu kamieniem jest agat.

 

26 – 30 kwietnia CAHETEL (Serafiny)

Dąży do obudzenia w każdym najwyższego wymiaru planu astralnego, by oświetlić Boskim Światłem to, co jest w nas i pomóc nam wejść na Drogę Przebudzenia. Wymaga byśmy uświadomili sobie niebezpieczeństwo iluzji, złudzenia, maji, tak wobec nas samych, jak i innych oraz tego, co wydaje się nam, że czujemy, widzimy czy też słyszymy a co często jest tylko i wyłącznie projekcją naszej świadomości w niskim astralu. Przekazuje Boskie błogosławieństwo, zapewnia ochronę przed napadami, kradzieżami, wypadkami, fałszywymi oskarżeniami. Przychodzi, by uduchowić nasze wewnętrzne wody, przynosząc im ogień atomu- ziarna Boskości. Przynależy do wojsk Archanioła Michała, walczących z siłami zła, co sprawia, iż może w porę ostrzegać swoich podopiecznych. Inspiruje do poszukiwania ścieżek do Boga, do podziękowań Bogu za wszelkie dobra, jakie zsyła On na Ziemię. Wymaga od swoich podopiecznych by otworzyli się z dużą wrażliwością na energię Miłości Boskiej i okazywali ją wszystkim, z którymi się zetkną. Wrażliwość i kreatywność. Połączenie z energią wody. Ochrania sympatię i uczucia, pobudza wrażliwość i dobroć. Daje emocjonalną równowagę i popiera pozytywne przedsięwzięcia. Poprawia artystyczną kreatywność. Anioł chwalebny. Opiekun produktów rolnych, do którego zanosi się modły o podniesienie wysokości plonów bądź ich jakości.


01 – 05 maja HAZIEL (Cherubiny)

Pomaga w wewnętrznej przemianie celem zrealizowania naszej inkarnacji. Prosi o całkowitą akceptację samych siebie i tego, co mamy zrealizować. Pragnie byśmy otworzyli wewnętrzne uszy i usłyszeli głosy Niewidzialnych Przewodników, byśmy byli w każdej sekundzie gotowi do poddania w wątpliwość zarówno tego, kim i czym jesteśmy, jak i tego, co wydaje nam się, że wiemy i w co wierzymy. Pod jego opieką uczymy się współczucia i współ odczuwania, rozumienia własnych i cudzych błędów. Pracuje na poziomie naszego życia duchowego, pomagając w przejściu od etapu rozwoju wstecznego do etapu ewolucji (zwłaszcza podczas naszego 42. roku, fizycznego lub duchowego).. Prosi, byśmy nigdy nie zastygali w naszym sposobie myślenia, bycia i działania. To Anioł Ewolucji, Anioł Ruchu i jeśli umiemy naśladować go w tej płynności ciała, serca i ducha, przekaże nam ukryte od zawsze prawdy, objawi skarby prawdziwej wiedzy i da nam klucz do prawdziwych umiejętności. Miłość i przebaczenie. Daje pokój ogniska domowego, łagodne usposobienie i przebaczenie. Preferuje przyjaźń, umiejętność dawania i otrzymywania miłości. Jest to anioł miłosierny. Wzywa się go w prośbach o zmiłowanie boże, uzyskać litość, współczucie boskie. Jego kamieniem jest kornalin.

 

06 – 10 maja ALADIAH (Cherubiny)

Oczyszczenie i regeneracja na wszystkich poziomach. Uwolnienie nagromadzonych negatywnych wibracji i wywołanie, uruchomienie nowych początków. Uczy akceptowania doświadczeń nagłych zmian, mogących zajść w naszym życiu jako środki służące przemianie i ewolucji. Z tego też powodu obdarza nas niezbędną wewnętrzną mocą, potrzebną w trudnych, a zwłaszcza w nieoczekiwanych i wyprowadzających z równowagi sytuacjach, wobec których tracimy zwykle wszystkie nasze umiejętności i odwagę.

 

 

 

 

11 – 15 maja LAUVIAH (Cherubiny)

Jest Mistrzem Mądrości, który przybywa uczyć nas nowego sposobu bycia W harmonii z energiami kosmicznymi, których aktualnie doświadcza Ziemia. Tym, którzy mogą go zrozumieć, objawia sekrety kosmicznej astrologii ewolucji. Z jego pomocą i poprzez studiowanie naszego horoskopu urodzeniowego będziemy zdolni do zrozumienia rodzaju pracy, jaki wybraliśmy sobie do wykonania w tym życiu. Wymaga od swoich podopiecznych by rozwinęli swoje poczucie humoru, bowiem tylko ono będzie mogło pomóc im w zrozumieniu tymczasowych charakterów trudności dnia codziennego. Przypomina, że każdy problem trzyma, w zanadrzu ukryty prezent. Uczy także używania naszych mocy, które posiadamy, w sposób właściwy, w pełni świadomie. Ekspansja (rozszerzanie się) i sukces. Pomaga w głębokim zrozumieniu sytuacji, zsyła umiejętności (kompetencje) w komunikacji i właściwym działaniu, odniesieniu powodzenia w jakimś pozytywnym przedsięwzięciu. Jest uzdrowicielem. Wpływa na uczonych i wielkie osobistości. Anioł wywyższony. Odpowiadającym mu kamieniem jest granat.

 

16 – 20 maja HAHAIAH (Cherubiny)

Wysyła swoją energię z szybkością błyskawicy. Opiekuje się istotami, które muszą stawić czoła wrogości. Można go przywołać, gdy wokół nas czujemy siły ciemności - oświetli je swoim żywym światłem i pozwoli nam ujawnić w tym momencie naszą prawdziwą osobowość. Daje schronienie, ostateczną ochronę przed przeciwnościami losu. Swoją władzę roztacza nad umysłem, marzeniami oraz odsłania ukryte tajemnice. Wskazuje drogi rozwiązania problemów, rozwiewa wątpliwości. Pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji, poznaniu prawdy - jaką by nie była. Przynosi w darze opiekę Boskiej Opatrzności i Miłość. Pozwala wejrzeć w głąb siebie, poznać własną osobowość, przyszłość. Połączony z ciałem snu pomaga w interpretacji snów. Umiejętnie łączy powodzenie i miłość. Ma wpływ na myśli, koncepcje, opinie oraz odsłania śmiertelnikom ukryte tajemnice. Ochrona i inspiracja (natchnienie). Daje inspirację i parcie do pozytywnych sytuacji. Pomaga w przezwyciężaniu kłopotów, jest połączony z opatrznościową miłością. Odpowiadającym mu kamieniem jest różowy kwarc.

 

21 – 25 maja YEZALIEL (Cherubiny)

Wymaga, byśmy zaakceptowali cel naszej inkarnacji, umiejąc przystosować się do środowiska i otoczenia, w którym przyszło nam żyć. Pomaga zwalczać blokady i zahamowania psychologiczne. Może oświetlić każdą sytuację naszego życia i ujawnić zawarte w niej pułapki. Sprzyja kreatorom, nowatorom i wszystkim, którzy muszą promieniować energią Nowej Ery. Wspiera w dążeniach do zdobywania wiedzy, pomaga w uczeniu się, obdarza znakomitą pamięcią. Uczy, iż miłość oraz dobro są opokami.. na których buduje się trwałe fundamenty rodzinne. Ich brak powoduje rozpad budowli, która jest wówczas jak przysłowiowy zamek z piasku. Wymaga połączenia w codziennej pracy z energiami słonecznymi, które pozwolą naładować się ponownie, szybko i trwale. Daje umiejętność przekonywania. Ostrzega jednak przed wykorzystywaniem tego talentu w złych i niegodziwych celach. Pomaga zwalczać psychiczne zahamowania, wzmacnia witalność. Solidarność i zjednoczenie. Pomaga w pokonywaniu uczucia samotności, rozwijając percepcję (postrzeganie, wnikliwość) jedności z Całością i braterstwem. W związku znajduje harmonię, porządek i pokój. Anioł najbardziej chwalebny, Odpowiadającym mu kamieniem jest akwamaryn.

 

26 – 31 maja MEBAHEL (Cherubiny)

Chór Pragnie, byśmy otworzyli nasze serca na energię Wszechmiłości. Przekazuje nowy sposób kochania i współczucia, oparty na bardziej uniwersalnej i braterskiej miłości. Przekazuje swoje Światło tym, którzy zbierają się, by pracować na drodze serca, łącząc ich ze Źródłem Boskiej Miłości. Jest Posłańcem Sprawiedliwości, która powinna być źródłem pokoju. Prosi swoich podopiecznych, by uwolnili się od cierpień emocjonalnych, uczuciowych, zarówno tych wywodzących się z przeszłości, jak i obecnych poprzez lepsze gospodarowanie swoimi uczuciami. Pozwala uwolnić się od tych uczuć, które nie przynoszą szczęścia, ze wszystkich miłosnych łańcuchów, które czynią więźniami przeszłości. Pomaga w przemienieniu wizji miłości otwierając ją na wymiar Agape (miłości duchowej) tak, by być w prawdziwym uczuciu a nie w miłosnym złudzeniu. Prosi także, by uwolnili się ze wszystkich redukujących schematów na planie uczuć miłości przypominając, że Miłość odkupuje wszystko i że ani wiek, nie kolor skóry, ani pleć ani religia tego, którego kochamy me powinny powstrzymywać nas od miłości do o, jeśli nasza Miłość jest prawdziwa. Przyczynia się do powstania naturalnego odruchu niesienia pomocy, otwiera na współ odczuwanie. Intuicja (przeczucie) i inspiracja (natchnienie). Pomaga w wykorzystywaniu uprawnień, w mądrej ocenie sytuacji i w używaniu (stosowaniu) rozróżnienia, by stać się prawdziwym twórcą życia. Anioł zabezpieczający. Odpowiadającym mu kamieniem jest beryl.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!